"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ledarskap, organisation och arbetsliv

Forskargrupp Inom detta forskningsområde studeras hur människor lär, formas och förändras i och genom olika arbetslivsrelaterade pedagogiska processer.

Presentation

Formnings- och förändringsprocesser i övergången från utbildning till arbetsliv och inom yrket, arbetet och i organisationer är viktiga forskningsområden för att förstå vuxnas lärande. Inom området studeras också ledarskap och ledarskapsutveckling. Inom området relaterar vi våra kunskaper till olika utbildningsprogram som intresserar sig för ledarskaps-, organisations- och arbetslivs-relaterade frågor, såsom personalvetarprogrammet, polisutbildningen, rektorsutbildningen samt masterprogrammet i ledarskap och organisation. Utöver detta värnar vi även om specifika LOA-kurser inom ramen för andra program samt i form av olika fristående kurser inom till exempel ledarskaps- och HR-området.

Inom (L) ledarskapsområdet, inom (O) organisationer och i (A) arbetslivet studeras för närvarande följande processer:

Reflektion

Reflektion i utbildning och yrkespraktik studeras i forskningsprogrammet EDREP - Education for reflection in practice. I de ingående projekten följs studenter i professionsutbildningar in i arbetslivet med fokus på hur de reflektiva förmågorna utvecklas.

Övergång från utbildning till arbete

Här studeras övergångar/transferprocesser mellan utbildning och arbetsliv. Vi intresserar oss även för begrepp som "anställningsbarhet", "professionalisering" och "yrkesrelevanta kompetenser".

Lärande- och förändring

Lärande- och förändringsprocesser inom arbetslivet; inom olika organisationer och företag, inom arbetet och i specifika yrken, är av intresse inom området.

Ledarskapande

Ledarskapande processer i arbetslivet och inom olika typer av organisationer fokuseras inom området. Ett särskilt intresse riktas mot ledarskapande inom utbildningssektorn och den högre utbildningen (akademiskt ledarskap) samt inom polisens organisation.

Organisering och styrning

Intresset för hur verksamheter organiseras, styrs och institutionaliseras finns också representerat inom området.

De för området aktuella processerna pågår inom ramen för arbetslivets olika historiska, kulturella, samhälleliga och organisatoriska kontext. Mångfalds- och genusperspektiv på dessa processer är också av stort kunskapsintresse inom forskningsområdet.

Kontakt

Ulrika Haake
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 96 21

Översikt

Forskningsområde

Pedagogik

Medlemmar

Thomas Bäck
Universitetslektor, universitetsadjunkt
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 09
Jenny Dufweke
Studievägledare
E-post
E-post
Telefon
090-786 68 22
Frida Grimm
Postdoktor
E-post
E-post
Telefon
090-786 55 35
Ulrika Haake
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 96 21
Kirsi Kohlström
Universitetsadjunkt
E-post
E-post
Telefon
090-786 64 86
Maria Liljeholm-Bång
Universitetsadjunkt
E-post
E-post
Telefon
090-786 51 76
Ola Lindberg
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 68 67
Alva Lindholm
Projektassistent
E-post
E-post
Telefon
090-786 62 80
Christer Mårtensson
Universitetsadjunkt
E-post
E-post
Telefon
090-786 88 80
Oscar Rantatalo
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 65 64
Josef Siljebo
Övrig/annan befattning, projektassistent
E-post
E-post
Telefon
090-786 93 64
Annika Wiklund-Engblom
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 10
Johan Örestig Kling
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 20

Samverkansseminarium på gång

Våra tidigare aktiviteter

Digitalisering och digital transformation i skolor

Josef Siljebo berättar om artikeln i tidskriften Education in the North.

Organisatoriska rutiner vid arbete i stabsläge

Polisens, försvarsmaktens, säkerhetspolisens och länsstyrelsens stabsarbete ska undersökas i nytt projekt.

3,5 miljoner kronor från FORTE

I detta projekt kommer den pågående ”civilianiseringen” av brottsutredning inom svensk polis att undersökas.

Senast uppdaterad: 2021-07-02