"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Samverkan

Temat knyter an till aktuella samhällsutmaningar, och sätter vikt vid samverkan; med såväl forskarsamhället (nationellt, nordiskt och internationellt), som med offentliga aktörer och aktörer i det civila samhället.

Genom samverkan kan kunskap och erfarenhet ömsesidigt utbytas. Rättsliga utmaningar som professionella möter i sin praktik kan för oss identifieras, och sin bilda utgångspunkt för vidare forskning inom temat eller inom undervisningen, samt även ge vägar för rättsvetenskapen att bidra till social innovation på vetenskaplig grund.

Lokalt samverkar temat (inom barnrätt/barnrättskursen) med Barnrättsbyrån Umeå, Friends Nord och Rättighetscentrum Västerbotten samt yrkesverksamma jurister.

Är du intresserad av att samarbeta med oss? Ta gärna kontakt!

Kontaktperson

Maria Forsman
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 96 35
Senast uppdaterad: 2023-05-16