Hoppa direkt till innehållet

Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 november 2020)

printicon

Ledarskap, organisation och arbetsliv

Inom detta forskningsområde studeras hur människor lär, formas och förändras i och genom olika arbetslivsrelaterade pedagogiska processer.

Presentation

Formnings- och förändringsprocesser i övergången från utbildning till arbetsliv och inom yrket, arbetet och i organisationer är viktiga forskningsområden för att förstå vuxnas lärande. Inom området studeras också ledarskap och ledarskapsutveckling. Inom området relaterar vi våra kunskaper till olika utbildningsprogram som intresserar sig för ledarskaps-, organisations- och arbetslivs-relaterade frågor, såsom personalvetarprogrammet, polisutbildningen, rektorsutbildningen samt masterprogrammet i ledarskap och organisation. Utöver detta värnar vi även om specifika LOA-kurser inom ramen för andra program samt i form av olika fristående kurser inom till exempel ledarskaps- och HR-området.

Inom (L) ledarskapsområdet, inom (O) organisationer och i (A) arbetslivet studeras för närvarande följande processer:

Reflektion

Reflektion i utbildning och yrkespraktik studeras i forskningsprogrammet EDREP - Education for reflection in practice. I de ingående projekten följs studenter i professionsutbildningar in i arbetslivet med fokus på hur de reflektiva förmågorna utvecklas.

Övergång från utbildning till arbete

Här studeras övergångar/transferprocesser mellan utbildning och arbetsliv. Vi intresserar oss även för begrepp som "anställningsbarhet", "professionalisering" och "yrkesrelevanta kompetenser".

Lärande- och förändring

Lärande- och förändringsprocesser inom arbetslivet; inom olika organisationer och företag, inom arbetet och i specifika yrken, är av intresse inom området.

Ledarskapande

Ledarskapande processer i arbetslivet och inom olika typer av organisationer fokuseras inom området. Ett särskilt intresse riktas mot ledarskapande inom utbildningssektorn och den högre utbildningen (akademiskt ledarskap) samt inom polisens organisation.

Organisering och styrning

Intresset för hur verksamheter organiseras, styrs och institutionaliseras finns också representerat inom området.

De för området aktuella processerna pågår inom ramen för arbetslivets olika historiska, kulturella, samhälleliga och organisatoriska kontext. Mångfalds- och genusperspektiv på dessa processer är också av stort kunskapsintresse inom forskningsområdet.

Kontakt

Ulrika Haake
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 96 21

Våra tidigare aktiviteter

3,5 miljoner kronor från FORTE
3,5 miljoner kronor från FORTE

I detta projekt kommer den pågående ”civilianiseringen” av brottsutredning inom svensk polis att undersökas.

Polisens utredningsarbete i glesbygd
Polisens utredningsarbete i glesbygd

Ola Lindberg om artikeln i Policing: A Journal of Policy and Practice.

Ulrika Haake inbjuden keynote-talare
Ulrika Haake inbjuden keynote-talare

Ulrika Haake var inbjuden att tala om jämställdhet inom polisorganisationen vid polisforskningskonferens.