"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Klimat- och miljösociologi

Forskargrupp Vid Sociologiska institutionen bedrivs forskning om människors åsikter och beteenden kopplade till miljö och klimat. Forskningen utgår främst från analyser av enkätdata där allmänhetens syn på till exempel klimatförändringarna och klimatpolitiken studeras utifrån en rad olika perspektiv.

Under de senaste årtiondena har miljöproblem såsom utsläpp av växthusgaser och global uppvärmning framträtt som några av de största utmaningarna som mänskliga samhällen står inför. Inom detta forskningsområde studerar vi hur människors åsikter och beteenden till klimat och miljö kan kopplas till olika förklaringar både på samhälls- och individnivå. Ett flertal av forskningsprojekten vid institutionen har ett länder-jämförande perspektiv och använder stora internationella enkäter, såsom European Social Survey (ESS) och International Social Survey Programme (ISSP). Ett antal projekt samlar dessutom in unika enkätdata och använder surveyexperiment för att komma åt frågeställningar som inte går att svara på med hjälp av existerande internationella enkäter.

Inom forskningsområdet intresserar vi oss för forskningsfrågor som exempelvis:

  • Hur kommer det sig att många människor inte är villiga att ändra sina beteenden eller stödja klimatpolitiken trots att de är medvetna om problemen och tycker att vi borde göra något åt dem?
  • Vilken roll spelar politisk ideologi och partisympatier för människors åsikter och beteenden i miljö- och klimatfrågor?
  • Kan vi frikoppla ekonomisk tillväxt från utsläpp av växthusgaser och hur ser allmänheten på detta?
  • Vilken betydelse har sociala dilemman och bristande tillit när det gäller att förklara bristen på stöd för klimatpolitiska åtgärder?
  • I vilken utsträckning kan samhällets institutioner i olika länder kopplas till allmänhetens engagemang i miljö- och klimatfrågor?
  • Hur kan vi utforma en klimatpolitik med ett brett folkligt stöd?

Medlemmar

Ingemar Johansson Sevä
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 59 86
Joakim Kulin
Universitetslektor
E-post
E-post
Senast uppdaterad: 2024-04-30