"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Nyheter

Nyheter Företagsforskarskolan

Ny metod mäter tryck med hög precision
Publicerad: 2023-09-27

Exakta mätningar är avgörande vid till exempel dosering av läkemedel och hantering av farliga gaser.

Svenska utlandsveteraner klarar sig bra på arbetsmarknaden
Publicerad: 2023-08-31

Ny forskning ifrågasätter den stereotypa bilden av hemvändande soldater.

PFAS finns i restprodukter från avfallsförbränning
Publicerad: 2023-06-21

Unik studie ger ögonblicksbild av PFAS.

Bättre kvalitet i tillverkningsindustrin med datadrivna metoder
Publicerad: 2023-05-24

Volvo och Umeå universitet visar i en ny avhandling hur kvalitetsproblem i tillverkningen kan förebyggas.

Terapi på distans ska hjälpa ungdomar i glesbygd
Publicerad: 2023-05-15

Nytt forskningsprojekt ska leda till mer jämlik vård för unga med posttraumatiskt stressyndrom.

Kostnadseffektiva åtgärder för hälsosamt åldrande
Publicerad: 2023-05-03

En avhandling visar att seniorträffar och fallförbyggande träning är exempel på sådana åtgärder.

Experiment banar väg för miljövänlig cement
Publicerad: 2023-03-14

Forskning avgörande för grön omställning i cementfabrikerna.

Fjällsjöars djup avgör fiskarnas storlek
Publicerad: 2023-02-09

Avhandling från Företagsforskarskolan kan leda till bättre fiskeförvaltning i fjällen.

Doktorander ger Umeå Energi viktig kunskap om miljöfrågor
Publicerad: 2023-01-25

Projekten inom Företagsforskarskolan ger viktig kunskap om avfallsförbränning inför framtiden.

Ungas politiska engagemang i Sverige
Publicerad: 2022-11-22

Ny forskning belyser platsens betydelse som en faktor som påverkar förutsättningar och livsvillkor för unga.

Bättre förståelse av livscykelanalys kan ge mindre klimatpåverkan
Publicerad: 2022-10-04

Rätt verktyg behövs för att minska globala utsläpp vid viktiga investeringsbeslut, visar ny avhandling.

MIMS Spotlight-serie: Nóra möter Ionut Sebastian Mihai
Publicerad: 2022-08-22

Doktoranden Ionut Sebastian Mihai är anknuten till MIMS och Företagsforskarskolan och studerar T-celler.

Detekterar bakteriesporer snabbare och effektivare
Publicerad: 2022-06-09

Rasmus Öberg, doktorand i Företagsforskarskolan, studerar ljusbaserade tekniker i samverkan med FOI.

Företagsforskarskolan deltar på samverkanskonferens
Publicerad: 2022-05-11

På två sessioner under dagen lär besökarna sig mer om samverkansaspekten i Företagsforskarskolan.

Student prisas för examensarbete
Publicerad: 2022-03-17

Amanda Vikström får Svenska föreningen för förbränningsforsknings pris för framstående examensarbete.

Senast uppdaterad: 2020-11-04