"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Magnus Hultdin

Universitetslektor och överläkare i Patologi

Prefekt - Institutionen för Medicinsk Biovetenskap

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor, överläkare vid Institutionen för medicinsk biovetenskap Enhet: Patologi Roll: Prefekt
Plats
By 6M, vån 1, Sjukhusområdet Umeå universitet, 901 85 Umeå

Telomerer finns i ändarna av kromosomerna och förkortas vid celldelning. Efter många celldelningar har telomererna blivit betydligt kortare och då delar sig inte cellerna längre. I celler som har stort behov av att dela sig (exempelvis stamceller) motverkar ett enzymet telomeras förlusten av telomerer och detta enzym ses också vid cancer.

En del som vår forskargrupp fokuserar på är betydelsen av telomerförändringar och epigenetik vid cellulärt åldrande framför allt vid Telomerbiologisjukdomar (Telomere Biology Disorders -TBD). Vid TBD har patienterna mutationer i gener för telomeras eller telomerbindande proteiner vilket ger ökad förlust av telomerer och som konsekvens av detta benmärgssvikt, leukemier, lungfibros och besvär från hud, naglar och slemhinnor. Vi hoppas att med vår forskning kunna bidra till ökad kunskap cellulärt åldrande och att det i förlängningen ska kunna bidra till förbättrad behandling av TBD-patienterna men också till ökad förståelse av åldrandeprocesser i cancerceller.

En annan del av vår forskning fokuserar på faktorer som påverkar tumörutveckling och prognos vid lymfatiska leukemier och lymfom. Vi studerar främst genetiska, epigenetiska och telomerbiologiska faktorer i aggressiva lymfatiska maligniteter. Dessa sjukdomar har i många fall god prognos vid behandling men en betydande del av patienterna får återfall och dör i sin sjukdom. Vi har tidigare studerat prognostiska betydelsen av DNA-metyleringsförändringar i akuta lymfatiska leukemier och i de nu pågående projekten fokuserar vi främst på aggressiva B-cellslymfom, som är den vanligaste formen av lymfom. Vi hoppas att genom vår forskning kunna bidra till ökad förståelse för varför vissa patienter med lymfatiska leukemier och lymfom får återfall och identifiera markörer som kan förbättra behandling och prognos.

