Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Molekylärbiologi och genetik

Forskningen ökar förståelsen för molekylära mekanismer i celler, sjukdomsmekanismer samt att utveckla diagnostiska och terapeutiska metoder. Här integreras molekylär- cellulär- och utvecklingsbiologi med transgena metoder, biomedicinsk avbildningsteknik och funktionsgenomik. Genetik och molekylärmedicin ger kunskap om mekanismer för nedärvning och evolution. Inom systembiologi ger metoder inom molekylärbiologi, genetik, bioinformatik, infektionsbiologi och immunologi en övergripande förståelse.

Reportage och porträtt

Kolerabakterien i centrum för forskningen

Sun Nyunt Wai bedriver forskning om sjukdomsframkallande bakteriers egenskaper på molekylär nivå.

Studerar samspelet mellan värdcell och smittämne

Barbara Sixt forskar om hur människans celler kan hantera sjukdomsframkallande bakterier.

Grundforskning ledde till patent på växter mer beständiga mot torka

Stefan Björklund och hans forskarlag har patent på växter som har visat sig bli mer beständiga mot torka.

Skulptering av cellens membran

Målet med Richard Lundmarks forskning är kunna designa läkemedel som kan motverka fetma och virusinfektioner.

Charpentier: "Jag saknar verkligen klimatet på Umeå universitet"

Fina ord, minnen och skratt. Så firade Umeå universitet Nobelpriset med Emmanuelle Charpentier på länk.

Fokus på muskler hos friska och sjuka

Per Ståls forskning är fokuserad på att öka kunskapen om frisk och sjuk muskulatur.

Infrastrukturer

Atomic Force Microscopy (AFM)
Atomic Force Microscopy (AFM) facility at the Department of Molecular Biology
Enheten för komparativ biologi (UCCB)
Den biomedicinska djurförsöksverksamheten på Umeå universitet är organiserad inom enheten för komparativ biologi (Umeå Centre for Comparative...
NorthPop
En infrastruktur som inkluderar biobank och databas för barn och unga vuxna i Västerbotten
PREDICT
Inom ramen för den nationella strategin för Life Science, samverkar Umeå universitet med bland andra Region Västerbotten och Regionalt cancercentru...
Umeå centrum för funktionell hjärnavbildning (UFBI)
Umeå center for Functional Brain Imaging (UFBI) är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum där avbildningstekniker används för att undersöka hjärna...

Nyheter

Umeåforskare prisas för sin forskning om Skelleftesjukan

Norrländska Hjärtfondens pris till KA Jacobssons minne har delats ut till Anders Olofsson.

Avhandling: Funktion och reglering av Gram-positiva Typ 4-sekretionssystem

Hur mag/tarmbakterierna kommunicerar med hjälp av ett specifikt system, T4SS, är fokus i en ny avhandling.

Umeåforskare ny ledamot i Kungl. Vetenskapsakademien

Andrei Chabes, professor vid Umeå universitet, har valts in som ledamot i Kungliga Vetenskapsakademien.

Genetiken bakom jämställdhet: könskromosomer och evolution

Marie-Line Faucillion avhandlingsresultat ger bättre förståelse för hur könskromosomer regleras.

Avslöjar histonmodifierande enzymers hemliga liv

Denna kunskap ger en förhoppning att vi en dag kan omprogrammera celler för att bota sjukdomar.

Emmanuelle Charpentier till påvens vetenskapsakademi

Påven Franciskus har utsett Emmanuelle Charpentier till ledamot på livstid i den påvliga vetenskapsakademin.

Forskningsprojekt

Epigenetisk reglering med Polycomb-Trithoraxsystemet: markering av histoner och andra proteiner
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Epigenetiska klockor: modellering av biomarkörer för att mäta och förutsäga biologiskt åldrande
Forskningsområde: Fysik, Molekylärbiologi och genetik
Tid 1 januari 2022 till 1 januari 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kopiering av arvsmassan hos celler
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Etablering av fotosyntes, ett samspel mellan två genom
Forskningsområde: Molekylärbiologi och genetik
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Francisella tularensis typ VI sekretionssystem - dess struktur och reglering
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kromosomala genregleringssystem och kromosomspecifika anpassningar
Forskningsområde: Molekylärbiologi och genetik
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
”Att leva och låta dö!”
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Checkpoint mekanismer som skyddar vårt mitokondriella genom och deras betydelse för cancerutveckling
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kromatindynamik i granens gigantiska genom
Forskningsområde: Molekylärbiologi och genetik
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt

Profilområden och forskargrupper

Anders Hofer Lab
Vi studerar biosyntesvägar för nukleotider i T. brucei, G. lamblia, Borrelia burgdorferi och andra patogener.
Anders Olofsson
Amyloidforskning.
Forskningsområde: Molekylärbiologi och genetik
Andrei Chabes Lab
Andrei Chabes forskargrupp forskar om dNTP metabolism och genomets stabilitet.
Anna Arnqvist Lab
Vår grupp studerar mekanismer för stokastisk och kontrollerad reglering av Helicobacter pylori-adhesiner.
David Cisneros Lab
Molekylärbiologi om människans bakterie-symbionter.
Erik Johansson lab
Vi studerar på molekylär nivå hur DNA kopieras i eukaryota celler.
Forskargrupp Danielson/Backman
Forskargruppen studerar framförallt mekanismer för sårläkning och ärrbildning, främst i ögats hornhinna, men även mekanismer för vävnadsnedbrytning...
Ignacio Mir-Sanchis Lab
Vår grupp forskar om antimikrobiell resistens.
Jan Larsson Lab
Gruppen studerar kromosomspecifika genregleringsmekanismer och kromosomspecifika adapteringar.
Johan Henriksson Lab
Vår grupp fokuserar på att förstå hur alla processer i T-celler hänger ihop.
Jürgen Schleucher Lab
Med NMR studerar vi proteiners och nukleinsyrors struktur/dynamik samt deuterium i trädringar i klimatstudie
Lars Thelander
Professor Emeritus.
Forskningsområde: Molekylärbiologi och genetik
Lars-Anders Carlson Lab
Vår grupp studerar strukturer och mekanismer för virala replikationskomplex.
Linda Sandblad lab
Studerar skelettproteiner och proteinkomplex i bakterier på nanonivå.
Ludmilla Morozova-Roche
Amyloidbildning i ex vivo och in vitro-material.
Forskningsområde: Molekylärbiologi och genetik