"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

European Social Survey (ESS)

Forskningsinfrastruktur European Social Survey (ESS) är en attityd- och beteendeundersökning som genomförs vart annat år i mer än 30 Europeiska länder, varav ett är Sverige.

Två till tre tusen individer per land intervjuas om deras attityder till immigration, demokrati, jämlikhet, media, medicinanvändning, deltagande i samhället, tilltro till politiker och andra människor, hälsa, sociala nätverk och psykologiska grundvärderingar och mycket, mycket mer. Upplägget gör det möjligt att studera såväl förändring som dagsaktuella frågor. ESS vänder sig till forskare, journalister, politiker, studenter och en intresserad allmänhet. Data från ESS är fritt för vem som helst att använda via nedladdning eller genom enklare bearbetningar direkt på nätet. Mikael Hjerm är ansvarig för den svenska delen av ESS.

Kontakt

Mikael Hjerm
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 17
Senast uppdaterad: 2020-09-09