Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Thomas Grundström lab

Forskargrupp Vår forskargrupp försöker förstå hur mutagenesen av antikroppsgener och byten av antikroppsklass styrs.

För att uppnå högeffektiva antikroppar används mycket omfattande mutagenes av antikroppsgenerna i B-lymfocyter. Människans mutagenessystem baseras på att enzymet activation-induced cytidine deaminase, AID, gör riktad deaminering av DNA följt av att B-lymfocyterna processar AID’s DNA-skador på ett sätt med extremt förhöjd felfrekvens.

Tyvärr mutageniseras även tumörassocierade gener och mutagenesen sker inte bara i B-lymfocyter. Felaktigt uttryck av AID och förhöjd mutationsfrekvens är därför kopplat till tumörer också i ett flertal andra typer av celler.

Våra studier har gett oss kunskaper om hur mutagenesen målinriktas genom vår identifiering av mutasomer, stora proteinkomplex med AID, transkriptionsfaktorer, och DNA-reparationsenzymer. Vi gör fördjupad analys av hur mutagenessystemet målinriktas mot antikroppsgenerna och styrs.

Forskningsledare

Thomas Grundström
Professor emeritus
E-post
E-post
Telefon
090-785 25 31

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för molekylärbiologi

Forskningsområde

Cancer, Infektionsbiologi

Externa finansiärer

Cancerfonden

Externa finansiärer