Scientific Reports, Springer Nature 2023, Vol. 13, (1)
Carlund, Olivia; Norberg, Anna; Osterman, Pia; et al.
Blood, Elsevier 2023, Vol. 142, (16) : 1399-1403
Kolijn, P. Martijn; Späth, Florentin; Khouja, Mouhamad; et al.
Journal of Alzheimer's Disease, IOS Press 2023, Vol. 94, (4) : 1443-1464
Schäfer Hackenhaar, Fernanda; Josefsson, Maria; Nordin Adolfsson, Annelie; et al.
Journal of Clinical Immunology, Springer 2022, Vol. 42 : 618-633
Framme, Jenny Lingman; Lundqvist, Christina; Lundell, Anna-Carin; et al.
Blood, American Society of Hematology 2022, Vol. 139, (10) : 1557-1563
Kolijn, P. Martijn; Hosnijeh, Fatemeh Saberi; Späth, Florentin; et al.
Clinical Epigenetics, BioMed Central 2021, Vol. 13, (1)
Bovinder Ylitalo, Erik; Thysell, Elin; Landfors, Mattias; et al.
Frontiers in Immunology, Frontiers Media S.A. 2021, Vol. 11
Dernstedt, Andy; Leidig, Jana; Holm, Anna; et al.
Leukemia, Springer Nature 2021, Vol. 35, (7) : 1894-1906
Modvig, S.; Hallböök, H.; Madsen, H. O.; et al.
Acta Oncologica, Taylor & Francis Group 2021, Vol. 60, (9) : 1218-1224
Patthey, Annika; Boman, Karin; Tavelin, Björn; et al.
The journals of gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciences, Oxford University Press 2021, Vol. 76, (6) : 955-963
Pudas, Sara; Josefsson, Maria; Nordin Adolfsson, Annelie; et al.
Alzheimer's Research & Therapy, BioMed Central (BMC) 2021, Vol. 13
Schäfer Hackenhaar, Fernanda; Josefsson, Maria; Nordin Adolfsson, Annelie; et al.
American Journal of Hematology, Wiley-Blackwell 2020, Vol. 95, (1) : 57-67
Abdulla, Maysaa; Hollander, Peter; Pandzic, Tatjana; et al.
Journal of Translational Medicine, Vol. 18, (1)
Andersson-Evelönn, Emma; Vidman, Linda; Källberg, David; et al.
Blood Cancer Journal, Nature Publishing Group 2020, Vol. 10, (4)
Haider, Zahra; Landfors, Mattias; Golovleva, Irina; et al.
Pediatric Research, Nature Publishing Group 2020, Vol. 88
Henckel, Ewa; Landfors, Mattias; Haider, Zahra; et al.
British Journal of Haematology, Wiley-Blackwell Publishing Inc. 2020, Vol. 189, (4) : 707-717
Menter, Thomas; Tzankov, Alexandar; Zucca, Emanuele; et al.
Leukemia, Nature Publishing Group 2020, Vol. 34, (2) : 347-357
Quist-Paulsen, P.; Toft, N.; Heyman, M.; et al.
Cancer Medicine, John Wiley & Sons 2019, Vol. 8, (1) : 311-324
Haider, Zahra; Larsson, Pär; Landfors, Mattias; et al.
Scientific Reports, Nature Publishing Group 2019, Vol. 9
Kolan, Shrikant S; Lidström, Tommy; Mediavilla, Tomás; et al.
Clinical Epigenetics, BioMed Central 2018, Vol. 10
Borssén, Magnus; Nordlund, Jessica; Haider, Zahra; et al.
Acta Oncologica, Taylor & Francis 2018, Vol. 57, (2) : 187-194
Glimelius, Bengt; Melin, Beatrice; Enblad, Gunilla; et al.
European Journal of Human Genetics, Nature Publishing Group 2018, Vol. 26, (6) : 858-867
Norberg, Anna; Rosén, Anna; Raaschou-Jensen, Klas; et al.
Neurobiology of Aging, Elsevier 2017, Vol. 55 : 167-171
Degerman, Sofie; Josefsson, Maria; Nordin Adolfsson, Annelie; et al.
Scandinavian Journal of Immunology, John Wiley & Sons 2017, Vol. 86, (4) : 343-343
Kolan, Shrikant S.; Lidström, Tommy; Björk, Karl; et al.
Pediatric Blood & Cancer, Vol. 63, (7) : 1185-1192
Borssén, Magnus; Haider, Zahra; Landfors, Mattias; et al.
Blood, Vol. 128, (23) : 2666-2670
Mansouri, Larry; Noerenberg, Daniel; Young, Emma; et al.
Pediatric Blood & Cancer, Vol. 62, (6) : 951-956
Ranta, Susanna; Nilsson, Frans; Harila-Saari, Arja; et al.
PLOS ONE, Public library of science 2010, Vol. 5, (7) : e11552-
Forsberg, Karin; Jonsson, P Andreas; Andersen, Peter M; et al.
Medical Oncology, Vol. 27, (3) : 618-623
Sundström, Gunnel; Hultdin, Magnus; Engström-Laurent, Anna; et al.
Med Oncol, Vol. 24, (1) : 63-70
Hultdin, Magnus; Sundström, Gunnel; Wahlin, Anders; et al.
Blood, Vol. 105, (12) : 4807-4812
Grabowski, Pawel; Hultdin, Magnus; Karlsson, Karin; et al.
Medical Oncology, Vol. 22, (1) : 71-78
Sundström, Gunnel; Dahl, Inger Marie S; Hultdin, Magnus; et al.
Haematologica, Vol. 90, (4) : 465-469
Tobin, Gerard; Thunberg, Ulf; Laurell, Anna; et al.
British Journal of Cancer, London: Nature Publishing Group 2003, Vol. 88, (4) : 593-598
Hultdin, Magnus; Rosenquist, R; Thunberg, U; et al.
Experimental Cell Research, Elsevier 2001, Vol. 271 : 223-229
Hultdin, Magnus; Grönlund, Elisabeth; Norrback, Karl-Fredrik; et al.
European Journal of Haematology, Blackwell Munksgaard 2001, Vol. 67, (5-6) : 309-317
Norrback, Karl-Fredrik; Hultdin, Magnus; Dahlenborg, Katarina; et al.
Nucleic Acids Research, Oxford: Oxford University Press 1998, Vol. 26, (16) : 3651-3656
Hultdin, Magnus; Grönlund, Elisabeth; Norrback, Karl-Fredrik; et al.

Forskningsprojekt

1 september 2010