"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mikael Lundgren

Maria Sandström lab

Forskargrupp Utveckla metoder som i ett betydligt tidigare skede än idag kan förutsäga hur patienter svarar på behandling av hjärntumör.

Maligna gliom är den vanligaste gruppen hjärntumörer hos vuxna och drabbar ca 500 personer årligen i Sverige. Gruppen maligna gliom består av flera olika sorters gliom, där glioblastom är mest allvarlig med en medianöverlevnad på endast 1-2 år.

En orsak till medianöverlevnad på endast 1-2 år trots modern behandling, är att utvärdering av behandlingseffekt till största delen är beroende av mätningar av tumörstorleken på röntgen eller MR-bilder.

Eftersom tumörkrympning till följd av behandling är en relativt sen process, kan utvärderingen göras tidigast ca 1-2 månader efter avslutad behandling. För en patient med malignt gliom, som får 6 veckors kombinationsbehandling med strålbehandling och cytostatika, betyder det att utvärdering av behandlingen tidigast kan göras ca 3 månader efter behandlingsstart.

Det innebär att en patient kan bli föremål för en potentiellt overksam behandling - som kan vara förenad med biverkningar - under en stor del av sitt återstående liv. En annan aspekt är att potentiellt gynnsam behandling riskerar att inte kunna sättas in i tid.

Vår forskning syftar till att utveckla metoder som i ett betydligt tidigare skede än idag kan förutsäga hur patienter svarar på behandling. Ett annat syfte är att se hur patientens kognitiva förmågor påverkas av behandlingen. 70 patienter planeras att delta i HALO-studien varav 40 med glioblastom (WHO grad IV) och 30 med gliom WHO grad II-III.

Finansiärer

Projekt-ALF och Cancerforskningsfonden.

Forskningsledare

Maria Sandström
Universitetslektor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-786 67 20

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för diagnostik och intervention

Forskningsområde

Cancer

Forskningsprojekt

Senast uppdaterad: 2024-07-12