Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap

Vi bedriver klinisk och translationell forskning samt utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå inom sex olika ämnesområden. Undervisning ges inom Läkarprogrammet och Biomedicinprogrammet, Biomedicinska analytikerprogrammet och Programmet för internationell kris- och konflikthantering. Läs om våra ämnesområden nedan!

Senaste reportagen och porträtten

Bedömer hjärtfunktion med bildgivande tekniker
Bedömer hjärtfunktion med bildgivande tekniker

Per Lindqvist, professor i klinisk fysiologi, forskar om bildgivande tekniker vid kardiovaskulära sjukdomar.

Kirurgisk färdighetsträning  och utfall av gallkirurgi
Kirurgisk färdighetsträning och utfall av gallkirurgi

Lars Enochsson, professor i kirurgi, forskar om hur träning i simulatorer påverkar själva inlärningsprocessen.

Ett bättre liv med höftprotes
Ett bättre liv med höftprotes

Professor Arkan Sayed-Noor vill ge patienter med höftprotes ett bättre mående efter operationen.