"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ålder och rätt

Profilområde Temat samlar forskare och lärare med intresse för ålder och rätt: Om betydelsen av ålder hos en människa för tillgång till rättigheter, rättslig ställning och rättssäkerhet; när bedömningar och beslut ofta tas å den yngre eller äldres vägnar. Övergripande finns fokus på samhällsutmaningar och professionspraktik samt samverkan.

Barn och äldre har gemensamma utmaningar i att ta tillvara sin rätt, i sina rättigheter, och i sin tillgång till rättvisa. Rättsvetenskapligt har barns rätt (barnrätt) och äldres rätt (äldrerätt) till stor del behandlats åtskilt. I detta tema är faktorn ålder utgångspunkt, och sammanför barnrättslig och äldrerättslig forskning. Ålder som rättslig faktor aktualiseras inom många rättsområden såsom arbetsrätt, socialrätt, konstitutionell rätt, diskrimineringsrätt, familjerätt, skolrätt med mera; egentligen mer eller mindre samtliga rättsområden. Tvärsnittet där två rättsvetenskapliga områden förenas skapar kunskaps- och forskningsmässigt nya möjligheter, med stark relevans för omgivande samhälle.

Forskning och undervisning under temats ramar relaterar ofta till en specifik kontext, men till övergripande och gemensamma faktorer hör

  • rättigheter, rättssäkerhet och (bristande) tillgång till rättvisa samt egenmakt, autonomi och integritet.
  • Gemensamma hållpunkter finns också i barndom respektive ålderdom, liksom utforskande av begrepp som ålderism och intergenerationell rättvisa.

Kontaktpersoner

Maria Forsman
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 96 35

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Juridiska institutionen

Forskningsområde

Juridik

Aktuellt

Hybridundervisning förenar campus- och distansstudenter

Fördjupningskursen i barnrätt är en del av universitetets satsning på hybridundervisning.

Straffbart att låta barn bevittna brott i nära relation

Forskare: "Det viktigaste för barn som bevittnar våld mot en förälder är att våldet upphör."

(Barn)rättsvetenskapen viktig när konvention blir svensk lag

”Barnkonventionen kan ha störst betydelse för de barn som har det svårast.”

Senast uppdaterad: 2023-05-12