"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Jonas Alex

Jag jobbar med forskning och utveckling samt undervisar i ambulanssjukvård. Jag har ett Lektorat med en förenad anställning mot ambulanssjukvården i region Västerbotten (33%). 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor med förenad klinisk anställning vid Institutionen för omvårdnad
Plats
Biologihuset, Hus C, plan 3, 4 och 5. Hus D2, plan 3. Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag jobbar med forskning och utveckling av ambulanssjukvård och undervisar på specialistutbildningen inom ambulanssjukvård där jag också är examinator. Jag har en förenad anställning mot ambulanssjukvården, region Västerbotten. Mina expertkunskaper:

  • termisk komfort
  • hypotermi
  • prehospital patientsäkerhet (taktisk losstagning, CRM, simuleringar, systematiskt omhändertagande mm).
  • polisiär akutsjukvård
  • katastrofmedicin

Min tjänst är uppdelad med olika beting; undervisning, FOU-ansvarig i ambulanssjukvården region Västerbotten, kliniskt arbete på Umeå ambulans som specialistsjuksköterska, forskning och projektarbeten. Jag disputerade i medicinsk vetenskap med inriktning mot omvårdnad 2015. Jag är bihandledare åt två doktorander. Ett projekt handlar om att utvärdera hänvisningar i ambulanssjukvården. Idag hänvisas ca. 30% av alla ambulansuppdrag i regionen och vi vet inte hur det går för dessa patienter när ambulansen lämnat, oavsett om de bor i tätbebyggt område eller i glesbyggd. Det andra projektet handlar om första hjälpen och kamraträddning inom byggindustrin. Byggindustrin drabbas årligen av otaliga allvarliga händelser med svåra skador till följd. Bygg-och anläggningspersonal utan tillräcklig utbildning och utrustning kan då utsätts för utmanande situationer och behöva ansvara för att rädda liv. Jag har ett intresse av ambulanspersonals emotionella förberedelse och praktiska träning för att kunna agera i komplexa och riskfyllda miljöer med hot mot eget liv och hälsa. 

BMC Nursing, BioMed Central 2022, Vol. 21, (1)
Johanna, Zetterberg; Elin, Visti; Mats, Holmberg; et al.
International Emergency Nursing, Elsevier 2020, Vol. 51
Doohan, Isabelle; Aléx, Jonas
Journal of Health Science, David Publishing Company 2017, Vol. 5 : 239-243
Aléx, Jonas; Lundin, Helena; Joansson, Charlotta; et al.
International Journal of Circumpolar Health, TAYLOR & FRANCIS LTD 2017, Vol. 76
Aléx, Jonas; Uppstu, Tom; Saveman, Britt-Inger
International Journal of Circumpolar Health, Vol. 74
Aléx, Jonas; Karlsson, Stig; Björnstig, Ulf; et al.
Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, Vol. 22 : 43-
Alex, Jonas; Karlsson, Stig; Saveman, Britt-Inger
Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, London: BioMed Central 2013, Vol. 21
Aléx, Jonas; Karlsson, Stig; Saveman, Britt-Inger
International Emergency Nursing, Vol. 21, (1) : 42-49
Aléx, Jonas; Lundgren, Peter; Henriksson, Otto; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem

Min undervisning är till största del praktisk. Jag arbetar med simuleringar av svårt sjuka och skadade personer samt med övningar för att rädda liv som t.ex. extrikation ur bilar, stoppa blödningar och hantering av luftvägar.