Hoppa direkt till innehållet
printicon

Gemensamma vägar

Umeå universitet, Nord universitet och Åbo akademi i Vasa har flera samarbeten inom det specialpedagogiska området. De tre lärosätena arrangerar i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten och Särskolenätverket Norr konferensen Gemensamma Vägar. Samarbetet önskar också formalisera ett specialpedagogiskt FoU-nätverk mellan de tre lärosätena och regionernas skolor.

Gemensamma Vägar 2020

Tid: 27-28 oktober 2020
Plats: Umeå universitet, Humanisthuset

Konferensvärd: Pedagogiska institutionen Umeå universitet i samarbete med Särskolenätverket Norr

Temat för årets konferensen är: Likvärdig utbildning genom utvecklings- och  forskningssamarbeten.

Förutom plenarföreläsningar kommer konferensen att innehålla parallella dialoggrupper där forsknings- och utvecklingsprojekt presenteras.

Mer information om årets konferens läggs ut kontinuerligt våren 2020.

Om Gemensamma Vägar

Syfte med Gemensamma Vägar (GV) är att deltagarna skall få tillgång till forskning och pedagogisk kompetens som finns vid de nordligaste universiteten i Sverige, Norge och Finland. Dessutom att skapa förutsättningar för nätverksbyggande samt att presentera kunskap och erfarenhet som finns i förskolor och skolor inom respektive land. Gemensamma vägar erbjuder årligen en konferens med kvalitet som avser att diskutera specialpedagogiska frågor för olika målgrupper. De olika målgrupperna är pedagoger, personal från elevhälsan, skolledare, skolchefer, forskare, lärarutbildare, rådgivare från Pedagogisk Psykologisk Tjänst (PPT), Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Statped nord, politiker samt studenter.

Arrangörer är Umeå universitet, Åbo Akademi i Vasa, Norduniversitetet i samarbete med Särskolenätverket Norr som representerar Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Jämtlands och Gävleborgs län, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Statped. 2018-2020 är Nordplus ytterligare en arrangör.

Konferenser

Varje år arrangeras en konferens här hittar du mer information om dessa:
Årliga konferenser

blobid0.jpg