"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kollage med tre bilder som illustrerar forskningsområdet Endokrinologi och diabetes: hypofys, kemisk uppsättning av Kortisol samt binjurar.

Bild: iStock Photo

Hypofys- och binjuresjukdomar

Forskargrupp Per Dahlqvist forskargrupp bedriver forskning som syftar till tidigare och bättre diagnostiska metoder för sjukdomar i hypofysen eller binjurarna så som akromegali, Cushings sjukdom och Addisons sjukdom. Dessa sjukdomar är ovanliga och idag tar det ofta lång tid innan patienterna får rätt diagnos.

Akromegali

Akromegali beror på överproduktion av tillväxthormon från en tumör i hypofysen, vilket ger sjuklig tillväxt av många delar av kroppen och många följdsjukdomar. Med hjälp av artificiell intelligens utvecklar vi nya, enkla diagnostiska metoder för screening av denna ovanliga sjukdom i grupper som löper en högre risk.

Referenser

Vouzouneraki K, et al. Temporal relationship of sleep apnea and acromegaly: a nationwide study. Endocrine. 2018 Nov;62(2):456-463. doi: 10.1007/s12020-018-1694-1.

Vouzouneraki K, et al. Carpal tunnel syndrome in acromegaly: a nationwide study. Eur J Endocrinol. 2021 Feb;184(2):209-216. doi: 10.1530/EJE-20-0530. 

Kortisol

Stresshormonet kortisol från binjurarna behöver vi alla, men i lagom mängd för den aktuella situationen. Tillsammans med kollegor på klinisk kemi utvecklar vi säkrare och enklare metoder för att med salivprover kunna diagnosticera eller utesluta sjukdomar med för mycket (Cushings syndrom) eller för lite (Addisons sjukdom) kortisol.

Referenser

Bäcklund N, et al. Reference intervals of salivary cortisol and cortisone and their diagnostic accuracy in Cushing's syndrome. Eur J Endocrinol. 2020 Jun;182(6):569-582. doi: 10.1530/EJE-19-0872.

Imamovic M, et al. Confounding effects of liquorice, hydrocortisone, and blood contamination on salivary cortisol but not cortisone. Endocr Connect. 2022 Dec 15;12(1):e220324. doi: 10.1530/EC-22-0324.

Bäcklund N, et al. Salivary cortisol and cortisone in diagnosis of Cushing's syndrome - a comparison of six different analytical methods. Clin Chem Lab Med. 2023 Apr 4;61(10):1780-1791. doi: 10.1515/cclm-2023-0141.

NYPUBLICERAT! Bäcklund N, et al. Salivary Cortisol and Cortisone Can Circumvent Confounding Effects of Oral Contraceptives in the Short Synacthen Test. J Clin Endocrinol Metab. 2024 Jan 4:dgad763. doi: 10.1210/clinem/dgad763.

Forskningsledare

Per Dahlqvist
Universitetslektor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-785 33 90

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Senast uppdaterad: 2024-01-22