"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Gemensamma Vägar

Forskargrupp Umeå universitet, Nord universitet och Åbo akademi i Vasa har flera samarbeten inom det specialpedagogiska området. De tre lärosätena arrangerar i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten och Särskolenätverket Norr konferensen Gemensamma Vägar. Samarbetet önskar också formalisera ett specialpedagogiskt FoU-nätverk mellan de tre lärosätena och regionernas skolor.

 

Om Gemensamma Vägar

Syfte med Gemensamma Vägar (GV) är att deltagarna skall få tillgång till forskning och pedagogisk kompetens som finns vid de nordligaste universiteten i Sverige, Norge och Finland. Dessutom att skapa förutsättningar för nätverksbyggande samt att presentera kunskap och erfarenhet som finns i förskolor och skolor inom respektive land. Gemensamma vägar erbjuder årligen en konferens med kvalitet som avser att diskutera specialpedagogiska frågor för olika målgrupper. De olika målgrupperna är pedagoger, personal från elevhälsan, skolledare, skolchefer, forskare, lärarutbildare, rådgivare från Pedagogisk Psykologisk Tjänst (PPT), Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Statped nord, politiker samt studenter.

Arrangörer är Umeå universitet, Åbo Akademi i Vasa, Norduniversitetet i samarbete med Specialpedagogiskt nätverk Norr - Anpassad skola som representerar Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Jämtlands och Gävleborgs län, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Statped. 2018-2020 är Nordplus ytterligare en arrangör.

Konferenser

Varje år arrangeras en konferens här hittar du mer information om dessa:
Årliga konferenser

 

Antologi och digitalt boksläpp

Istället för den fysiska konferensen 2020 anordnades ett digitalt boksläpp för en nordisk pedagogisk och specialpedagogisk antologi, sprungen ur GV-sammanhanget. Några av kapitelförfattarna presenterade sina bidrag via webben 27 oktober 2020. 
Här hittar du mer information om boksläppet och en inspelning av presentationerna. 

2023_nya_loggor_specialped_nätverk.jpg

Forskningsledare

Gerd Pettersson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 94 02

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Pedagogiska institutionen
Senast uppdaterad: 2024-05-03