Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Folkhälsovetenskap har en tvärvetenskaplig miljö där forskare från hela världen forskar bidrar till en jämlik och hållbar förbättring inom global hälsa och välfärd. Hälsovetenskap är ett paraplybegrepp som innefattar forskning inom vetenskapliga discipliner som arbetsterapi, fysioterapi, geriatrik, idrottsmedicin, omvårdnad, radiografi, rehabiliteringsmedicin, rättsmedicin samt sexuell och reproduktiv hälsa.

Reportage

Hur funkar högintensiv intervallträning för äldre personer?

Kan högintensiv intervallträning förbättra fysiska och kognitiva funktioner hos äldre personer?

Strategier för egenvård viktigt för personer med KOL

Karin Wadells forskargrupp har tagit fram och utvärderat e-hälsoverktyget KOLwebben.

Professor med fokus på hälsofrämjande mental folkhälsa

Porträtt med Valerie DeMarinis, senior professor vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin.

Glaukom - en lurig, tyst syntjuv

Gauti Jóhannesson forskar för att hitta behandling som kan skydda synnerven från högt tryck vid glaukom.

Hälso- och sjukvårdens hantering av sociala problem

Isabel Goicolea, professor i folkhälsovetenskap, forskar om gender och hälsosystem.

Kvinnors upplevelser i samband med förlossningsbristningar

Margareta Persson forskar om kvinnors upplevelser vid allvarligare bristningar efter förlossning.

Nyheter

Stenålderskost minskade blodfetter oberoende av kroppsvikt

Paleolitisk kost kan minska nivån av triglycerider i blodet hos personer med typ 2-diabetes. visar studie.

Långvarigt bra för hjärtat se bilder på egna halskärl

Personer som en gång har fått se ultraljudsbilder på sina förkalkade halskärl lever sedan sundare.

Elitskidåkare drabbas ofta och tidigt av andningsbesvär

Mer än var fjärde skidåkare vid riksidrottsgymnasierna har astma, och många har ytterligare en luftvägsåkomma.

Friska miljoner till covid-forskning i Umeå

Hur länge vaccination mot covid-19 skyddar ska undersökas i ett projekt med stöd från Vetenskapsrådet.

Fortsättning för forskarskola kring åldrande och hälsa

Tolv lärosäten finansierar den nationella, tvärvetenskapliga forskarskolan om åldrande och hälsa, SWEAH.

Hälsovinst cykla till jobbet, även bland avgaser

Även i områden med mycket luftföroreningar är fysisk träning som att cykla bra för hälsan, visar avhandling.

De fem senaste forskningsprojekten

Lämna ingen utanför: intersektionell jämlikhet i det svenska hälsosystemet
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Psykisk ohälsa och tillgång till vård för psykisk hälsa bland samer i Sverige
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Samisk hälsa på lika villkor
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur allvarlig upplevs den kardiovaskulära risken vid typ 2 diabetes?
Tid 1 december 2020 till 1 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Effekt av Covid-19-relaterade folkhälsoåtgärder på ensamhet bland äldre inom äldrevård
Tid 1 december 2020 till 30 juni 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt

Profilområden och forskargrupper

Amyloidoscentrum
Transtyretinamyloidos är en dödlig systemisk sjukdom som orsakas av inlagring av proteintrådar (amyloid) i kroppens organ. Amyloiden bildas av...
Digital fallprevention
Utveckla och utvärdera metoder för fallprevention för äldre personer.
Fysisk aktivitet och fysisk förmåga vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL
Gruppen består av fysioterapeuter, ingenjörer, läkare och informatiker. Vi undersöker effekter av olika interventioner, för närvarande främst med...
Fysisk förmåga över livsspannet (PAL)
Fysisk förmåga över livsspannet (PAL)
Gastrosektionen
Gastrosektionen vid Norrlands universitetssjukhus bedriver klinisk forskning kring leversjukdomar, inflammatorisk tarmsjukdom, funktionella...
Genus, arbetsliv och psykosocial hälsa (GAP)
Genus, arbetsliv och psykosocial hälsa (GAP)
MOVE
Forskningen syftar till att mäta, förstå och förklara människans fysiska kapacitet och rörelsekontroll vid neuromuskuloskeletala funktionsnedsättni...
Norrland Observatory for Equity in Health and Health Care
Här kan du läsa mer om Norrland Observatory for Equity in Health and Health Care
SFO-V
SFO-V är ett samarbete mellan Umeå universitet och Karolinska institutet.
Tät.nu – eHälsa för prevention, självbehandling och behandling inom vården vid urininkontinens
Urininkontinens är ett komplext och kostsamt folkhälsoproblem som kan påverka livskvaliteten betydligt. Två av tre förbättras eller blir bra på...
U-Age
U-age är ett forskningsprojekt som avser att studera effekter av personcentrerad vård.
U-CHEC
U-CHEC är ett multidisciplinärt samarbete inom fakulteten.
U-motion Laboratory Research Group
Vår forskning syftar till att utvärdera och förbättra sensorimotorisk kontroll hos individer med olika muskuloskeletala eller neurologiska skador o...
UME-ACT
UME-ACT fokuserar på att utveckla kunskap om aktiviteters betydelse för hälsa och välmående bland seniorer. Bland annat studerar vi engagemang i...
UME-ACT - Aktiviteter bland äldre
UME-ACT Aktiviteter bland äldre

Senaste publikationerna

Scandinavian Journal of Pain, De Gruyter Open 2021, Vol. 1 : 48-58
Eklund, Katarina; Stålnacke, Britt-Marie; Stenberg, Gunilla; et al.
International Journal of Health Policy and Management
Baroudi, Mazen; Nkulu Kalengayi, Faustine; Goicolea, Isabel; et al.
Umeå University medical dissertations, 2101
Söderholm, Anna
Social Science and Medicine, Elsevier 2020, Vol. 258
Eriksson, Malin; Dahlblom, Kjerstin