"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Utbildning

Utbildningsprogram som området Ledarskap, organisation och arbetsliv är ansvarig för och delaktig i:


Hitta kursplan - skriv in kursens namn i sökfältet:

https://www.umu.se/student/mina-studier/hitta-kurs-och-utbildningsplan/

 

Personalvetarprogrammet

HRM, organisation och arbetsliv, 15 hp (kursansvar), Mom 1: Introduktion och vetenskapligt arbete, 6 hp (momentsansvar).Termin 1.

Mom 2 Pedagogik, 7,5 hp (inkl. arbetslivspedagogik, momentansvar) inom kursen Beteendevetenskap, 30 hp. Termin 1.

Organisational leadership development, 7,5 hp (kursansvar). Termin 3.

Mom 2 Personal- och verksamhetsutveckling, 9 hp (momentansvar) samt Mom 4 Personalfunktionens roll i organisationen, 3 hp (delaktig i tillsammans med Sociologi och Psykologi) inom kursen HRM - innehåll och metoder, 30 hp (Sociologi kursansvar). Termin 4.

HRM i praktiken, 15 hp (kursansvar). Termin 5.

Strategisk HRM, 15 hp (delaktig i tillsammans med Sociologi). Termin 5.

Samhällsvetenskaplig metod och vetenskapsteoretisk orientering, 15 hp (kursansvar), Mom 1: Forskningsplanering, 3 hp (momentansvar), Mom 2: Kvalitativ analys, 6 hp (momentansvar). Termin 6.

Examensarbete i pedagogik med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor, 15 hp (kursansvar). Temrin 6.

Masterprogrammet i ledarskap och organisation

Human Resource Management and Development, 15 hp (delaktig i tillsammans med Sociologi). Profilkurs på termin 1 alt. 3.

Ledarskap och organisation 1, 15 hp (delaktig i tillsammans med Sociologi m fl). Termin 1.

Ledarskap och organisation II, 15 hp (delaktig i tillsammans med Sociologi m fl). Termin 3.

Magisteruppsats i pedagogik (med inriktning mot ledarskap och organisation), 15 hp (kursansvar). Termin 2.

Masteruppsats i pedagogik (med inriktning mot ledarskap och organisation), 15 hp (kursansvar). Termin 4.

Masteruppsats i pedagogik (med inriktning mot ledarskap och organisation), 30 hp (kursansvar). Termin 4.

Lärarutbildningen

Pedagogiskt ledarskap, sociala relationer och konflikthantering, 10 hp. Termin 1.

Fristående kurser

Ledarskap i organisationer, 7,5 hp (kursansvar). Ges under vårterminerna på 50% studietakt via internet, 100% studietakt via internet samt 100% studietakt på campus i Umeå.

HR-arbete i teori och praktik, 7,5 hp (kursansvar). Ges under höstterminerna på 50% studietakt via internet.

HR-arbete i teori och praktik II, 7,5 hp (kursansvar). Ges under vårterminerna på 50% studietakt via internet.

Organisational Leadership Development, 7,5 hp (kursansvar). Kursen ges som fristående kurs för internationella och svenska studenter och samläses med Personalvetarprogrammet. Kursen ges under höstterminerna på kursspråket engelska. 

 

Kontakt

Ulrika Haake
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 96 21
Senast uppdaterad: 2023-02-13