"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Barn, äldre och rättvisa

Profilområde Temat bygger på barnrätt och äldrerätt, och samlar forskare och andra med intresse för ålder, rätt och rättvisa. Centralt är betydelsen av ålder hos en människa för dennes rättsliga position, tillgång till sociala och andra rättigheter samt rättssäkerhet; när bedömningar och beslut ofta tas å den yngre eller äldres vägnar. Övergripande finns fokus på samhällsutmaningar, professionspraktik och bred samverkan.

I temat ingår barnrätt och äldrerätt.

Barn och äldre har dessutom gemensamma utmaningar i att ta tillvara sin rätt, i sina rättigheter, och i sin tillgång till rättvisa. Rättsvetenskapligt har barns rätt och äldres rätt till stor del behandlats åtskilt, men med faktorn ålder som utgångspunkt, sammanför temat barnrättslig och äldrerättslig forskning.

Ålder som rättslig faktor aktualiseras inom många rättsområden såsom socialrätt, straffrätt, konstitutionell rätt, diskrimineringsrätt, familjerätt, skolrätt med mera; egentligen mer eller mindre samtliga rättsområden. Tvärsnittet där två rättsvetenskapliga områden förenas skapar kunskaps- och forskningsmässigt nya möjligheter, med stark relevans för omgivande samhälle.

Forskning och undervisning under temats ramar relaterar ofta till social välfärd och utsatthet. Till övergripande och gemensamma faktorer hör

  • förverkligande av rättigheter, rättssäkerhet och tillgång till rättvisa, egenmakt, autonomi och integritet.
  • gemensamma hållpunkter finns i barndom respektive ålderdom, liksom utforskande av begrepp som ålderism och intergenerationell rättvisa.

Läs mer om temats:

 

Kontaktpersoner

Maria Forsman
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 96 35

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Juridiska institutionen

Forskningsområde

Juridik

Aktuellt

Hybridundervisning förenar campus- och distansstudenter

Fördjupningskursen i barnrätt är en del av universitetets satsning på hybridundervisning.

Straffbart att låta barn bevittna brott i nära relation

Forskare: "Det viktigaste för barn som bevittnar våld mot en förälder är att våldet upphör."

(Barn)rättsvetenskapen viktig när konvention blir svensk lag

”Barnkonventionen kan ha störst betydelse för de barn som har det svårast.”

Senast uppdaterad: 2024-01-25