"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Embryonal utveckling av nervsystemet

Vår forskargrupp intresserar sig för att bättre förstå molekylära mekanismer som reglerar utvecklingen av nervsystemet, med fokus på hjärnan och sensoriska system. Detta för att förstå normal utveckling och funktion av nervsystemet i relation till olika sjukdomar som drabbar hjärnan och sensoriska system. Vi arbetar för tillfället med fyra större projekt.

1)     Hur inverkar ljus på nervsystemets utveckling och senare funktion?

2)     Hur regleras pupillens ljusreflex direkt i iris (regnbågshinnan)?

3)     Hur utvecklas ögats strukturer i relation till ögonsjukdomar?

4)     Hur utvecklas luktepitelet? En studie i relation till nybildning av nervceller.

Vi undersöker även molekylära mekanismer som kontrollerar en process där membran bryts ner för att möjliggöra spridning av celler i kroppen. Detta är en biologiskt normalt förekommande process som ofta felaktigt reaktiveras i cancerceller, vilket resulterar i att cancerceller sprids och att det bildas sekundära tumörer.

5)     Hur regleras delamineringsprocessen normalt under luktsystemets utveckling och vid metastasbildning?

 

För mer information se projektbeskrivning på engelska.

Finansiering
Vår forskning finansieras/ har finansierats av bland andra:
Vetenskapsrådet, Kempestiftelserna, Medicinska Fakulteten vid Umeå Universitet, Ögonfonden, Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas arbetsnämnd för synskadade, Strategic Research Area Neuroscience (StratNeuro), Åhlens stiftelse, Märta Lundqvist stiftelse, Cancerfonden, Cancerforskningsfonden Norrland.

Projektledare

Lena Gunhaga
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 68 17
Senast uppdaterad: 2023-11-30