Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Folkhälsovetenskap har en tvärvetenskaplig miljö där forskare från hela världen forskar bidrar till en jämlik och hållbar förbättring inom global hälsa och välfärd. Hälsovetenskap är ett paraplybegrepp som innefattar forskning inom vetenskapliga discipliner som arbetsterapi, fysioterapi, geriatrik, idrottsmedicin, omvårdnad, radiografi, rehabiliteringsmedicin, rättsmedicin samt sexuell och reproduktiv hälsa.

Reportage

Professor med fokus på hälsofrämjande mental folkhälsa
Professor med fokus på hälsofrämjande mental folkhälsa

Porträtt med Valerie DeMarinis, senior professor vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin.

Glaukom - en lurig, tyst syntjuv
Glaukom - en lurig, tyst syntjuv

Gauti Jóhannesson forskar för att hitta behandling som kan skydda synnerven från högt tryck vid glaukom.

Hälso- och sjukvårdens hantering av sociala problem
Hälso- och sjukvårdens hantering av sociala problem

Isabel Goicolea, professor i folkhälsovetenskap, forskar om gender och hälsosystem.

Kvinnors upplevelser i samband med förlossningsbristningar
Kvinnors upplevelser i samband med förlossningsbristningar

Margareta Persson forskar om kvinnors upplevelser vid allvarligare bristningar efter förlossning.

Ett jobb att växa i
Ett jobb att växa i

Anton forskar om buller från magnetkamera. Ljudnivån är så hög att patienter har hörselkåpor vid undersökning.

Så viktig är globala klimatkonferenser
Så viktig är globala klimatkonferenser

"Ambitionerna måste höjas". Det budskapet ger Maria Nilsson angående klimatkonferensen COP25 i Madrid.

Nyheter

Växtlighetens upptag av koldioxid riskerar att minska
Växtlighetens upptag av koldioxid riskerar att minska

Den globala uppvärmningen kan bli ännu större när växternas upptag av koldioxid riskerar att minska.

Kraftigt ökad risk för hjärnblödning vid drickande
Kraftigt ökad risk för hjärnblödning vid drickande

Fyra glas alkohol per dygn ger fem gånger så hög risk för livshotande hjärnblödning, visar avhandling.

Europeiskt observatorium för klimat och hälsa har öppnat
Europeiskt observatorium för klimat och hälsa har öppnat

Maria Nilsson och Joacim Rocklöv deltar i arbetet att skapa ett virtuellt observatorium om klimat och hälsa.

Västerbottenskvinnor för lite fysiskt aktiva under graviditet
Västerbottenskvinnor för lite fysiskt aktiva under graviditet

Gravida i Västerbotten går upp mer i vikt och rör sig mindre än vad som rekommenderas, visar ny studie.

Sociala nätverk viktiga för åldrande på Indonesiens landsbygd
Sociala nätverk viktiga för åldrande på Indonesiens landsbygd

Sociala nätverk går under huden för kvinnor på Indonesiens landsbygd, visar avhandling.

Avhandling: Positiva resultat av digital fallprevention för seniorer
Avhandling: Positiva resultat av digital fallprevention för seniorer

Seniorer kan med fördel använda digital teknik för att förebygga fallskador visas i ny avhandling.

De fem senaste forskningsprojekten

Psykisk ohälsa och tillgång till vård för psykisk hälsa bland samer i Sverige
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Samisk hälsa på lika villkor
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur allvarlig upplevs den kardiovaskulära risken vid typ 2 diabetes?
Tid 1 december 2020 till 1 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Stötta, stärka och förändra: en kvalitativ studie av tjejjourernas stöd- och påverkansarbete
Tid 1 oktober 2020 till 30 september 2022
Typ av projekt Post-doc projekt
Kvarstående besvär efter sfinkterruptur vid förlossning – The Post-OASIS-project
Tid 8 september 2020 till 31 december 2027
Typ av projekt Doktorandprojekt

Profilområden och forskargrupper

Amyloidoscentrum
Transtyretinamyloidos är en dödlig systemisk sjukdom som orsakas av inlagring av proteintrådar (amyloid) i kroppens organ. Amyloiden bildas av...
Digital fallprevention
Utveckla och utvärdera metoder för fallprevention för äldre personer.
Fysisk aktivitet och fysisk förmåga vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL
Gruppen består av fysioterapeuter, ingenjörer, läkare och informatiker. Vi undersöker effekter av olika interventioner, för närvarande främst med...
Fysisk förmåga över livsspannet (PAL)
Fysisk förmåga över livsspannet (PAL)
Gastrosektionen
Gastrosektionen vid Norrlands universitetssjukhus bedriver klinisk forskning kring leversjukdomar, inflammatorisk tarmsjukdom, funktionella...
Genus, arbetsliv och psykosocial hälsa (GAP)
Genus, arbetsliv och psykosocial hälsa (GAP)
MOVE
Forskningen syftar till att mäta, förstå och förklara människans fysiska kapacitet och rörelsekontroll vid neuromuskuloskeletala funktionsnedsättni...
Norrland Observatory for Equity in Health and Health Care
Här kan du läsa mer om Norrland Observatory for Equity in Health and Health Care
SFO-V
SFO-V är ett samarbete mellan Umeå universitet och Karolinska institutet.
Tät.nu – eHälsa för prevention, självbehandling och behandling inom vården vid urininkontinens
Urininkontinens är ett komplext och kostsamt folkhälsoproblem som kan påverka livskvaliteten betydligt. Två av tre förbättras eller blir bra på...
U-Age
U-age är ett forskningsprojekt som avser att studera effekter av personcentrerad vård.
U-CHEC
U-CHEC är ett multidisciplinärt samarbete inom fakulteten.
U-motion Laboratory Research Group
Vår forskning syftar till att utvärdera och förbättra sensorimotorisk kontroll hos individer med olika muskuloskeletala eller neurologiska skador o...
UME-ACT
UME-ACT fokuserar på att utveckla kunskap om aktiviteters betydelse för hälsa och välmående bland seniorer. Bland annat studerar vi engagemang i...
UME-ACT - Aktiviteter bland äldre
UME-ACT Aktiviteter bland äldre

Senaste publikationerna

Scandinavian Journal of Pain, De Gruyter Open 2021, Vol. 1 : 48-58
Eklund, Katarina; Stålnacke, Britt-Marie; Stenberg, Gunilla; et al.
International Journal of Health Policy and Management
Baroudi, Mazen; Nkulu Kalengayi, Faustine; Goicolea, Isabel; et al.
Umeå University medical dissertations, 2101
Söderholm, Anna
Social Science and Medicine, Elsevier 2020, Vol. 258
Eriksson, Malin; Dahlblom, Kjerstin