"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Samverkan

I samarbete med Centrum för skolledarutveckling genomförs regelbundet skolutvecklingsprojekt inom ramen för Skolverkets uppdrag Samverkan för bästa skola (SBS). Inom dessa skolutvecklingsprojekt fokuseras främst kollektivt lärande och undervisning i grundskolor, gymnasieskolor och anpassade gymnasieskolor.

ULF (Utbildning, Lärande och Forskning) är en nationell verksamhet som vill uppmuntra praktiknära forskning i syfte att bidra med kunskap om hur undervisning kan utvecklas och förbättras. Forskning som sker inom ramen för ULF ska utgå från skolverksamhetens frågor och problem. En viktig förutsättning är att forskning och utveckling sker symmetriskt och komplementärt, vilket innebär att forskare och verksamma i förskola och skola tillsammans arbetar för att pröva och finna möjliga lösningar på verksamhetsnära frågor. 

Exempel på praktiknära ULF- projekt som genomförts och håller på att genomföras inom DUB:

  • Kollektivt lärande
  • Kvalitetsutveckling i glesbygdsskolor med fokus på kompetensförsörjning och handledning
  • Undervisning idag och för framtiden – medborgarbildning inom yrkesprogrammen
Senast uppdaterad: 2024-03-11