"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Hyperemesis Gravidarum forskning i Umeå

Forskarnätverk HOPE, som står för ”Hyperemesis Or nausea in PrEgnancy”, bildades 2019 som en sammanslutning av forskare vid Umeå universitet, Norrlands universitetssjukhus (Region Västerbotten) och Örnsköldsviks sjukhus (Region Västernorrland). Nätverket är tvärvetenskapligt och forskningen innefattar registerstudier, intervjuer och studier av biomarkörer för att skapa bättre förutsättningar för adekvat vård och i förlängningen ett botemedel mot svårt graviditetsillamående.

HOPE

Många kvinnor drabbas av illamående under graviditeten. Den svåraste formen, Hyperemesis Gravidarum (HG), är mindre vanlig men kan få allvarliga konsekvenser för kvinnans och barnets hälsa. Inom HOPE studerar vi patientnära frågeställningar som berör olika aspekter av sjukdomen, till exempel hur det är att leva med HG och hur patienterna upplever vården som de erbjuds. Vi tittar också på sambandet mellan HG och nivåerna av olika hormon som bildas under graviditeten.

Det är många faktorer som avgör om HG bryter ut eller inte under en graviditet. Med hjälp av precisionsmedicin kan flera av dessa undersökas på samma gång, tillsammans med symptom på HG, för att identifiera sjukdomen så tidigt som möjligt under graviditeten. Det ökar möjligheterna att sätta in behandling i rätt tid och därmed bryta det skadliga förloppet. Även om botemedel mot HG saknas i dagsläget, så är symptomlindring en viktig åtgärd.

HOPE drivs av ett tvärvetenskapligt nätverk av forskare, som sammanför kunskap inom olika fält i sina studier av HG. Patientmedverkan är viktig för att föra forskningsfältet framåt. Har du som patient eller anhörig synpunkter på forskningen, eller vill ställa frågor om studierna, så är du välkommen att höra av dig via kontaktformuläret nedan eller till någon av forskningsledarna.

Forskningsledare

Malin Linder Nording
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 71
Miles Trupp
Gruppledare
E-post
E-post
Marie-Therese Vinnars
Biträdande universitetslektor, kombinerad med klinisk tjänstgöring
E-post
E-post
Maria Lindqvist
Forskare, universitetslektor med förenad klinisk anställning
E-post
E-post
Telefon
090-786 73 65

Externa finansiärer

Brister i underlag för att behandla svårt graviditetsillamående

En ny rapport pekar på brister i underlaget för behandling av svårt graviditetsillamående.

Senast uppdaterad: 2021-08-01