Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 mars 2021)

printicon

Miljö- och naturresurspolitik

Miljö- och naturresurspolitik är i fokus för ett hållbart samhälle. Vår forskning handlar om styrning och förvaltning av dessa frågor på olika nivåer i samhället samt om relationen mellan stad och landsbygd.

Genom att studera styrning och förvaltning av komplexa institutionella system vill vi bidra till en fördjupad förståelse av hur politik och policy, deltagande och samverkan kan utformas till stöd för hållbar utveckling. Centralt är forskning om miljö- och naturresursförvaltning med avseende på skog, vatten, vilt, naturvård, mineraler, förnybar energi och fjäll. Flernivåstyrning, energi- och klimatomställning, naturvärden och bioekonomi är återkommande frågeställningar.

Vår forskning sker i nära samarbete med olika samhällsaktörer, och kommuniceras genom såväl undervisning på grund- och avancerad nivå som genom utåtriktade aktiviteter och deltagande i en rad olika styrelseorgan inom forskning och samhälle. Utvärderingar av miljöpolitiska satsningar och systematiska kunskapssammanställningar gör att gruppens forskning får direkt samhällsnytta.

Aktuellt

Vetenskapliga utvärderingar förbättrade Naturvårdsverkets arbetssätt
Vetenskapliga utvärderingar förbättrade Naturvårdsverkets arbetssätt

I över ett decennium har Naturvårdsverket samarbetat med forskare vid Umeå universitet.

Samarbete med forskare gav hållbar översiktsplan
Samarbete med forskare gav hållbar översiktsplan

En vetenskapligt förankrad översiktsplan ger Vilhelmina kommun möjlighet att växa på ett hållbart sätt.

Svårt att få skogsägare att samarbeta i vattenfrågor
Svårt att få skogsägare att samarbeta i vattenfrågor

Resurskrävande samarbeten med många aktörer och osäkra mål försvårar för skogsägare att samverka kring vatten.

Mer om forskningsprofilen

Publikationer miljö- och naturresurspolitik
Publikationer miljö- och naturresurspolitik

Läs publikationer producerade av profilens forskare.

Samarbetsuppdrag miljö- och naturresurspolitik
Samarbetsuppdrag miljö- och naturresurspolitik

Vi samarbetar ofta med det omgivande samhället. Det ökar vår samhällsrelevans och ger ökad samhällsnytta.

COP25 – "En stor besvikelse"
COP25 – "En stor besvikelse"

Klimatkonferensen COP25 är avslutad. Men hur gick det? Forskare från Umeå universitet har analyserat.