"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Molekylärbiologi och genetik

Forskningen ökar förståelsen för molekylära mekanismer i celler, sjukdomsmekanismer samt att utveckla diagnostiska och terapeutiska metoder. Här integreras molekylär- cellulär- och utvecklingsbiologi med transgena metoder, biomedicinsk avbildningsteknik och funktionsgenomik. Genetik och molekylärmedicin ger kunskap om mekanismer för nedärvning och evolution. Inom systembiologi ger metoder inom molekylärbiologi, genetik, bioinformatik, infektionsbiologi och immunologi en övergripande förståelse.

Reportage och porträtt

Oliver BillkerProfessor vid Institutionen för molekylärbiologiEnhet: Grupp Oliver BillkerAnknuten som forskare till Molekylär Infektionsmedicin, Sverige (MIMS)Roll: Föreståndare
Inblick i malariaparasitens liv kan leda till nya läkemedel

Oliver Billker studerar parasitens 5000 gener i kampen mot en av världens dödligaste sjukdomar.

Kolerabakterien i centrum för forskningen

Sun Nyunt Wai bedriver forskning om sjukdomsframkallande bakteriers egenskaper på molekylär nivå.

Studerar samspelet mellan värdcell och smittämne

Barbara Sixt forskar om hur människans celler kan hantera sjukdomsframkallande bakterier.

Grundforskning ledde till patent på växter mer beständiga mot torka

Stefan Björklund och hans forskarlag har patent på växter som har visat sig bli mer beständiga mot torka.

Skulptering av cellens membran

Målet med Richard Lundmarks forskning är kunna designa läkemedel som kan motverka fetma och virusinfektioner.

Charpentier: "Jag saknar verkligen klimatet på Umeå universitet"

Fina ord, minnen och skratt. Så firade Umeå universitet Nobelpriset med Emmanuelle Charpentier på länk.

Infrastrukturer

BioMolecular Characterization Umeå
BMCU är tvärvetenskaplig infrastruktur för att karakterisera biomolekyler.
Enheten för komparativ biologi (UCCB)
Den biomedicinska djurförsöksverksamheten på Umeå universitet är organiserad inom enheten för komparativ biologi (Umeå Centre for Comparative...
Integrated Science Lab (Icelab)
Vi använder matematisk modellering i vår forskning och sammanför forskare från olika discipliner.
National Bioinformatics Infrastructure Sweden (NBIS)
NBIS erbjuder bioinformatisk support, infrastruktur och fortbildning.
NorthPop
NorthPop är en infrastruktur som inkluderar biobank och databas för barn och unga vuxna i Västerbotten.
PREDICT
Inom ramen för den nationella strategin för Life Science, samverkar Umeå universitet med bland andra Region Västerbotten och Regionalt cancercentru...
Umeå centrum för funktionell hjärnavbildning (UFBI)
Umeå center for Functional Brain Imaging (UFBI) är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum där avbildningstekniker används för att undersöka hjärna...

Nyheter

Eric Libby and Laura Carroll sit in IceLab against a background wallpaper of birds
Modellera hur en mikrob kan skilja vän från fiende

Enda DDLS-finansierade doktorandprojekt till Umeå universitet i stark miljö inom UCMR, MIMS och Icelab.

Öppen inbjudan till kick-off för IceLab Stress Response Modeling

Forskare inom life science bjuds in till invigninen av IceLab stress response modeling 10-11 juni.

Socker ger ökat sug efter fett

Så styrs våra begär – studie på bananflugor bekräftar forskarnas teori.

Friska VR-miljoner till medicinska Umeåforskare

Nästan 65 miljoner kronor till medicinsk forskning vid Umeå universitet från Vetenskapsrådet.

IceLab får stort bidrag till tvärvetenskaplig forskning

Vetenskapsrådet mångmiljonsatsar på nyskapande forskningsmiljöer – varav en i Umeå.

D-aminosyror har roll i stressinducerad respons hos kolerabakterie

Kolerabakterier använder specifika D-aminosyror för att forma komplexa ekologiska system, visar studie.

Forskningsprojekt

S(c)en(t)sory Foraging
Tid 21 augusti 2023 till 20 augusti 2025
Typ av projekt Post-doc projekt
Bakteriella membranvesiklar som medicintekniskt verktyg
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2027
Typ av projekt Forskningsprojekt
Epigenetisk reglering med Polycomb-Trithoraxsystemet: markering av histoner och andra proteiner
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Epigenetiska klockor: modellering av biomarkörer för att mäta och förutsäga biologiskt åldrande
Forskningsområde: Fysik, Molekylärbiologi och genetik
Tid 1 januari 2022 till 1 januari 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kopiering av arvsmassan hos celler
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Etablering av fotosyntes, ett samspel mellan två genom
Forskningsområde: Molekylärbiologi och genetik
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kromosomala genregleringssystem och kromosomspecifika anpassningar
Forskningsområde: Molekylärbiologi och genetik
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Francisella tularensis typ VI sekretionssystem - dess struktur och reglering
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
”Att leva och låta dö!”
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt

Profilområden och forskargrupper

Anders Hofer Lab
Vi studerar biosyntesvägar för nukleotider i T. brucei, G. lamblia, Borrelia burgdorferi och andra patogener.
Anders Olofsson
Amyloidforskning.
Forskningsområde: Molekylärbiologi och genetik
Andreas Kohler Lab
Mitokondriell proteinkvalitetskontroll vid hälsa, åldrande och sjukdom
Andrei Chabes Lab
Andrei Chabes forskargrupp forskar om dNTP metabolism och genomets stabilitet.
Anna Arnqvist Lab
Vår grupp studerar mekanismer för stokastisk och kontrollerad reglering av Helicobacter pylori-adhesiner.
David Cisneros Lab
Molekylärbiologi om människans bakterie-symbionter.
Eric Libby lab
Vi studerar hur enkla organismer utvecklas till komplexa.
Erik Johansson lab
Vi studerar på molekylär nivå hur DNA kopieras i eukaryota celler.
Forskargrupp Danielson/Backman
Forskargruppen studerar mekanismer för sårläkning och ärrbildning i ögats hornhinna, samt mekanismer för vävnadsnedbrytning i muskler och senor vid...
Ignacio Mir-Sanchis Lab
Vår grupp forskar om antimikrobiell resistens.
Jan Larsson Lab
Gruppen studerar kromosomspecifika genregleringsmekanismer och kromosomspecifika adapteringar.
Johan Henriksson Lab
Vår grupp fokuserar på att förstå hur alla processer i T-celler hänger ihop.
Jürgen Schleucher Lab
Med NMR studerar vi proteiners och nukleinsyrors struktur/dynamik samt deuterium i trädringar i klimatstudie
Lars-Anders Carlson Lab
Vår grupp studerar strukturer och mekanismer för virala replikationskomplex.