Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 20 januari 2021)

printicon

Michael Dimitriou

Att anpassa våra rörelser i skiftande miljöer och omständigheter är avgörande för att vi ska klara vår vardag. Fantastiska förmågor som de flesta av oss kan ta för givet inkluderar exempelvis att ta sig genom tunnelbanan, manövrera en datormus, knäppa en skjorta eller att kamma håret. Det övergripande målet för DimitriouLab är att avslöja principerna bakom flexibel sensorimotorisk funktion.

Ett nödvändigt steg för att uppnå detta mål är att bygga en bättre bild av den sensoriska information som är tillgänglig för nervsystemet. De dominerande teorierna kring sensorimotorisk kontroll har påverkats starkt av beräkningsmodellerande studier- eftersom mycket mindre är känt om nervsignaler och deras behandlingsprocesser i flexibelt sensorimotoriskt beteende. Signalerna från mänskliga muskelspolarna (’muscle spindle receptors’) är av särskilt intresse för vårt labb. Muskelspolen är det mest komplexa sensoriska organet utanför de speciella sinnena, med sin egen efferenta innervation.

Syftet med vår nuvarande forskning är att (i) bestämma effekterna av oberoende fusimotorisk kontroll på muskelspolsignalerna i grundläggande sensorimotoriska sammanhang, och (ii) avslöja fördelarna med muskespolkontroll för den sensorimotoriska förmågan. För att uppnå detta använder vi flera neurofysiologiska tekniker. Genom mikroneurografi dokumenterar vi exempelvis aktivitet i enstaka mekanoreceptor-afferenter hos människor som utför frivilliga rörelser i grundläggande sensorimotoriska sammanhang. En bimanuell robotplattform utrustad med gaze tracking och VR används för att undersöka beteendemässiga konsekvenser av de neurala fynden, såsom i reflexmotoriskt beteende och proprioception.

Selected publications:

Dimitriou M (2018). Task-dependent modulation of spinal and transcortical stretch reflexes linked to motor learning rate. Behavioral Neuroscience, 132, 194-209 

Dimitriou M (2016).  Enhanced muscle afferent signals during motor learning in humans. Current Biology, 26, 1062-1068      

Dimitriou M (2014). Human muscle spindle sensitivity reflects the balance of activity between antagonistic muscles. Journal of Neuro­science, 34, 13644-13655     

Dimitriou M, Wolpert DM & Franklin DW (2013). The temporal evolution of feedback gains rapidly update to task demands. Journal of Neuro­science, 28, 12632-42