Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Folkhälsovetenskap är en tvärvetenskaplig miljö där forskare från hela världen forskar bidrar till en jämlik och hållbar förbättring inom global hälsa och välfärd. Hälsovetenskap är ett paraplybegrepp som innefattar forskning inom vetenskapliga discipliner som arbetsterapi, fysioterapi, geriatrik, idrottsmedicin, omvårdnad, radiografi, rehabiliteringsmedicin, rättsmedicin samt sexuell och reproduktiv hälsa.

Nyheter

Två Umeåforskare får ERC Starting Grant

Belönas med EU-pengar för innovativ forskning inom kemi och samhällsmedicin.

Lancet Countdown rapport om klimatförändringar och hälsa

Lancet Countdown rapport för Europa om klimatförändringar och hälsa understryker att snabba åtgärder krävs.

Plötsligt smäller det – främre korsbandsskada

Charlotte Häger, professor i fysioterapi, tilldelas Iksus Idrottsvetenskapliga pris till Jan Åhmans minne.

Fem frågor till Lena Maria Nilsson on konferensen Nunamed

Vid månadsskiftet samlas arktiska hälsoforskare i Nuuk, Grönland för att återuppta kontakter och skapa nya.

Umeåforskare prisas för sin forskning om Skelleftesjukan

Norrländska Hjärtfondens pris till KA Jacobssons minne har delats ut till Anders Olofsson.

Projekt ska larma om infektioner till följd av ändrat klimat

Ett varningssystem för smittsamma sjukdomar ska skapas i ett internationellt projekt som nu startar

Reportage

Högintensiv intervallträning kan ge personer med KOL bättre liv

Andre Nyberg vill se om högintensiv kortvarig intervallträning ger goda hälsoeffekter för personer med KOL.

Forskning som stärker äldres livskvalitet

Annika Toots forskning är inriktad på främjandet av hälsa och välbefinnande hos äldre personer.

Höftfraktur och depression – finns ett samband?

De som drabbas av höftfraktur är ofta äldre med en komplex sjukdomsbild.

Det är OK att få hjärtklappning och bli andfådd

Forskning om reproduktiv och sexuell hälsa hos både kvinnor och män med medfödd hjärtsjukdom.

Mångårig forskning följer hjärthälsan i norr

Hjärtinfarkter har minskat, men så länge riskfaktorerna är höga kommer människor dö i hastig hjärtdöd.

Vad gör du, människa? Aktivitet, åldrande och hälsa

Ingeborg Nilsson, professor i arbetsterapi, samarbetar med datavetenskap för att anpassa teknik för seniorer.

Infrastrukturer

EPIC - The European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition
European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) är en av världens största kohortstudier och innehåller över en halv miljon...
Kostdatabas i norra Sverige (NSDD)
Northern Sweden Diet Database (NSDD) består av förädlade kostdata från norra Sverige. Grundmaterialet är kostregistreringar insamlade inom ramen fö...
NorthPop
En infrastruktur som inkluderar biobank och databas för barn och unga vuxna i Västerbotten
PREDICT
Inom ramen för den nationella strategin för Life Science, samverkar Umeå universitet med bland andra Region Västerbotten och Regionalt cancercentru...
UMEX
En modernt utformad testmiljö för forskning och utbildning inom idrottsfysiologi, rörelse och träning.
Umeå SIMSAM Lab
Umeå SIMSAM Lab ger tillgång till data om människors hälsa och socioekonomiska situation i hela Sverige.

Profilområden och forskargrupper

Amyloidoscentrum
Transtyretinamyloidos är en dödlig systemisk sjukdom som orsakas av inlagring av proteintrådar (amyloid) i kroppens organ. Amyloiden bildas av...
Arktisk kost, hälsa och hållbarhet
Vi forskar om samband mellan kostmönster och hälsa i nordliga områden, med tyngd på data om traditionell kost.
Digital fallprevention
Utveckla och utvärdera metoder för fallprevention för äldre personer.
Fysisk aktivitet och fysisk förmåga vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL
I vår forskning har vi främst fokus på olika eHälso-interventioner.
Fysisk förmåga över livsspannet (PAL)
Fysisk förmåga över livsspannet (PAL)
Genus, arbetsliv och psykosocial hälsa (GAP)
Genus, arbetsliv och psykosocial hälsa (GAP)
Lávvuo - Forskning och utbildning för samisk hälsa
En forskningsmiljö som strävar efter att förbättra samernas hälsa och välbefinnande.
Metodstöd för arbetsplatsdialog
Stress, fysisk smärta och annan ohälsa i arbetslivet kan leda till sjukskrivning. Chefer har ett stort ansvar för att förebygga att ohälsa uppstår,...
MOVE
Forskningen syftar till att mäta, förstå och förklara människans fysiska kapacitet och rörelsekontroll vid neuromuskuloskeletala funktionsnedsättni...
Mårten Werner - leverforskning
Vår grupp arbetar mot leversjukdomar inbegripande levercancer.
Norrland Observatory for Equity in Health and Health Care
Här kan du läsa mer om Norrland Observatory for Equity in Health and Health Care
Patrik Wennberg
Vi studerar levnadsvanor och deras betydelse för hälsa och sjukdom.
Per Fransson lab
Vi studerar hälsorelaterad livskvalitet och genomför kliniska cancerstudier.
PROACTIVE – COPD (PRomotion Of physical ACTIVity using E-health in COPD)
Gruppen består av fysioterapeuter, ingenjörer, läkare och designer. Vi undersöker effekter av olika interventioner, främst med fokus på fysisk...
Senada Hajdarevic lab
Standardisering av vårdprocessen kan ha positiva effekter men individuella behov är svåra att standardisera.

De fem senaste forskningsprojekten

Folkhälsa med precision mot fetma
Tid 1 januari 2023 till 1 januari 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hälsa och livsvillkor för hbtqi-personer över 65 år: en intervjustudie
Tid 1 augusti 2022 till 31 juli 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Blodtryckssjukdomar under graviditet vid olika reproduktionsmedicinska metoder
Tid 1 maj 2022 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
MTXRA
Tid 1 april 2022 till 30 juni 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt

Senaste publikationerna

Scientific Reports, Springer Nature 2022, Vol. 12, (1)
Plechatá, Adéla; Morton, Thomas; Perez-Cueto, Federico J. A.; et al.
International Journal of Health Policy and Management, Kerman University of Medical Sciences 2022, Vol. 11, (3) : 287-298
Baroudi, Mazen; Nkulu Kalengayi, Faustine; Goicolea, Isabel; et al.
Umeå University medical dissertations, 2206
Lestari, Septi Kurnia
Nutrition Bulletin, John Wiley & Sons 2022, Vol. 47, (3) : 346-355
Faber, Ilona; Bjørner, Thomas; Buch‐Andersen, Tine; et al.