"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Andreas Nilsson

Thomas Grundström lab

Forskargrupp Vår forskargrupp försöker förstå hur mutagenesen av antikroppsgener och byten av antikroppsklass styrs.

För att uppnå högeffektiva antikroppar används mycket omfattande mutagenes av antikroppsgenerna i B-lymfocyter. Människans mutagenessystem baseras på att enzymet activation-induced cytidine deaminase, AID, gör riktad deaminering av DNA följt av att B-lymfocyterna processar AID’s DNA-skador på ett sätt med extremt förhöjd felfrekvens.

Tyvärr mutageniseras även tumörassocierade gener och mutagenesen sker inte bara i B-lymfocyter. Felaktigt uttryck av AID och förhöjd mutationsfrekvens är därför kopplat till tumörer också i ett flertal andra typer av celler.

Våra studier har gett oss kunskaper om hur mutagenesen målinriktas genom vår identifiering av mutasomer, stora proteinkomplex med AID, transkriptionsfaktorer, och DNA-reparationsenzymer. Vi gör fördjupad analys av hur mutagenessystemet målinriktas mot antikroppsgenerna och styrs.

Forskningsledare

Thomas Grundström
Professor emeritus
E-post
E-post
Telefon
090-785 25 31

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för molekylärbiologi

Forskningsområde

Cancer, Infektionsbiologi

Externa finansiärer

Cancerfonden

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2022-03-23