"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Annika Idahl lab

Forskargrupp Vi forskar om prevention av äggstockscancer, samt riskprofilering och tidig upptäckt.

Äggstockscancer drabbar närmare 700 kvinnor/år i Sverige och är den gynekologiska cancerform som har högst dödlighet. Symtomen är vanligen diffusa och äggstockscancer upptäcks ofta i sena stadier. Under 2000-talet har allt mer forskning visat att de vanligaste och mest aggressiva formerna av äggstockscancer börjar i äggledarna.

För kvinnor med känd ärftlig ökad risk för äggstockscancer rekommenderas idag operation av både äggledare och äggstockar i 35–50 års ålder. I två nationella kliniska prövningar undersöker vi om man kan minska risken för äggstockscancer även hos kvinnor utan känd ökad risk genom att operera bort äggledarna samtidigt som man gör en annan gynekologisk operation i buken. Vi tittar i första skedet på om detta kan göras utan ökade risker för komplikationer eller negativ inverkan på äggstockarnas funktion.

Äggledarinflammation kan skada äggledarna vilket teoretiskt skulle kunna öka risken för cancerutveckling. Vi använder nationella svenska register för att jämföra de som fått äggstockscancer med de som inte fått cancer, för att se om äggledarinflammation har samband med ökad risk eller sämre prognos. En av de vanligaste orsakerna till äggledarinflammation i Sverige är infektion med Chlamydia trachomatis, varför både vävnadsprover efter operation och blodprover tagna vid hälsokontroller undersöks m.a.p. förekomst av Chlamydia eller antikroppar mot dessa.

Screening för äggstockscancer med idag tillgängliga metoder är inte effektiv och minskar inte dödligheten i denna sjukdom. Genom att hitta bättre markörer för ökad risk kan riskreducerande kirurgi erbjudas med större precision än idag. Det finns omfattande hälsodata och blodprover av hög kvalitet från stora, populationsbaserade kohorter i norra Sverige, samt blod- och vävnadsprover insamlade från kvinnor som genomgått kirurgi av äggstockarna. Genom att kombinera dessa data och prover med metabolomiska, proteomiska och genomiska metoder hoppas vi kunna ytterligare förfina riskprofilering och tidig diagnostik av äggstockscancer.

Genom att kombinera förfinad riskprofilering med preventiva åtgärder och förbättrade metoder för screening finns potential att minska förekomsten av, och sjuklighet och dödlighet i äggstockscancer.

Läs mer om operation av äggledarna i samband med livmoderoperation och i samband med sterilisering

Information till deltagare i studier

Finansiärer
Insamlingsstiftelsen för medicinsk forskning
Umeå universitet

Forskningsledare

Annika Idahl
Universitetslektor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-786 73 18

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för klinisk vetenskap

Forskningsområde

Cancer

Externa finansiärer

Cancerforskningsfonden Norrland, Cancerfonden, Lions Umeå, Region Västerbotten

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2024-01-31