"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

GRADE

GRADE - forskarskola inom digitalisering i skolan finansieras av Vetenskapsrådet. Sex lärosäten har gått samman och startat en gemensam forskarskola med en ambition att skapa ny kunskap som kan utveckla svensk lärarutbildning.

GRADE - forskarskola inom digitalisering i skolan

Digitala teknologier utgör idag en självklar och integrerad del av människors vardag. Inte minst påverkar det dagens skola och dess pedagogik. GRADE fokuserar just den digitalisering som sker inom för-, grund- och gymnasieskolan samt fritidshemmet, där det finns stora behov av ny kunskap och kompetens.

Kombinerar olika vetenskaper

En grundläggande utgångspunkt för GRADE är ett tvärvetenskapligt angreppssätt. Sex ämnesområden finns representerade i forskarskolan vilka alla bidrar med olika perspektiv i forskning riktad mot skolans digitalisering.

  • Didaktik
  • Informatik
  • Pedagogik
  • Pedagogiskt arbete
  • Teknik och lärande/Medieteknik
  • Tillämpad IT

Deltagande lärosäten

I forskarskolan GRADE deltar Högskolan Väst, Göteborgs universitet, KTH, Högskolan i Gävle och Mittuniversitetet, samt Umeå universitet som är värduniversitet och samordnare för projektet.

I forskarskolan GRADE samlas doktorander och handledare från de olika lärosätena. Syftet är att utveckla digitala teknologier som kan användas i utbildning, till exempel utveckling av kurser, och den forskning som bedrivs inom området digital utveckling.

Läs mer om forskarskolan GRADE.

Senast uppdaterad: 2024-02-26