Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 18 januari 2021)

printicon

Gemensamma Vägar

Umeå universitet, Nord universitet och Åbo akademi i Vasa har flera samarbeten inom det specialpedagogiska området. De tre lärosätena arrangerar i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten och Särskolenätverket Norr konferensen Gemensamma Vägar. Samarbetet önskar också formalisera ett specialpedagogiskt FoU-nätverk mellan de tre lärosätena och regionernas skolor.

Gemensamma Vägar 2020 skjuts fram ett år och blir Gemensamma Vägar 2021

 

Tid: 2021

Plats:
Umeå universitet

Konferensvärd: Pedagogiska institutionen Umeå universitet i samarbete med Särskolenätverket Norr

Temat för konferensen är: Likvärdig utbildning genom utvecklings- och forskningssamarbeten.

Förutom plenarföreläsningar kommer konferensen att innehålla parallella dialoggrupper där forsknings- och utvecklingsprojekt presenteras.

Antologi och digitalt boksläpp

Istället för en fysisk konferens 2020 erbjuds du att delta i ett digitalt boksläpp för en nordisk pedagogisk och specialpedagogisk antologi, sprungen ur GV-sammanhanget.

Antologins tema är: ”Praktiknära forskning och utvecklingsarbeten i Nordisk skolkontext” och några kapitelförfattare kommer att under vecka 44 2020 presentera sina bidrag via webben. Mer information om presentationer, tider mm läggs ut på denna webbplatsunder september månad.

Till dess önskar vi alla en riktigt fin och frisk sommar!

Med vänlig hälsning konferensgruppen via
/ Gerd Pettersson

Om Gemensamma Vägar

Syfte med Gemensamma Vägar (GV) är att deltagarna skall få tillgång till forskning och pedagogisk kompetens som finns vid de nordligaste universiteten i Sverige, Norge och Finland. Dessutom att skapa förutsättningar för nätverksbyggande samt att presentera kunskap och erfarenhet som finns i förskolor och skolor inom respektive land. Gemensamma vägar erbjuder årligen en konferens med kvalitet som avser att diskutera specialpedagogiska frågor för olika målgrupper. De olika målgrupperna är pedagoger, personal från elevhälsan, skolledare, skolchefer, forskare, lärarutbildare, rådgivare från Pedagogisk Psykologisk Tjänst (PPT), Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Statped nord, politiker samt studenter.

Arrangörer är Umeå universitet, Åbo Akademi i Vasa, Norduniversitetet i samarbete med Särskolenätverket Norr som representerar Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Jämtlands och Gävleborgs län, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Statped. 2018-2020 är Nordplus ytterligare en arrangör.

Konferenser

Varje år arrangeras en konferens här hittar du mer information om dessa:
Årliga konferenser

blobid0.jpg