"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Lärande i polisiärt arbete

Profilområde Forskningsprofilen lärande i polisiärt arbete är en bred profil som samlar forskning kopplad till utbildning och lärande relevant för polispraktiken och dess utveckling.

Inom profilen behandlas frågor som rör utbildning till polis, övergången mellan studier och yrkesliv samt yrkesverksammas vidareutbildning och professionella utveckling.

Forskning och projekt handlar om hur förutsättningar skapas för lärande och utveckling av professionell kunskap genom undervisning, övning och simulering inom både grund- och vidareutbildning. Förståelse för formella och informella strukturer inom polisorganisationen och hur dessa påverkar förutsättningar för arbete, lärande och utveckling ingår i profilens fokus.

Forskning och utvecklingsprojekt inom profilen bedrivs inom Enheten för polisiärt arbete, i samverkan med andra institutioner vid Umu samt med polisen. En övergripande princip för profilen är att genomföra praktiknära forskning som stärker relationen mellan vetenskap och polisiär verksamhet.

 

 

Kontaktperson för forskningsprofil

David Sjöberg
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 34
Annika Johansson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 92 34

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Enheten för polisiärt arbete
Senast uppdaterad: 2024-04-10