"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Utbildning

GePS har ett institutionsövergripande ansvar att stötta integrering av genusvetenskapliga perspektiv inom institutionens utbildningsutbud. Därutöver har GePS särskilt ansvar för två kurser i pedagogik med inriktning normkritik.

Normkritiska perspektiv på vardag och arbetsliv, 7,5 hp, grundnivå.
Normkritisk pedagogik i arbetslivet, 7,5 hp, avancerad nivå.

Båda kurserna går på distans och halvfart. GePS ansvarar också för två moment på kursen Pedagogik A, 30 hp: Människa och samhälle, 7,5 hp samt Fostran och socialisation, 7,5 hp, samt ett moment på kursen Pedagogik B, 30 hp, Normaliseringsprocesser i pedagogiska processer, 7,5 hp. Dessa kurser ges varje termin på distans och läses på helfart.

Handledningskompetensen inom GePS ligger primärt inom områdena normkritik, genus och pedagogiska praktiker och processer i samhället. Handledare knutna till området har stor erfarenhet att handleda studenter på våra fristående kurser på kandidat och magisternivå i Pedagogik, Personalvetarprogrammet. Lärarprogrammen och Masterprogrammet i Ledarskap och organisation. Studenter som är intresserade av att skriva uppsats med genusvetenskaplig inriktning inom några av dessa utbildningar kan kontakta områdesledare Ann-Louise Silfver.

Kontakt

Eva Silfver
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 57 37
Senast uppdaterad: 2021-09-03