"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Maria Lindqvist

Jag arbetar som universitetslektor i Sexuell och Reproduktiv Hälsa vid institutionen för omvårdnad med förenad anställning som Verksamhetsutvecklare/Aurorabarnmorska vid CFOG, Region Västerbotten.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor med förenad klinisk anställning vid Institutionen för omvårdnad
Plats
Biologihuset, Hus C, plan 3, 4 och 5. Hus D2, plan 3. Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som forskare till Institutionen för klinisk vetenskap Enhet: Obstetrik och gynekologi
Plats
Umeå universitet, Obstetrik och Gynekologi, 90185 Umeå

Jag har min bakgrund som sjuksköterska där jag främst varit verksam inom medicinsk och kirurgisk akutsjukvård och neonatalvård. Sedan början av 2006 har jag arbetat som barnmorska inom den slutna vården och då främst inom förlossnings- och BB vård.


Efter min disputation 2016 arbetade jag tre år som forskare och Verksamhetsutvecklare vid Centrum för Obstetrik och Gynekologi, med ansvar för Umeå, Lycksele och Skellefteå. Sedan mars 2020 arbetar jag som universitetslektor vid Institutionen för omvårdnad, främst på avancerad nivå vid Barnmorskeprogrammet. Jag har även en förenad anställning vid Centrum för Obstetrik och Gynekologi, Region Västerbotten som Verksamhetsutvecklare och Aurorabarnmorska vilket jag ser som en mycket bra kombination.
 
I maj 2016 disputerade jag vid Institutionen för Klinisk vetenskap, enheten för obstetrik och gynekologi med en avhandling om graviditetsdiabetes, fysisk aktivitet under graviditeten och barnmorskors rådgivning. Efter min disputation har jag varit fortsatt aktiv inom forskningsfältet kvinnohälsa där jag använder mig av såväl kvalitativa som kvantitativa forskningsmetoder. Mina forskningsområden är fortsatt graviditetsdiabetes, men även förlossningsbristningar och svårare graviditetsillamående. Jag är huvudhandledare för en doktorand i projektet HOPE och biträdande handledare för ytterligare fem doktorander inom områden som förlossningsbristningar, medfödda hjärtfel och kontinuitetsmodeller.  
 
Pågående forskning

HOPE: Forskning om den svårare formen av graviditetsillamående (Hyperemesis gravidarum), registerstudier, enkäter och intervjuer. 

iNDIGO: En randomiserad kontrollerad multicenterstudie om graviditetsdiabetes och nordisk kost. Ett forskningssamarbete mellan Umeå universitet och Göteborgs universitet.
 
Reproduktion och fertilitet hos vuxna med medfödda hjärtfel: Studier om föräldraskap, amning och självskattad hälsa hos personer med medfödda hjärtfel.

Episiotomi-projektet: Hälsoutfall efter episiotomi (klipp vid förlossning) i samband med sugklocka vid förlossning samt erfarenheter och attityder hos vårdgivare.

Kontinuitetsmodeller inom mödra- förlossnings- och eftervård: Kvantitativa och kvalitativa studier om barnmorskors och gravidas erfarenheter och syn på en kontinuitetsvårdmodell, med särskilt fokus på glesbygdsområden.
 
COPE: Forskning om hur covid-19 påverkar graviditeten, kvinnan och hennes partner och det nyfödda barnet. En nationell multicenterstudie där landets barnmorskemottagningar, förlossningskliniker och barnkliniker deltar. Ett forskningssamarbete med Göteborgs universitet.

Normer och hierarkier i svensk förlossningsvård: Forskning om barnmorskans roll inom förlossningsvården samt vem som har makten i tagna beslut och rekommendationer.

SWE-TEAR: Forskning om förlossningsbristningar som baseras på data från kvalitetsregistret Bristningsregistret, ett forskningssamarbete mellan Umeå universitet och Linköpings universitet.
 

International Breastfeeding Journal, BioMed Central (BMC) 2024, Vol. 19, (1)
Holstad, Ylva; Johansson, Bengt; Lindqvist, Maria; et al.
Sexual & Reproductive HealthCare, Elsevier 2024, Vol. 40
Lindgren, Louise; Holmlund, Sophia; Dunge, Johanna; et al.
Scandinavian Cardiovascular Journal, Vol. 58, (1)
Holstad, Ylva; Johansson, Bengt; Lindqvist, Maria; et al.
Sexual & Reproductive HealthCare, Elsevier 2022, Vol. 33
Huber, Malin; Tunón, Katarina; Lindqvist, Maria
Obstetrik, Lund: Studentlitteratur AB 2021 : 601-614
Brismar Wendel, Sophia; Lindqvist, Maria
BMC Pregnancy and Childbirth, BioMed Central (BMC) 2021, Vol. 21, (1)
Meander, Lina; Lindqvist, Maria; Mogren, Ingrid; et al.
Midwifery, Elsevier 2020, Vol. 87
Lindberg, Inger; Persson, Margareta; Nilsson, Margareta; et al.
Nutrients, MDPI 2020, Vol. 12, (11)
Lindberg, Richard; Lindqvist, Maria; Trupp, Miles; et al.
Sexual & Reproductive HealthCare, Vol. 19 : 36-41
Lindqvist, Maria; Lindberg, Inger; Nilsson, Margareta; et al.
Sexual & Reproductive HealthCare, Elsevier 2018, Vol. 15 : 46-53
Lindqvist, Maria; Persson, Margareta; Mogren, Ingrid
Midwifery, ELSEVIER SCI LTD 2018, Vol. 61 : 22-28
Lindqvist, Maria; Persson, Margareta; Nilsson, Margareta; et al.
PLOS ONE, PUBLIC LIBRARY SCIENCE 2018, Vol. 13, (5)
Mogren, Ingrid; Lindqvist, Maria; Petersson, Kerstin; et al.
Open Journal of Obstetrics and Gynecology, Vol. 8, (14) : 1583-1595
Widetun, Sofia; Nilsson, Margareta; Löfgren, Mats; et al.
Sexual & Reproductive HealthCare, Clare: Elsevier 2017, Vol. 13 : 83-90
Lindqvist, Maria; Lindkvist, Marie; Eurenius, Eva; et al.
Sexual & Reproductive HealthCare, Vol. 9 : 14-20
Lindqvist, Maria; Lindkvist, Marie; Eurenius, Eva; et al.
BMC Pregnancy and Childbirth, BioMed Central 2014, Vol. 14
Lindqvist, Maria; Mogren, Ingrid; Eurenius, Eva; et al.
BMC Pregnancy and Childbirth, BioMed Central 2014, Vol. 14 : 185-
Lindqvist, Maria; Persson, Margareta; Lindkvist, Marie; et al.

Forskargrupper

Forskningsprojekt