Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Åldrandeforskning

Reportage och porträtt

Höftfraktur och depression – finns ett samband?

De som drabbas av höftfraktur är ofta äldre med en komplex sjukdomsbild.

Vad gör du, människa? Aktivitet, åldrande och hälsa

Ingeborg Nilsson, professor i arbetsterapi, samarbetar med datavetenskap för att anpassa teknik för seniorer.

Utforskar recept mot skadlig ensamhet hos äldre

Forskaren Ingeborg Nilsson samarbetar med Umeå kommun och Husläkarna för att testa social aktivitet på recept.

Vill förbättra vård och omsorg av äldre personer

Birgitta Olofsson undersöker också hur smärtbehandling före operation av höftfraktur kan bli bättre.

Kan hjärnans funktioner förbättras när vi åldras?

Hjärnans åldring och funktioner är det centrala temat i Carl-Johan Boraxbekks forskning.

Infrastrukturer

Folkmängdsdatabasen FOLKNET
FOLKNET innehåller uppgifter om befolkningen i Sveriges församlingar, städer och nuvarande kommuner.
Forskningsområde: Åldrandeforskning
Kostdatabas i norra Sverige (NSDD)
Northern Sweden Diet Database (NSDD) består av förädlade kostdata från norra Sverige. Grundmaterialet är kostregistreringar insamlade inom ramen fö...
Medicinsk teknik – Forskning och Utveckling (MT-FoU)
MT-FoU vid NUS är en naturlig samtals- och samarbetspartner, dels vid utveckling av utrustning som kan effektivisera vården och omsorgen, dels som...
SHARE
SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) är en tvärvetenskaplig longitudinell intervjubaserad undersökning om hälsa, åldrande och...
Forskningsområde: Demografi, Åldrandeforskning
Umeå centrum för funktionell hjärnavbildning (UFBI)
Umeå center for Functional Brain Imaging (UFBI) är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum där avbildningstekniker används för att undersöka hjärna...

Nyheter

Besöksförbud under pandemin påverkade boende negativt

Äldre personer påverkades negativt av besöksförbuden vid sjukhus och äldreboenden under pandemin.

Ungdomar i övre tonåren positiva till covid-vaccination

En majoritet bland ungdomar i åldern 15 – 19 år vill bli vaccinerade mot covid-19 för att skydda andra.

Så ändrade äldre européer sina aktiviteter under pandemin

Forskare vid Umeå universitet har studerat data som innefattar drygt 42 000 européer äldre än 50 år.

Äldres liv och hälsa kartläggs i stor undersökning

Många tusen äldre i Västerbotten, Österbotten och Åland får i dagarna en enkät om hälsa och levnadsvillkor.

Befolkningsdatabasen SwedPop får 29 miljoner av vetenskapsrådet

SwedPop får fortsatt stöd till arbetet med en sammanlänkad befolkningsdatabas.

Långsam gång möjligt tecken på kommande demens

Att vissa äldre äldre går långsamt kan vara ett tecken på att de kommer att utveckla demens, visar avhandling.

De fem senaste forskningsprojekten

Så ändrade äldre européer sina aktiviteter under pandemin
Tid 1 december 2021 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utforska begreppet aktivitet
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Implementering av Liverpool Care Pathway (LCP) på äldreboenden
Tid 21 januari 2013 till 10 januari 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Skador bland barn och äldre i offentlig utomhusmiljö
Tid 1 mars 2011 till 1 mars 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Samvetsstress och utbrändhet bland personal inom äldreomsorg
Tid 4 oktober 2010 till 31 december 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Effekter av en individanpassad vårdmodell på aggressivt beteende vid demenssjukdom
Tid 1 januari 2008 till 31 december 2012
Typ av projekt Forskningsprojekt

Profilområden och forskargrupper

UME-ACT
Aktiviteters betydelse för hälsa och välmående bland seniorer.
U-Age
U-age är ett forskningsprojekt som avser att studera effekter av personcentrerad vård.