"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Magnus Hulltdin, Magnus Hultdin

Magnus Hultdins labb

Forskargrupp Telomerbiologi i blodceller och molekylära faktorer som påverkar tumörutveckling och prognos i lymfatiska leukemier och lymfom.

Telomerer finns i ändarna av kromosomerna och förkortas vid celldelning. Efter många celldelningar har telomererna blivit betydligt kortare och då delar sig inte cellerna längre. I celler som har stort behov av att dela sig (exempelvis stamceller) motverkar ett enzymet telomeras förlusten av telomerer och detta enzym ses också vid cancer.

Telomere Biology Disorders

En del som vår forskargrupp fokuserar på är betydelsen av telomerförändringar och epigenetik vid cellulärt åldrande framför allt vid Telomerbiologisjukdomar (Telomere Biology Disorders -TBD). Vid TBD har patienterna mutationer i gener för telomeras eller telomerbindande proteiner vilket ger ökad förlust av telomerer och som konsekvens av detta benmärgssvikt, leukemier, lungfibros och besvär från hud, naglar och slemhinnor.

Vi hoppas att med vår forskning kunna bidra till ökad kunskap om cellulärt åldrande och att det i förlängningen ska kunna bidra till förbättrad behandling av TBD-patienterna men också till ökad förståelse av åldrandeprocesser i cancerceller.

Tumörutveckling och prognos

En annan del av vår forskning fokuserar på faktorer som påverkar tumörutveckling och prognos vid lymfatiska leukemier och lymfom. Vi studerar främst genetiska, epigenetiska och telomerbiologiska faktorer i aggressiva lymfatiska maligniteter. Dessa sjukdomar har i många fall god prognos vid behandling men en betydande del av patienterna får återfall och dör i sin sjukdom.

Vi har tidigare studerat prognostiska betydelsen av DNA-metyleringsförändringar i akuta lymfatiska leukemier och i de nu pågående projekten fokuserar vi främst på aggressiva B-cellslymfom, som är den vanligaste formen av lymfom. Vi hoppas att genom vår forskning kunna bidra till ökad förståelse för varför vissa patienter med lymfatiska leukemier och lymfom får återfall och identifiera markörer som kan förbättra behandling och prognos.

Forskningsledare

Magnus Hultdin
Universitetslektor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-785 28 89

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för medicinsk biovetenskap

Forskningsområde

Cancer
Senast uppdaterad: 2024-01-25