Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.

Molekylärbiologi och genetik

Forskningen ökar förståelsen för molekylära mekanismer i celler, sjukdomsmekanismer samt att utveckla diagnostiska och terapeutiska metoder. Här integreras molekylär- cellulär- och utvecklingsbiologi med transgena metoder, biomedicinsk avbildningsteknik och funktionsgenomik. Genetik och molekylärmedicin ger kunskap om mekanismer för nedärvning och evolution. Inom systembiologi ger metoder inom molekylärbiologi, genetik, bioinformatik, infektionsbiologi och immunologi en övergripande förståelse.

Reportage och porträtt

Studerar samspelet mellan värdcell och smittämne

Barbara Sixt forskar om hur människans celler kan hantera sjukdomsframkallande bakterier.

Grundforskning ledde till patent på växter mer beständiga mot torka

Stefan Björklund och hans forskarlag har patent på växter som har visat sig bli mer beständiga mot torka.

Skulptering av cellens membran

Målet med Richard Lundmarks forskning är kunna designa läkemedel som kan motverka fetma och virusinfektioner.

Charpentier: "Jag saknar verkligen klimatet på Umeå universitet"

Fina ord, minnen och skratt. Så firade Umeå universitet Nobelpriset med Emmanuelle Charpentier på länk.

Fokus på muskler hos friska och sjuka

Per Ståls forskning är fokuserad på att öka kunskapen om frisk och sjuk muskulatur.

Jagar ovanliga bakteriella toxiner

Teresa Frisan, professor i cell- och molekylärbiologi, forskar hur genotoxiner påverkar däggdjursceller.

Infrastrukturer

Atomic Force Microscopy (AFM)
Atomic Force Microscopy (AFM) facility at the Department of Molecular Biology
Enheten för komparativ biologi (UCCB)
Den biomedicinska djurförsöksverksamheten på Umeå universitet är organiserad inom enheten för komparativ biologi (Umeå Centre for Comparative...

Nyheter

Avhandling om återstartad kopiering av mitokondriellt DNA

Ett särskilt protein har en nyckelroll för att starta om kopiering av mitokondriellt DNA efter skada..

Immunförsvarets koppling till könshormoner kartlagda

Könshormonet östrogen och menscykeln spelar roll i immunförsvaret så att kvinnor blir mindre sjuka än män.

Skogsbruk har liten påverkan på granens genetiska diversitet

Den genetiska variationen skiljer sig inte nämnvärt mellan brukad och gammal granskog i Västerbotten.

Avhandling om gen med koppling till cancer och blodsjukdom i Västerbotten

Hur samma gen har anknytning till en ovanlig blodsjukdom i Västerbotten och cancer, studeras i avhandling.

Arv från neandertalare kan ge behandling mot covid-19

Ett speciellt protein med genetiska rötter hos neandertalarna ger skydd mot svår covid-19, visar ny upptäckt.

Nya vägar till måltavlor för framtida antibiotika

Maria Fällmans och Kemal Avicans idé blev ett tvärvetenskapligt projekt i samarbete med Icelab.

Fyra frågor till Ellen Bushell - ny ledamot i SUA

Ellen berättar om Sveriges unga akademi och avslöjar hur hon planerar att använda sin tid i akademin.

"Det kommer att ge lyskraft till Umeå universitet"

Äntligen blev Nobelpriset verklighet för Emmanuelle Charpentier. Glädjen är stor på Umeå universitet.

Förklarar viktigt tibetanskt barrträds evolutionära arv

Den välrenommerade tidskriften New Phytologist har valt ut studien ledd av Xiao-Ru Wang som omslagsstory.

Ny kunskap om hur prostatacancer bildar dottertumörer

Ökad förståelse av hur prostatacancerceller blir rörliga och sprider sig kan öppna för nya behandlingar.

I kampen mot malaria – myggans immunsystem kartläggs

Upptäckten ger möjligheter att hitta sätt att förhindra mygg från att sprida malariaparasiten till människor.

Längre expansioner i huntingtongenen än känt

Ny studie visar att oväntat många i Norrbotten och Västerbotten har genetisk risk för Huntingtons sjukdom.

Forskningsprojekt

Etablering av fotosyntes, ett samspel mellan två genom
Forskningsområde: Molekylärbiologi och genetik
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Francisella tularensis typ VI sekretionssystem - dess struktur och reglering
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kromosomala genregleringssystem och kromosomspecifika anpassningar
Forskningsområde: Molekylärbiologi och genetik
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
”Att leva och låta dö!”
Forskningsområde: Kemi, Molekylärbiologi och genetik
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt

Profilområden och forskargrupper

Anders Hofer
Nukleotidbiosyntes i parasiten Trypanosoma brucei.
Forskningsområde: Molekylärbiologi och genetik
Anders Olofsson
Amyloidforskning.
Forskningsområde: Molekylärbiologi och genetik
Andrei Chabes
dNTP metabolism och genomets stabilitet.
Forskningsområde: Molekylärbiologi och genetik
Anna Arnqvist Lab
Vår grupp studerar mekanismer för stokastisk och kontrollerad reglering av Helicobacter pylori-adhesiner.
David Cisneros
Forskargrupp av David Cisneros
Forskningsområde: Molekylärbiologi och genetik
Erik Johansson
DNA-polymeras.
Forskningsområde: Molekylärbiologi och genetik
Forskargrupp Danielson/Backman
Forskargruppen studerar framförallt mekanismer för sårläkning och ärrbildning, främst i ögats hornhinna, men även mekanismer för vävnadsnedbrytning...
Ignacio Mir-Sanchis Lab
Vår grupp forskar om antimikrobiell resistens.
Johan Henriksson Lab
Vår grupp fokuserar på att förstå hur alla processer i T-celler hänger ihop.
Jürgen Schleucher Lab
Vi har ett biofysiskt angreppssätt för att studera klimatförändringar.
Lars Thelander
Professor Emeritus.
Forskningsområde: Molekylärbiologi och genetik
Lars-Anders Carlson Lab
Vår grupp studerar strukturer och mekanismer för virala replikationskomplex.
Linda Sandblad
Studerar skelettproteiner och proteinkomplex på nanonivå för att förstå hur celler är organiserade, växer och stabiliseras i form och polaritet.
Ludmilla Morozova-Roche
Amyloidbildning i ex vivo och in vitro-material.
Forskningsområde: Molekylärbiologi och genetik
Nasim Sabouri Lab
Gruppen forskar om DNA-helikasers upprätthållande av genomintegritet.