"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

LIKED

LIKED - Forskarskolan för lärande, interaktion och kunskap i en digitaliserad värld - är en nationell forskarskola som under våren 2022 antar minst nio doktorander. Forskarskolan finansieras av Vetenskapsrådet och syftet är att bättre förstå i samhället pågående processer av digitalisering och de kompetenser som medborgare i stort har behov av för att hantera vardagen.

LIKED - Forskarskolan för lärande, interaktion och kunskap i en digitaliserad värld

Forskarskolan är ett samarbete mellan nio lärosäten som alla har starka forskningsprofiler mot digitalisering i skola och samhälle. Följande nio lärosäten ingår: Umeå universitet (värduniversitet), Göteborgs universitet, Högskolan i Gävle, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Jönköping, Högskolan Väst, KTH, Linneuniversitetet, samt Mittuniversitetet. Internet blir alltmer inbäddat i vad som närmast kan beskrivas som en digital värld, och forskning om lärande, interaktion, och kunskap i en av internet medierad värld krävs alltmer. Användning av sociala medier har betydelse för identitetsutveckling, digitalt medborgarskap och sociala relationer och forskning kring de lärprocesser som i det aktualiseras blir viktig.

I ett livslångt perspektiv är en effekt av digitaliseringen att vi behöver förstå vilka uppgifter som kan och bör tas över eller underlättas av tekniska artefakter och vilka som ska utföras av människor, något som har betydelse för vad som ska undervisas i skolan, vilka verktyg eleverna ska introduceras för och få stöd till att behärska.

I forskarskolan kommer följande brett formulerade områden att adresseras:

  • Hur förändrar digitaliseringen av samhället förutsättningarna för undervisning och lärande i allmänhet, och som aktiviteter som syftar till att ge kompetens för att hantera vardagen i ett digitaliserat samhälle?

  • Hur kan dessa kompetenser beskrivas, analyseras och förstås i termer av lärande, interaktion och kunskap i en digitaliserad värld?

  • Vilken är den specifika betydelsen av internetmedierad socialitet, både i sig själv och i förhållande till andra samtidigt pågående lärprocesser och samtidigt innehåll?

  • Hur kan moderna digitala former av interaktion och automatiserade inlärningssystem baserade på artificiell intelligens och maskininlärning förstås i termer av nya inlärningsmöjligheter som stöd för elever och lärare?

  • Vilken påverkan har sociala medier på vardagen i skolan som helhet, för enskilda barn och ungdomar i stort?

  • Vad innebär en förändrad praktik och kultur för förutsättningar för lärande, interaktion och kunskap i samhället och i skolan?

Läs mer om forskarskolan LIKED.

Forskarskolor

Vid Umeå universitet finns flera forskarskolor inom en rad olika ämnesområden.

Senast uppdaterad: 2023-10-25