"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Samarbeta med forskargruppen Miljö- och naturresurspolitik

Forskargruppen samarbetar med det omgivande samhället på flera olika sätt. Det ökar forskningens samhällsrelevans och ger både direkt och indirekt samhällsnytta.

  • När vi undervisar och handleder studenter, främst i miljö-, klimat- och naturresurspolitik och förvaltning på grund- och avancerad nivå, etablerar vi samarbete med det omgivande samhället. Det kan till exempel handla om att göra studiebesök, ge föreläsningar, att studenter får ge förslag på lösningar av relevanta problem eller gemensam uppsatshandledning.
  • Vi samarbetar med andra forskare i Umeå, liksom med andra svenska och internationella miljöer i våra forskningsprojekt och vid publicering av resultat. Vi arbetar ofta i tvär- och transdisciplinära grupper och tillsammans med avnämare.
  • Vi anlitas som experter av forskningsråd och myndigheter, bland annat genom uppdragsforskning och utvärderingar.
  • Vi deltar också aktivt i olika styrelser och beslutsorgan där vi bidrar med vetenskapligt baserad kunskap inom våra forskningsområden.
Senast uppdaterad: 2018-11-14