"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mostphotos

Anestesiologiforskning i Östersund; Grupp Joakim Johansson och Thomas Drevhammar

Forskargrupp I Östersund driver vi olika forskningsprojekt inom anestesi och intensivvård med lite olika inriktningar. Forskningen kan förenklat delas in i tre delar: Intensivvården, Anestesi och Prehospital vård.

Intensivvården
Den första delen är intensivvården där jag har min bakgrund som forskare. Kortfattat intresserar vår grupp oss för hur det kommer sig att man ofta blir så sjuk i sina lungor att man behöver respiratorvård när man behöver intensivvård även om det inte är lungorna som är huvudproblemet från början. Mer specifikt undersöker vi vilken roll vita blodkroppar spelar för detta skeende. Här har vi intresserat oss för ett antal biomarkörer och deras eventuella kliniska användbarhet vid handläggning av patienter med svikt i flera organsystem.

Vi har också genomfört en studie vad gäller intensivvård som visar att blodprovet laktat (mjölksyra) är bra att titta närmare på när en patient blir kliniskt försämrad på vårdavdelningen och föremål för ett sk MIG-larm (MIG=Mobil IntensivvårdsGrupp).

Anestesi
Den andra huvudinriktningen av vår grupps forskning är vad det finns för för- eller nack-delar med regionalanestesi vid kirurgi. Grovt kan anestesin indelas i generell anestesi (narkos) och regional anestesi (bedövning av någon kroppsdel).

Det finns anledning att tro att regionalanestesi medför fördelar för patienten på grund av mindre smärta och illamående. Kanske finns det även fördelar vad gäller risken för återfall i cancer efter cancerkirurgi.

Dessa frågor intresserar mig och några involverade kollegor på min avdelning.

Prehospital vård
I jobbet på ambulanshelikoptern konfronteras vi ibland med olika frågeställningar om hur man bäst levererar bra vård till patienter med svåra sjukdomstillstånd eller svåra skador på väg till sjukhuset. Vi har gjort ett mindre forskningsprojekt som berör hur man bäst ser till att leverera mycket syrgas till en svårt skadad eller svårt sjuk patient utanför operationsavdelningen. Här arbetar jag tillsammans med en högprofilerad forskningsgrupp på sjukhuset i Östersund som har speciell kompetens för just mätning av gasflöden vid simulerad andning in vitro (i en laboratoriemiljö).

Utöver dessa tre fokusområden så handleder vi doktorander och forskare i mindre projekt på kliniken. Det gäller oftast forskningsprojekt inom ramen för specialisttjänstgöring och även ett och annat projekt på termin 10 på läkarprogrammet.

Forskningsledare

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap
Senast uppdaterad: 2023-07-02