"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utbildning

Området leder och genomför de kurser inom lärarutbildningen som Pedagogiska institutionen har kursansvar för. Medarbetare inom området medverkar i en mängd olika grundutbildningskurser på grund- och avancerad nivå.

Detta gäller kurser ingående i den utbildningsvetenskapliga kärnan, som bland annat innefattar didaktiska frågor, läroplansteori, bedömning och utvärdering, inom grundlärar- och ämneslärarutbildningarna, samt grundkurser av pedagogisk karaktär i studie- och yrkesvägledarprogrammet. Våra medarbetare medverkar också i ämnesdidaktiska kurser i SO-ämnena. Utöver detta genomför vi ett antal kurser på engelska för internationella lärar- och andra studenter.

Området ansvarar för flera, och medverkar i de flesta, av de kurser som ges inom VAL-utbildningen (vidareutbildning av lärare) och inom KPU (kompletterande pedagogisk utbildning); den sistnämnda ges helt på avancerad nivå. Dessa kurser motsvarar den utbildningsvetenskapliga kärnan för ordinarie lärarutbildning.

Några av kurserna som vi inom området ansvarar för

Information om kurserna hittar du i kursplanesök.

Programkurser på lärarutbildningen

Lärande och undervisning (UK), 7,5 hp

Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för grundskolan (UK), 8 hp

Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande - Ämneslärarprogrammet (UK), 8 hp

Ämneslärare som profession (UK), 6 hp

VAL-utbildning (Vidareutbildning av lärare)

Undervisning och lärande - läroplansteori och didaktik - grundnivå (VAL, ULV), 7,5 hp

Uppdrag, ledarskap och undervisning - grundnivå (VAL, ULV), 7,5 hp

KPU-utbildning (Kompletterande pedagogisk utbildning)

Den professionella läraren II: Uppdrag, ledarskap och undervisning (UK), 7,5 hp

Undervisning och lärande - läroplansteori och didaktik med verksamhetsförlagd utbildning (UK och VFU), 9 hp

Kontakt

Senast uppdaterad: 2023-12-18