"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Miljö- och naturresurspolitik

Forskargrupp Miljö- och naturresurspolitik är i fokus för ett hållbart samhälle. Vår forskning handlar om styrning och förvaltning av dessa frågor på olika nivåer i samhället samt om relationen mellan stad och landsbygd.

Genom att studera styrning och förvaltning av komplexa institutionella system vill vi bidra till en fördjupad förståelse av hur politik och policy, deltagande och samverkan kan utformas till stöd för hållbar utveckling. Centralt är forskning om miljö- och naturresursförvaltning med avseende på skog, vatten, vilt, naturvård, mineraler, förnybar energi och fjäll. Flernivåstyrning, energi- och klimatomställning, naturvärden och bioekonomi är återkommande frågeställningar.

Vår forskning sker i nära samarbete med olika samhällsaktörer, och kommuniceras genom såväl undervisning på grund- och avancerad nivå som genom utåtriktade aktiviteter och deltagande i en rad olika styrelseorgan inom forskning och samhälle. Utvärderingar av miljöpolitiska satsningar och systematiska kunskapssammanställningar gör att gruppens forskning får direkt samhällsnytta.

Forskningsledare

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Statsvetenskapliga institutionen

Forskningsområde

Statsvetenskap

Forskningsprojekt

Aktuellt

Vetenskapliga utvärderingar förbättrade Naturvårdsverkets arbetssätt

I över ett decennium har Naturvårdsverket samarbetat med forskare vid Umeå universitet.

Samarbete med forskare gav hållbar översiktsplan

En vetenskapligt förankrad översiktsplan ger Vilhelmina kommun möjlighet att växa på ett hållbart sätt.

Svårt att få skogsägare att samarbeta i vattenfrågor

Resurskrävande samarbeten med många aktörer och osäkra mål försvårar för skogsägare att samverka kring vatten.

Mer om forskningsprofilen

Publikationer miljö- och naturresurspolitik

Läs publikationer producerade av profilens forskare.

Samarbetsuppdrag miljö- och naturresurspolitik

Vi samarbetar ofta med det omgivande samhället. Det ökar vår samhällsrelevans och ger ökad samhällsnytta.

Local articulations of climate action in Swedish forest contexts

Elsa Reimerson om artikeln i Environmental Science & Policy

Ny rapport från forskningsprogrammet Vindval

Hållbar landbaserad vindkraft – synergi, integration och konflikt

Hur skapar vi förutsättningar för en rättvis omställning?

För sin forskning om klimat- och miljöpolitiska åtgärder tilldelas Camilla Sandström en Unescoprofessur.

Senast uppdaterad: 2023-11-30