"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Lärande i polisiärt arbete

Profilområde Den forskning som bedrivs i polisiärt arbete inom profilen polisutbildning och professionell utveckling är bred och handlar övergripande om utbildning, lärande och förändring i relation till polispraktiken och till samhällsförändringar.

Inom profilen behandlas frågor som rör utbildning till polis, övergången mellan studier och yrkesliv samt yrkesverksammas vidareutbildning och professionella utveckling.

Inom denna profil pågår exempelvis forskning om hur förutsättningar skapas för utveckling av professionell kunskap genom övning och simulering inom både grundutbildning och vidareutbildning. Vidare studeras relationen mellan informellt lärande och lärarrollen och undervisningspraktiken för olika lärarkategorier vid polisutbildningen, samt möjligheter och utmaningar vid övergången från grundutbildning till yrkesliv. Forskning inom profilen bedrivs i samverkan med andra institutioner vid Umu samt med polisen.

Kontaktperson för forskningsprofil

David Sjöberg
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 34
Annika Johansson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 92 34

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Enheten för polisutbildning
Senast uppdaterad: 2022-03-28