"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utbildning

GePS har ett institutionsövergripande ansvar att stötta integrering av genusvetenskapliga perspektiv inom institutionens utbildningsutbud. Därutöver har GePS särskilt ansvar för två kurser i pedagogik med inriktning normkritik.

Normkritiska perspektiv på vardag och arbetsliv, 7,5 hp, grundnivå.
Normkritisk pedagogik i arbetslivet, 7,5 hp, avancerad nivå.

Båda kurserna går på distans och halvfart. GePS ansvarar också för två moment på kursen Pedagogik A, 30 hp: Människa och samhälle, 7,5 hp samt Fostran och socialisation, 7,5 hp, samt ett moment på kursen Pedagogik B, 30 hp, Normaliseringsprocesser i pedagogiska processer, 7,5 hp. Dessa kurser ges varje termin på distans och läses på helfart.

Handledningskompetensen inom GePS ligger primärt inom områdena normkritik, genus och pedagogiska praktiker och processer i samhället. Handledare knutna till området har stor erfarenhet att handleda studenter på våra fristående kurser på kandidat och magisternivå i Pedagogik, Personalvetarprogrammet. Lärarprogrammen och Masterprogrammet i Ledarskap och organisation. Studenter som är intresserade av att skriva uppsats med genusvetenskaplig inriktning inom några av dessa utbildningar kan kontakta områdesledare Ann-Louise Silfver.

Kontakt

Eva Silfver
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 57 37
Senast uppdaterad: 2021-09-03