"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Att göra arkitektur politiskt

Forskargrupp Forskargruppen undersöker hur arkitektur – genom sin egen kompetenszon – kan bidra till emancipation i vår tidsålder av kosmopolitisering. Det handlar om en rumslig och estetisk politik som har allt att göra med hur arkitektur kan ta sig bortom enkla motgångar, bidra till liv med varaktigt optimalt välbefinnande, solidaritet och glädje genom en radikal öppenhet av samlevnad, samexistens, intersektionalitet, multivokalitet och inkluderande som kärnattribut i vår framtida kontext.

Hela omfånget av mänskliga upplevelser idag är, på ett eller annat sätt, påverkat av världens överväldigande sammankoppling. Konsekvensen av denna sammankoppling innebär slutet för den "globala andra." Den globala andra är nu mitt ibland oss ​​på många fronter. Om än besvärlig, påtvingad, banal och rörig utvecklar sig en kosmopolitisering – oönskad, osynlig, kraftfull och konfrontativ.

Istället för att främja en världsbild av gränser/ordningar mellan människor, natur och andra livsformer som reaktion på kosmopolitisering, präglad av frånkoppling, krig och befästning, utforskar vår forskargrupp – genom att välkomna den globala andra – hur arkitektur, landskap och stadsdesign kan bidra till samhällen och deras situerade kulturer, som gränsöverskridare; i bästa fall som visionärer och utövare som kan omvandla ett utrymme av begränsningar till ett rum av radikal öppenhet där vi kan leva väl med varandra i en tight och komplex samtid av multietniska, mångartade och mångsidiga verkligheter.

För att göra arkitektur politiskt fokuserar vår forskargrupp å ena sidan på hur arkitektur, landskap och stadsplanering kan bidra till mångfald och heterogena konjunktioner genom migration. Vi antar en helt annan modell som visar en annan vision av migration: inte en konventionell som ser migration bara som ett resultat av något slags problem (som fattigdom, befolkningstillväxt, krig eller miljökatastrofer), utan en som betraktar migration som en inneboende del av en bredare utvecklingsprocess som bygger en civilisation.

Vidare undersöker vi hur arkitektur kan välkomna den globala andra genom vänlighetens kraft. Vänlighet (Gentleness) handlar om ett annat sätt att förhålla sig till världen; det möjliggör former av gästfrihet genom omfördelning av det förnuftiga. Det möjliggör att berättelser och upplevelser kan smämma ut och tas emot med experiment och dolce vita. Vänlighet gör motstånd mot en utilitaristisk ideologi där njutningar, skönheter, det okontrollerbara och fantasifulla ses som kontrarevolutionära, bara borgerliga, dekadenta, överseende och att begäret efter dem ska utrotas och föraktas.

Vår forskargrupp är inbäddad i arkitekturteori, historia, designutbildning och praktik. Som medlemmar arbetar vi med 'forskning' inom utbildning på grund-, och -avancerad, liksom PhD-nivå och bedriver finansierad forskning i samarbete med andra institut. Vi anordnar konferenser, föreläsningar, seminarier, utställningar och publikationer. Arkitekturens rumsliga, materiella och estetiska politik är kärnan i vår forskning. Vi kämpar för arkitektur som kulturell strävan. Förutom områden som filosofi, sociologi, geografi och statsvetenskap, är vår arkitektur inspirerad av teori, historia och praktik inom konst, film, fotografi, litteratur och musik.

Forskningsledare

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Arkitekthögskolan

Forskningsområde

Arkitektur
Senast uppdaterad: 2024-03-20