"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Arkitektur

Området arkitektur kretsar kring gestaltningen av livsmiljöer – byggnader, stadsrum, bostadsområden och landskap. Arkitekturen är i sig tvärvetenskaplig och rör sig mellan det konstnärliga och naturvetenskapliga men sammanflätas också med samhällsvetenskapliga ämnen, exempelvis för att söka lösningar på utmaningar som klimatförändringar och sociala klyftor.

Reportage och porträtt

Nya lektorer stärker Arkitekthögskolan

Nyrekryterade lektorer från fyra olika länder stärker den akademiska miljön vid Arkitekthögskolan.

Dyslexin hindrar inte mig

Med rätt förutsättningar är dyslexin inget hinder menar Johanna Lundström som läser till arkitekt.

Arkitektur som demokratiskapare

Arkitektur är en viktig del av demokratin och nyckeln till att stimulera demokratiska processer.

Nyheter

Arkitekthögskolan får forskarutbildning på nytt
Publicerad: 2024-02-16

Ett fokus i Arkitekthögskolans återupptagna forskarutbildning blir hållbar utveckling och klimatanpassning.

UmArts rekryterar postdoktorer
Publicerad: 2022-03-22

UmArts söker excellenta kandidater till två postdoktorstjänster inom tvärdisciplinär konstnärlig forskning.

De ska skissa framtidens städer i norr
Publicerad: 2022-02-03

I elva av de utvalda teamen finns lärare och studerande på Arkitekthögskolan vid Umeå universitet.

Vinnova finansierar forskning om arkitektur för stadsodling
Publicerad: 2021-10-21

Cornelia Redeker och Sara Thor beviljas 3,5 miljoner kronor till forskning om innovativ resursanvändning.

Arkitektstudenter gör skillnad för flyktingar i Izmir och Lesvos
Publicerad: 2020-12-16

Projektet engagerar 40 hängivna mastersstudenter i att göra konkreta aktiviteter för människor på flykt.

Prefekt och biträdande prefekt på Arkitekthögskolan kliver av
Publicerad: 2019-05-29

Två personer av tre i Arkitekthögskolans ledning, Ana Betancour och Anna Croon, lämnar sina ledningsuppdrag.

Arkitektstudenternas examensprojekt tänker nytt om samhällets utmaningar
Publicerad: 2018-05-28

Årets slututställning på Arkitekthögskolan, UMA Summer Show 2018, öppnar dörrarna på torsdag den 31 maj.

Arkitektstudenter bygger växthus för hållbart stadsliv
Publicerad: 2018-05-08

Bygga ett växthus för stadsodling i Broparken i centrum är målet för ett studentprojekt på Arkitektprogrammet.

Arkitekthögskolans forskarutbildning uppfyller inte kvalitetskrav
Publicerad: 2018-05-04

UKÄ ger forskarutbildningen i arkitektur vid Umeå universitet det samlade omdömet ifrågasatt kvalitet.

Att bli arkitekt i Aleppo: Syrienkriget från ett studentperspektiv
Publicerad: 2018-04-20

Ario Racho från Syrien, arkitektstudent, föreläser 25 april om Syrienkriget och studenternas dagliga liv.

Forskargrupper inom ämnet

Att göra arkitektur politiskt
Forskargruppen undersöker hur arkitektur – genom sin egen kompetenszon – kan bidra till emancipation i vår tidsålder av kosmopolitisering. Det...
Forskningsområde: Arkitektur
Omsorgens infrastrukturer: arkitektur, levbara liv och rättvisa miljöer
Gruppen samlar forskare och lärare med intresse för sociala, kulturella, politiska och erfarenhetsmässiga dimensioner av arkitektur och urbanism...
Forskningsområde: Arkitektur
Digitala material
Gruppen strävar efter att minska byggnaders koldioxidavtryck med materialinnovation genom beräkningsarbetsflöden som tillåter samspelet mellan form...
Forskningsområde: Arkitektur
Designing Cycles at 64° - Interior Landscapes and the Water-Energy-Food Nexus
Designing Cycles at 64° - Interior Landscapes and the Water-Energy-Food Nexus arbetar för att förvandla byggnader och deras invånare från att vara...
Forskningsområde: Arkitektur
Skapandet av den samtida staden
Forskargruppen syftar till att undersöka stadens nuvarande omvandling och observera de många förändringar som är relaterade till vår tids...
Forskningsområde: Arkitektur

Fem senaste projekten

Globala spår av timmerproduktion
Forskningsområde: Arkitektur
Tid 8 februari 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Mellan raderna: en utforskning av gatan som en plats för kulturell förhandling
Forskningsområde: Arkitektur
Tid 8 februari 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Läka sår:

levande fasader av biobaserat avfall och naturfibrer

Forskningsområde: Arkitektur
Tid 8 februari 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Små grejer
Forskningsområde: Arkitektur
Tid 8 februari 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
God bostad i dag — Utveckling av bostadsarkitekturen i våra städer
Forskningsområde: Arkitektur
Tid 1 oktober 2022 till 30 september 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt