"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ludmilla Morozova-Roches forskargrupp

Forskargrupp Amyloidforskning

Proteiner är livets molekylära maskiner, men om de tappar formen och klibbar ihop sig i olösliga fiberlikanande aggregat, så kallat amyloid, kan de i stället orsaka stora problem. Kända sjukdomar som orsakas av amyloider är Alzheimers, Parkinsons, ALS (amyotrofisk lateral skleros), diabetes typ 2, samt Skelleftesjukan. Vilka proteiner som bildar amyloiderna och var de finns i kroppen skiljer sig åt, men för dem flesta av dessa sjukdomar saknas botemedel. Bildningen av amyloider har ofta bara studerats för enstaka proteiner som har hittats i amyloiderna, t.ex. amyloid beta i Alzheimers, alpha-synuclein i Parkinson, eller transthyretin i Skelleftesjukan. I våra kroppar finns dock tiotusentals olika proteiner som skulle kunna interagera eller ändra amyloiderna.

Ludmilla Morozova-Roches forskargrupp undersöker bildningen av amyloider från en blandning av olika proteiner i både levande celler och i provrör. Ett av de stora genombrotten från hennes forskargrupp var upptäckten att ett proinflammatoriskt protein, S100A9, har en viktig roll i både Alzheimers och Parkinsons sjukdom. Under en ihållande inflammation bildas över tusen gånger mer av det proteinet och det kan då börja bilda amyloider antingen själv, eller tillsammans med andra proteiner. Det har sedan länge varit känt att en ihållande inflammation, till exempel på grund av en ohälsosam kost eller en traumatisk hjärnskada, kan utlösa amyloidsjukdomar. Vikten av det här proinflammatoriska proteinet är förmodligen en del av förklaringen. Ludmilla Morozova-Roches forskargrupp söker nu en bättre förståelse för hur S100A9 påverkar bildningsprocessen av amyloider. I gruppens laboratorium kan forskarna studera denna process i detalj via olika spektroskopi- och mikroskopitekniker. De undersöker också hur olika läkemedel eller ingredienser från s.k. nyttig mat, t.ex. olivolja, kan påverka denna process. Målet med forskningen är att hitta ett läkemedel som kan stoppa, eller till och med omvända bildningsprocessen av amyloid, för att komma närmare en möjlig behandling av amyloidsjukdomar.

Forskningsledare

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för medicinsk kemi och biofysik

Forskningsområde

Molekylärbiologi och genetik
Nanopartikel upptäckt som kan motverka Alzheimer och Parkinson

En mikroskopisk molekyl med ett speciellt grundämne kan hålla tillbaka bildningen av plack i hjärnan.

Templerande S100A9-amyloider på Aβ-fibrillarytor avslöjade

En forskargrupp med ledning från Umeå har kartlagt proteinsamlingsaggregering vid Alzheimers sjukdom.

Senast uppdaterad: 2023-12-07