Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Åldrandeforskning

Nyheter

Sociala relationer främjar hälsosamt åldrande i Europa

Sociala relationers roll för hälsan bland Europas äldre är fokus i ny avhandling.

SWEAH open for new PhD student affiliation

SWEAH open for new PhD student affiliation. Apply before September 30, 2022.

Besöksförbud under pandemin påverkade boende negativt

Äldre personer påverkades negativt av besöksförbuden vid sjukhus och äldreboenden under pandemin.

Ungdomar i övre tonåren positiva till covid-vaccination

En majoritet bland ungdomar i åldern 15 – 19 år vill bli vaccinerade mot covid-19 för att skydda andra.

Så ändrade äldre européer sina aktiviteter under pandemin

Forskare vid Umeå universitet har studerat data som innefattar drygt 42 000 européer äldre än 50 år.

Äldres liv och hälsa kartläggs i stor undersökning

Många tusen äldre i Västerbotten, Österbotten och Åland får i dagarna en enkät om hälsa och levnadsvillkor.

Reportage och porträtt

Högintensiv intervallträning kan ge personer med KOL bättre liv

Andre Nyberg vill se om högintensiv kortvarig intervallträning ger goda hälsoeffekter för personer med KOL.

Forskning som stärker äldres livskvalitet

Annika Toots forskning är inriktad på främjandet av hälsa och välbefinnande hos äldre personer.

Höftfraktur och depression – finns ett samband?

De som drabbas av höftfraktur är ofta äldre med en komplex sjukdomsbild.

Vad gör du, människa? Aktivitet, åldrande och hälsa

Ingeborg Nilsson, professor i arbetsterapi, samarbetar med datavetenskap för att anpassa teknik för seniorer.

Utforskar recept mot skadlig ensamhet hos äldre

Forskaren Ingeborg Nilsson samarbetar med Umeå kommun och Husläkarna för att testa social aktivitet på recept.

Vill förbättra vård och omsorg av äldre personer

Birgitta Olofsson undersöker också hur smärtbehandling före operation av höftfraktur kan bli bättre.

Infrastrukturer

Folkmängdsdatabasen FOLKNET
FOLKNET innehåller uppgifter om befolkningen i Sveriges församlingar, städer och nuvarande kommuner.
Forskningsområde: Åldrandeforskning
Kostdatabas i norra Sverige (NSDD)
Northern Sweden Diet Database (NSDD) består av förädlade kostdata från norra Sverige. Grundmaterialet är kostregistreringar insamlade inom ramen fö...
Medicinsk teknik – Forskning och Utveckling (MT-FoU)
MT-FoU vid Norrlands Universitetssjukhus är en naturlig samtals- och samarbetspartner, exempelvis vid teknisk utveckling som kan effektivisera häls...
SHARE
SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) är en tvärvetenskaplig longitudinell intervjubaserad undersökning om hälsa, åldrande och...
Forskningsområde: Demografi, Åldrandeforskning
Umeå centrum för funktionell hjärnavbildning (UFBI)
Umeå center for Functional Brain Imaging (UFBI) är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum där avbildningstekniker används för att undersöka hjärna...
Visible Speech (VISP)
Visible Speech (VISP) är en infrastruktur som utvecklats för att möjliggöra en hantering av ljudinspelningar av personer som talar, i enlighet med...

Profilområden och forskargrupper

UME-ACT
Aktiviteters betydelse för hälsa och välmående bland seniorer.
U-Age
U-age är ett forskningsprojekt som avser att studera effekter av personcentrerad vård.

De fem senaste forskningsprojekten

Så ändrade äldre européer sina aktiviteter under pandemin
Tid 1 december 2021 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utforska begreppet aktivitet
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Implementering av Liverpool Care Pathway (LCP) på äldreboenden
Tid 21 januari 2013 till 10 januari 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Skador bland barn och äldre i offentlig utomhusmiljö
Tid 1 mars 2011 till 1 mars 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Samvetsstress och utbrändhet bland personal inom äldreomsorg
Tid 4 oktober 2010 till 31 december 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt