"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Gemensamma vägar - Tidigare konferenser

2022

Tid och plats: 1–2 november 2022, Umeå universitet, Umeå

Tema: Likvärdig utbildning genom utveckling- och forskningssamverkan

Dokument

Läs mer på Umeå universitets hemsida

2019

Tid och plats: 8–9 oktober 2019, Åbo Akademi i Vasa

Tema: En välmående skola för alla

Dokument

Läs mer på Åbo Akademis hemsida

2018

Tid och plats: 23 - 24 oktober, 2018, Meyergården Spektrum, Mo i Rana

Tema: Fremtidsrettet læringsmiljø

Dokument

Läs mer på Norduniversitets hemsida

2017

Tid och plats: Umeå, 31 oktober- 1 november, 2017

Tema: Pedagogiska och specialpedagogiska lärmiljöer – lärande exempel från forskning och utbildningsverksamhet

Dokument

2016

Tid och plats: Mo i Rana, Norge 19-20 oktober 2016

Tema: Mangfold i skole og barnehage

Dokument

2015

Tid och plats: Lycksele, Sverige 27-28 oktober 2015

Tema: Barnet/eleven i en inkluderande verksamhetskultur

Dokument

2014

Tid och plats:Vasa, Finland 28-29 oktober 2014

Tema: Specialpedagogisk handledning

Dokument

2013

Tid och plats:Umeå, Sverige 29-30 oktober 2013

Tema: Pedagogiskt arbete i utmanande lärmiljöer - ur ett specialpedagogiskt perspektiv

Dokument

2012

Tid och plats:Bodö, Norge 3-4 oktober 2012

Tema: Innovation i specialpedagogisk verksamhet

Dokument

2011

Tid och plats: Umeå, 5-6 oktober 2011

Tema: Pedagogiskt ledarskap på individ-, grupp- och organisationsnivå

Dokument

2010

Tid och plats: Vasa Finland, 27-28 oktober 2010

2009

Tid och plats: Lycksele, Sverige

Tema: Skolutveckling via erfarenhetslärande i området specialpedagogik för barn, ungdomar och vuxna i behov av särskilt stöd

Dokument

Senast uppdaterad: 2022-11-13