"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskarskola för lärare med temat värdegrund, mångfald och religion

Forskarskolan drivs av Institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå universitet i samarbete med Högskolan Dalarna. Utbildningens slutmål är licensiatexamen i Pedagogiskt arbete.

Institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå universitet startade hösten 2016 en forskarskola i samarbete med Högskolan Dalarna. Temat är "Värdegrund, mångfald och religion". Utbildningen finansieras av högskolan och skolhuvudmännen i Dalaregionen via samarbetsorganisationen Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna.

Huvuddelen av utbildningen genomförs vid Högskolan Dalarna, där doktoranderna också har sina arbetsplatser. Utbildningen har licentiatexamen i pedagogiskt arbete som slutmål och bedrivs på halvfart.

Förutom att lärare får möjlighet att utveckla kurser, undervisa och handleda på forskarnivå, stärker forskarskolan den religionsdidaktiska forskningsprofilen.

Den nya forskarskolan bygger på positiva erfarenheter av tidigare samarbete inom forskarskolan Historiska medier, som finansierades av Vetenskapsrådet 2011–2014.

Senast uppdaterad: 2023-10-25