"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Arkitektur

Området arkitektur kretsar kring gestaltningen av livsmiljöer – byggnader, stadsrum, bostadsområden och landskap. Arkitekturen är i sig tvärvetenskaplig och rör sig mellan det konstnärliga och naturvetenskapliga men sammanflätas också med samhällsvetenskapliga ämnen, exempelvis för att söka lösningar på utmaningar som klimatförändringar och sociala klyftor.

Reportage och porträtt

Nya lektorer stärker Arkitekthögskolan

Nyrekryterade lektorer från fyra olika länder stärker den akademiska miljön vid Arkitekthögskolan.

Dyslexin hindrar inte mig

Med rätt förutsättningar är dyslexin inget hinder menar Johanna Lundström som läser till arkitekt.

Arkitektur som demokratiskapare

Arkitektur är en viktig del av demokratin och nyckeln till att stimulera demokratiska processer.

Nyheter

UmArts rekryterar postdoktorer
Publicerad: 2022-03-22

UmArts söker excellenta kandidater till två postdoktorstjänster inom tvärdisciplinär konstnärlig forskning.

De ska skissa framtidens städer i norr
Publicerad: 2022-02-03

I elva av de utvalda teamen finns lärare och studerande på Arkitekthögskolan vid Umeå universitet.

Vinnova finansierar forskning om arkitektur för stadsodling
Publicerad: 2021-10-21

Cornelia Redeker och Sara Thor beviljas 3,5 miljoner kronor till forskning om innovativ resursanvändning.

Arkitektstudenter gör skillnad för flyktingar i Izmir och Lesvos
Publicerad: 2020-12-16

Projektet engagerar 40 hängivna mastersstudenter i att göra konkreta aktiviteter för människor på flykt.

Prefekt och biträdande prefekt på Arkitekthögskolan kliver av
Publicerad: 2019-05-29

Två personer av tre i Arkitekthögskolans ledning, Ana Betancour och Anna Croon, lämnar sina ledningsuppdrag.

Arkitektstudenternas examensprojekt tänker nytt om samhällets utmaningar
Publicerad: 2018-05-28

Årets slututställning på Arkitekthögskolan, UMA Summer Show 2018, öppnar dörrarna på torsdag den 31 maj.

Arkitektstudenter bygger växthus för hållbart stadsliv
Publicerad: 2018-05-08

Bygga ett växthus för stadsodling i Broparken i centrum är målet för ett studentprojekt på Arkitektprogrammet.

Arkitekthögskolans forskarutbildning uppfyller inte kvalitetskrav
Publicerad: 2018-05-04

UKÄ ger forskarutbildningen i arkitektur vid Umeå universitet det samlade omdömet ifrågasatt kvalitet.

Att bli arkitekt i Aleppo: Syrienkriget från ett studentperspektiv
Publicerad: 2018-04-20

Ario Racho från Syrien, arkitektstudent, föreläser 25 april om Syrienkriget och studenternas dagliga liv.

Panelsamtal för en jämställd stad
Publicerad: 2018-03-16

Arkitekthögskolans panelsamtal: Könsrelaterade maktstrukturer i byggbranschen - arkitektur och stadsbyggnad.

Fem senaste projekten

God bostad i dag — Utveckling av bostadsarkitekturen i våra städer
Forskningsområde: Arkitektur
Tid 1 oktober 2022 till 30 september 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Designing Cycles at 64° - Interior Urban Landscapes and the Water-Energy-Food Nexus / case study Umeå
Forskningsområde: Arkitektur
Tid 1 november 2021 till 31 oktober 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt