"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Annika Johansson

Universitetslektor vid Enheten för Polisiärt arbete, Ph.D., Senior Lecturer/Associate Professor, Meriterad och Excellent lärare utifrån Umeå Universitets pedagogiska meriteringssystem

 

 

Pedagogisk meritering: Excellent lärare

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Enheten för polisiärt arbete
Plats
Beteendevetarhuset (BET), Vindarnas torg 1, 3:D2:3 Umeå universitet, Gods F, 907 36 Umeå

Jag arbetar som universitetslektor vid Enheten för polisiärt arbete vid Umeå universitet. Större delen av min undervisning på grundutbildningen är inom momentet Grupprocesser och polisiär yrkeskultur och inom det Mentala Kunskapsområdet (MKO) i Polisiär Konflikthantering (Polkon). På magisterprogrammet i Polisiärt arbete är jag kursansvarig för och undervisar på kursen Polisens organisation och styrning.

Arbetar även i olika projekt, det senaste handlar om att ta fram en Övningsledarutbildning på uppdrag av Länsstyrelsen i Västerbotten. En utbildning för övningsledare inom Polismyndigheten, ambulansen, räddningstjänsten, kommuner, regioner mfl. Ett tidigare stort projekt var ett EU-projekt, MELODY, med tio samarbetsorganisationer från nio olika länder. I MELODY-projektet utvecklades och förmedlades en läroplan för CBRN-träning, baserad på självupplevda behov och brister hos aktiv utrycknings- och sjukvårdspersonal. Målet var att utveckla en läroplan och ett utbildningsupplägg som en del i att förbereda och utbilda blåljuspersonal för CBRN-händelser och därigenom stärka den allmänna beredskapen mot CBRN-hot i hela EU. Min arbetsgrupp arbetade främst med utvärdering och validering av läroplanen och utbildningen (www.melodytraining.eu). Jag är bihandledare till en doktorand, Brian Mc Guigan (Institutionen för Psykologi), som forskar kring beslutsfattande i polisiära situationer.

Under åren 2003 - 2020 var jag anställd på Pedagogiska institutionen på Umeå Universitet men arbetade även den tiden parallellt på Polisutbildningen men sedan 2020 är jag anställd på heltid av Enheten för Polisiärt arbete. Vid Pedagogiska institutionen undervisade jag främst om ledarskap, coaching samt projektledning inom det idrottspedagogiska området. I min forskning har jag bl a studerat mätningar och bedömningar inom idrotten, uttagningar till elitlag, ungdomar som slutar inom idrott och föreningsutveckling. Under åren 2014 - 2020 var jag programansvarig för Idrottsvetenskapliga programmet. 2001 gick jag upp med min lic. avhandling "Är det alltid rätt person som vinner? Bedömningarnas reliabilitet och validitet inom bedömningssporterna acroski och rytmisk gymnastik" och 2008-2010 skrev jag sedan min doktorsavhandling "Deciding who is the best. Validity issues in selections and judgements in elite sport".

Film där jag berättar om mitt avhandlingsarbete

Länk till inslag i Vetenskapens värld där jag berättar om varför flickor slutar idrotta

2018 utnämndes jag till Meriterad lärare vid Umeå Universitet och 2019 till Excellent lärare utifrån Universitets pedagogiska meriteringssystem.

Med en bakgrund som elitidrottare i Svenska Freestylelandslaget (1991- 2001) med mål att bli bäst i världen i min sport och med både framgångar och motgångar, skador och annat i bagaget utvecklades mitt intresse för utveckling och hanterande av mentala faktorer i koppling till prestation men också till gruppens och ledaren/coachens betydelse för att utveckla prestationer och för att få människor att må bra. 

Några exempel på icke-akademiska uppdrag: Ordförande i Internationella Skidförbudnets (FIS) Freestyle Athletes Committee, Selected Member of The International Ski Federation Athletes Commission, ledamot och tf. ordförande i Västerbottens skidförbund performance coach/mental coach för Svenska Freestylelandslaget (inför OS i Sochi 2014) ett uppdrag från Svenska Olympiska kommittén och Svenska Skidförbundet. Se exempelvis Forskare coachade OS-åkare i puckelpist

 

 

International Review for the Sociology of Sport, Sage Publications 2021, Vol. 56, (4) : 537-557
Eliasson, Inger; Johansson, Annika
Reflektion som professionsverktyg inom polisen, Umeå: Enheten för polisutbildning, Umeå universitet 2020 : 79-89
Liljeholm Bång, Maria; Bäck, Thomas; Johansson, Annika
International journal of sports science & coaching, Sage Publications 2017, Vol. 12, (4) : 470-480
Johansson, Annika; Fahlén, Josef
20th Annual Congress of the European college of Sport Science, 24-27 June 2015, Malmö - Sweden: Book of Abstracts, European College of Sport Science 2015 : 440-441
Eliasson, Inger; Johansson, Annika
Pedagogiska rapporter från Pedagogiska institutionen, 91
Eliasson, Inger; Johansson, Annika
Pedagogiska rapporter från Pedagogiska institutionen, 90
Johansson, Annika; Karp, Staffan
Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, Stockholm: Centrum för idrottsforskning 2011, Vol. 20, (1) : 34-38
Johansson, Annika
People in motion - bridging the local and global: The 8th European Association for Sociology of Sport Conference, Umeå: Department of Education, Umeå University 2011 : 157-157
Johansson, Annika
Book of Abstracts: 5th International Congress on Science and Skiing
Johansson, Annika
Pedagogiska rapporter från Pedagogiska institutionen, 83
Johansson, Annika
Akademiska avhandlingar vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, 95
Johansson, Annika
Licentiatavhandlingar vid Pedagogiska institutionen: Umeå universitet
Johansson, Annika
PM : pedagogiska mätningar, 138
Johansson, Annika
PM : pedagogiska mätningar, 89
Stage, Christina; Johansson, Annika
SVEBI:s årsbok 1992: Aktuell beteendevetenskaplig idrottsforskning, Svensk förening för beteendevetenskaplig idrottsforskning, Lund 1992 : -
Johansson, Annika; Wedman, Ingemar
Undervisningsserien / Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, 15
Andersson, Heléne; Bergkvist, Helen; Johansson, Annika; et al.
SVEBI:s årsbok 1988: Aktuell beteendevetenskaplig idrottsforskning, Svensk Förening för Beteendevetenskaplig Idrottsforskning, Lund 1988 : -
Andersson, H; Bergkvist, H; Johansson, Annika; et al.

Forskargrupper

Kontaktperson för forskningsprofil
Lärande i polisiärt arbete

Forskningsprojekt

31 oktober 2018 till 31 december 2022