"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Fatima Pedrosa Domellöf

Forskargrupp Forskargruppen som leds av Fatima Pedrosa Domellöf har två huvudspår. Det enda handlar om Ögonmuskler och dess molekylära uppbyggnad, som i sig utgör ledtrådar till behandling av muskelsjukdomar och skelning, medan det andra fokuserar på cellsignaleringsvägar vid aniridi-relaterad keratopati.

Ögonmusklernas molekylära uppbyggnad: ledtrådar till behandling av muskelsjukdomar och skelning

Projektets huvudsyfte är att mycket noggrant karakterisera ögonmusklerna på cell- och molekylnivå för att få fördjupade kunskaper om deras unika funktionella egenskaper och deras speciella motståndskraft mot muskeldystrofier.

Vi är speciellt intresserade av att belysa aspekter relaterade till ögonmuskelcellernas interna skelett. Vi vill också få fördjupade kunskaper om regleringen av de läkningsprocesser som sätts igång i dessa muskler vid skelningskirurgi.

Cellsignaleringsvägar vid aniridi-relaterad keratopati

Aniridi är en svår form av ögonmissbildning orsakade av defekter i PAX6 genen. Patienterna får anirididiagnosen under barndomen och det är först många år senare de börjar ha problem med sår och grumlingar på hornhinnan, ett tillstånd som kallas aniridi-relaterad keratopati. Dessa orsakar mycket obehag, sätter ner synen avsevärt och är mycket svåra att behandla.

Vi studerar hur olika viktiga kaskader av molekyler på hornhinnan påverkas av PAX6 gendefekten med målet att hitta nya behandlingsstrategier för att undvika utveckling av aniridi-relaterad keratopati.

Forskningsledare

Fatima Pedrosa-Domellöf
Professor, professor, överläkare
E-post
E-post

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för klinisk vetenskap
CRISPR-tekniken illustrerad som DNA-spiral med muterade gener som korrigerats med genteknik.
Gen upptäckt som kan skydda vid allvarlig muskelsjukdom

En specifik gen kan få en nyckelroll i nya behandlingar som förhindrar att muskler i kroppen bryts ned.

Ögats muskler kan ge möjlig nyckel till försvar mot ALS

En unik typ av muskelfiber som finns i ögats muskler kan stå emot ALS och kompensera för andra muskler.

Senast uppdaterad: 2021-04-26