"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Åldrandeforskning

Nyheter

Hälsosamt åldrande genom proaktiva åtgärder

En avhandling visar att seniorträffar och fallförbyggande träning är exempel på sådana åtgärder.

Nätverkande på olika plan

Råd från erfarna forskare och socialt umgänge var några inslag när SWEAH:s doktoranddagar hade Umeå-premiär.

Äldre kan träna högintensivt

Högintensiv cykelträning hos äldre personer får positiva hälsoeffekter på relativt kort tid.

Erik Rosendahl får hedersutmärkelse för forskning om äldre

Professor Erik Rosendahl får hedersutmärkelse för sin forskning kring äldres hälsa och välbefinnande.

Sociala relationer främjar hälsosamt åldrande i Europa

Sociala relationers roll för hälsan bland Europas äldre är fokus i ny avhandling.

SWEAH open for new PhD student affiliation

SWEAH open for new PhD student affiliation. Apply before September 30, 2022.

Reportage och porträtt

Ny professor i befolkningsstudier vid Umeå universitet

Anna Baranowska-Rataj är ny professor i befolkningsstudier med fokus på registerbaserad forskning.

"Fysisk träning – en effektiv medicin vid KOL”

Andre Nyberg vill se om högintensiv kortvarig intervallträning ger goda hälsoeffekter för personer med KOL.

Forskning som stärker äldres livskvalitet

Annika Toots forskning är inriktad på främjandet av hälsa och välbefinnande hos äldre personer.

Höftfraktur och depression – finns ett samband?

De som drabbas av höftfraktur är ofta äldre med en komplex sjukdomsbild.

Vad gör du, människa? Aktivitet, åldrande och hälsa

Ingeborg Nilsson, professor i arbetsterapi, samarbetar med datavetenskap för att anpassa teknik för seniorer.

Utforskar recept mot skadlig ensamhet hos äldre

Forskaren Ingeborg Nilsson samarbetar med Umeå kommun och Husläkarna för att testa social aktivitet på recept.

Infrastrukturer

Kostdatabas i norra Sverige (NSDD)
Kostdatabas i norra Sverige består av förädlade kostdata från Norrbotten och Västerbotten.
Medicinsk teknik – Forskning och Utveckling (MT-FoU)
MT-FoU vid Norrlands Universitetssjukhus är en naturlig samtals- och samarbetspartner, exempelvis vid teknisk utveckling som kan effektivisera häls...
SHARE
SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) är en tvärvetenskaplig longitudinell intervjubaserad undersökning om hälsa, åldrande och...
Forskningsområde: Demografi, Åldrandeforskning
Umeå centrum för funktionell hjärnavbildning (UFBI)
Umeå center for Functional Brain Imaging (UFBI) är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum där avbildningstekniker används för att undersöka hjärna...
Visible Speech (VISP)
Visible Speech (VISP) är en infrastruktur som utvecklats för att möjliggöra en hantering av ljudinspelningar av personer som talar, i enlighet med...

Profilområden och forskargrupper

Andreas Kohler Lab
Mitokondriell proteinkvalitetskontroll vid hälsa, åldrande och sjukdom
Verena Kohler lab
Implikationer av åldrande och sjukdom på cellulär proteinkvalitetskontroll
GERDA (Gerontologisk Regional Databas)
GERDA är ett gränsöverskridande och tvärvetenskapligt forskningssamarbete mellan Umeå Universitet, Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia, Seinäjoki SeA...
UME-ACT
Aktiviteters betydelse för hälsa och välmående bland seniorer.
Alireza Salami-forskargrupp
Kognitiv neurovetenskaplig forskning om åldrande.
Forskningsområde: Neurovetenskap, Åldrandeforskning
U-Age
U-age är ett forskningsprojekt som avser att studera effekter av personcentrerad vård.

De senaste forskningsprojekten

Förebyggande av åldersrelaterade sjukdomar hos kvinnor

Riskprofilering under klimakteriet och senare risk för bröstcancer

Tid 1 januari 2024 till 31 december 2034
Typ av projekt Forskningsprojekt
SHARE - undersökning om hälsa, åldrande och pensionering i Europa
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2027
Typ av projekt Forskningsprojekt
Representationer av fysisk planering i lands-och glesbygdens äldreomsorg och vice versa
Forskningsområde: Socialt arbete, Åldrandeforskning
Tid 15 augusti 2022 till 15 december 2027
Typ av projekt Doktorandprojekt
Så ändrade äldre européer sina aktiviteter under pandemin
Tid 1 december 2021 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utforska begreppet aktivitet
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
COBRA
Forskningsområde: Neurovetenskap, Åldrandeforskning
Tid 1 januari 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt