Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Eva Silfver

Eva Silfver

Jag arbetar som professor vid institutionen. I min forskning intresserar jag mig främst för frågor om hur makt och maktrelationer tar sig uttryck i utbildning och skola.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset Umeå universitet, Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå

Jag är professor i pedagogik, men har även lång erfarenhet av undervisning i naturvetenskapliga skolämnen och matematik vid, främst, gymnasieskolan. Jag disputerade 2007 och min avhandling handlar om hur kön konstrueras i klassrumspraktiken samt om hur lärare kan förändra sin undervisning mot ett mer inkluderande naturvetenskapligt klassrum.

Mina forskningsintressen handlar sedan dess om normer och identitetsskapande i skola och samhälle. Frågor om makt, demokrati och delaktighet är centrala för min forskning som handlar om inkludering/exkludering, normalitet/avvikelse och jämlikhet/ojämlikhet. I mina analyser vill jag knyta samman mikro-, meso- och makronivå, dvs. involvera individ, skola/utbildning och samhälle/samhällsutveckling eftersom den politiska kontext som omger skola, klassrum och individ är avgörande för vad som händer där. Jag har undervisat i ett stort antal olika lärarutbildningskurser, bl.a. i kurser som rör identitet, sexualitet och samlevnad men också mer allmänpedagogiska kurser om bl.a. normkritisk pedagogik.

Tidigare studier har handlat om:

  • Hur arbete med autentiska samhällsfrågor i skolans naturvetenskapliga undervisning uppfattas av lärare. (Finansierat av Vetenskapsrådet).
  • Hur frågor om en pågående förändring inom akademin med bl. a. ökande krav på extern finansiering och internationell publicering kan betyda för könsmönstren inom universitetet, särskilt inom det utbildningsvetenskapliga fältet. (Finansierat av Vetenskapsrådet, Dnr 2008-4554, 2008-2010).
  • Hur införandet av nationella prov i matematik för elever i årskurs tre (9-10-åringar) påverkar elever, särskilt de i behov av extra stöd. (Finansierat av Vetenskapsrådet, Dnr 2008-4646, 2009-2012).
  • Hur naturvetenskaplig undervisning som förflyttas från klassrummet till ett s.k. science centre möjliggör för elever att inta nya positioner och överskrida stereotypt könade gränser (finansierat av Lärarhögskolan, UmU, 2013-2014).
  • Hur speciallärare och -pedagoger ser på införandet av betyg i särskolan.
  • Vad och hur lärare använder för typ av specialpedagogiskt stöd i sin undervisning.


Vidare är jag aktiv i Pedagogiska institutionens två områden GePS och Specialpedagogik. GePS (Genus och pedagogiska processer i samhället) samlar lärare, forskare och doktorander med intresse för hur genus skapas i pedagogiska processer medan Specialpedagogik samlar lärare och forskare intresserade av specialpedagogiska frågor. Jag är också aktiv i UmSER (Umeå science education research) vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik (NMD) där jag tidigare hade min anställning, samt inom Diskurs-seminariegruppen som samlar forskare från olika discipliner vid UmU intresserad av olika typer av diskursanalytiska angreppssätt i forskningen.

Läs mer om Forskningsområdet GePS
Läs mer om Forskningsområdet Specialpedagogik
Läs mer om Umeå science education research (UmSER)

Sex Education: Sexuality, Society and Learning, Routledge 2022, Vol. 22, (5) : 521-537
Junkala, Hannele; Berge, Maria; Silfver, Eva
Journal of Gender Studies
Mendick, Heather; Ottemo, Andreas; Berge, Maria; et al.
Pedagogiska rapporter från Pedagogiska institutionen, 100
Praktiknära pedagogisk forskning i det lärande nordiska nätverket Gemensamma Vägar: en antologi, Umeå: Pedagogiska institutionen, Umeå universitet 2021 : 7-10
Pettersson, Gerd; Ström, Kristina; Silfver, Eva; et al.
Gender and Education
Silfver, Eva; Gonsalves, Allison J.; Danielsson, Anna T.; et al.
Proceedings of the British Society for Research into Learning Mathematics
Mendick, Heather; Berge, Maria; Silfver, Eva; et al.
Science Education, John Wiley & Sons 2020, Vol. 104, (4) : 693-713
Ottemo, Andreas; Berge, Maria; Silfver, Eva
Gender and Education, Routledge 2020, Vol. 32, (5) : 682-696
Silfver, Eva; Maritha, Jacobsson; Arnell, Linda; et al.
Scandinavian Journal of Educational Research, Routledge 2020, Vol. 64, (3) : 313-332
Takala, Marjatta; Silfver, Eva; Karlsson, Yvonne; et al.
NERA, Nordic Educational Research Association 2019
Andrée, Maria; Arvola-Orlander, Auli; Berge, Maria; et al.
Studies in Graduate and Postdoctoral Education, Emerald Group Publishing Limited 2019, Vol. 10, (2) : 142-154
Angervall, Petra; Silfver, Eva
European Journal of Engineering Education, Taylor & Francis 2019, Vol. 44, (5) : 650-665
Berge, Maria; Silfver, Eva; Danielsson, Anna
NERA, Nordic Educational Research Association 2019
Danielsson, Anna; Silfver, Eva; Gonsalves, Allison; et al.
Engineering Studies, Routledge 2019, Vol. 11, (3) : 172-195
Danielsson, Anna T.; Gonsalves, Allison J.; Silfver, Eva; et al.
International Journal of STEM education, Springer 2019, Vol. 6, (13) : 1-17
Gonsalves, Allison J.; Silfver, Eva; Danielsson, Anna; et al.
All Academic, Inc. 2019
Gonsalves, Allison; Silfver, Eva; Danielsson, Anna; et al.
Cultural Studies of Science Education, Springer 2019, Vol. 14, (1) : 139-155
Silfver, Eva
Higher Education Research and Development, Routledge 2018, Vol. 37, (6) : 1095-1108
Angervall, Petra; Gustafsson, Jan; Silfver, Eva
ECER 2018 (European Conference on Educational Research): Inclusion and Exclusion, Resources for Educational Research?, 3-7 September, Bolzano, Italy
Danielsson, Anna; Silfver, Eva; Berge, Maria
Atlanta: 2018
Danielsson, Anna; Silfver, Eva; Berge, Maria
ECER 2018: Inclusion and Exclusion, Resources for Educational Research?, Bolzano, Italy, September 3-7, 2018
Danielsson, Anna; Silfver, Eva; Berge, Maria
Pedagogisk forskning i Sverige, Vol. 23, (1-2) : 107-126
Ineland, Jens; Silfver, Eva
ECER 2018 (European Conference on Educational Research): Inclusion and Exclusion, Resources for Educational Research?, 3-7 September, Bolzano, Italy
Silfver, Eva; Danielsson, Anna; Gonsalves, Allison; et al.
XVIII IOSTE symposium: Future educational challenges from science and technology perspectives, 13-17 August 2018, Malmö, Sweden
Silfver, Eva; Danielsson, Anna; Gonsalves, Allison; et al.
Proceedings of the 45th SEFI Annual Conference 2017: Education Excellence for Sustainability, European Society for Engineering Education (SEFI) 2017 : 1393-1400
Berge, Maria; Ingerman, Åke; Danielsson, Anna; et al.
Dublin: 2017
Danielsson, Anna; Silfver, Eva; Berge, Maria
London: Middlesex University 2017
Danielsson, Anna T.; Silfver, Eva; Berge, Maria
Genus och specialpedagogik – praktiknära perspektiv: en vetenskaplig antologi från Specialpedagogiska skolmyndigheten, Specialpedagogiska skolmyndigheten 2017 : 43-63
Silfver, Eva
GEA conference 2017: programme & book of abstracts, London: Middlesex University 2017 : 56-57
Silfver, Eva; Danielsson, Anna T.; Berge, Maria
ECER 2016, European Conference of Educational Research, Dublin, Ireland, August 23-26, 2016
Silfver, Eva
ECER 2016 Leading Education: The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers
Silfver, Eva; Danielsson, Anna; Ingerman, Åke; et al.
Ethnography and Education, Taylor & Francis 2016, Vol. 11, (3) : 237-252
Silfver, Eva; Sjöberg, Gunnar; Bagger, Anette
Nordisk matematikkdidaktikk, NOMAD: [Nordic Studies in Mathematics Education], Göteborg: Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) 2015, Vol. 20, (1) : 55-75
Sjöberg, Gunnar; Silfver, Eva; Bagger, Anette
Childhood Explorer, Washington, DC: Association for Childhood Education International 2014, Vol. 1, (4) : 6-8
Silfver, Eva
G14: Att utmana makten, Umeå, 26- 28 november 2014
Silfver, Eva; Areljung, Sofie; Hentschel, Linn; et al.
Pedagogiska Magasinet, Stockholm: Lärarförbundet 2014, (3) : 40-43
Sjöberg, Gunnar; Silfver, Eva
Kön och karriär i akademin: en studie inom det utbildningsvetenskapliga fältet, Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis 2013 : 19-37
Angervall, Petra; Gustafsson, Jan; Lundahl, Lisbeth; et al.
Kön och karriär i akademin: en studie inom det utbildningsvetenskapliga fältet, Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis 2013 : 124-142
Angervall, Petra; Gustafsson, Jan; Silfver, Eva
Research in science education, Springer Netherlands 2013, Vol. 43, (2) : 599-617
Ekborg, Margareta; Ottander, Christina; Silfver, Eva; et al.
Kön och karriär i akademin: en studie inom det utbildningsvetenskapliga fältet, Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis 2013 : 73-106
Silfver, Eva
Kön och karriär i akademin: en studie inom det utbildningsvetenskapliga fältet, Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis 2013 : 53-71
Silfver, Eva
International Journal of Qualitative Methods, University of Alberta, Int. Inst. of Qualitative Methodology, Edmonton Clinic in Health Academy, Edmonton, Canada 2013, Vol. 12 : 39-51
Silfver, Eva; Sjöberg, Gunnar; Bagger, Anette
Skrifter från Svensk matematikdidaktisk forskning, MADIF, linköping: Svensk förening för matematikdidaktisk forskning 2012 : 151-160
Nyroos, Mikaela; Bagger, Anette; Silfver, Eva; et al.
Issues of heterogeneity and cultural diversity in science education and science education research: a collection of invited papers inspired by the 21th Symposium on Chemistry and Science Education held at the University of Dortmund, 17-19 May 2012, Aachen, Germany: Shaker Publishing 2012 : 61-72
Silfver, Eva
Angervall, Petra; Gustafsson, Jan; Silfver, Eva
GEA (Gender and Education Association) 8th International Conference: Gender and Education: Past, Present and Future, Exeter, UK
Angervall, Petra; Gustafsson, Jan; Silfver, Eva
ESERA 2011
Broman, Karolina; Silfver, Eva; Johnels, Dan
Resultatdialog 2011, Stockholm: Vetenskapsrådet 2011 : 93-98
Lindahl, Britt; Ekborg, Margareta; Ideland, Malin; et al.
US-China Education Review B, David Publishing Company 2011, Vol. 1, (3) : 342-347
Lindahl, Britt; Rosberg, Maria; Ekborg, Margareta; et al.
Contemporary science education research: preservice and inservice teacher education ; European Science Education Research Association, Ankara, Turkey: Pegem Akademi 2010 : 253-262
Ekborg, Margareta; Ottander, Christina; Nyström, Eva