Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Folkhälsovetenskap har en tvärvetenskaplig miljö där forskare från hela världen forskar bidrar till en jämlik och hållbar förbättring inom global hälsa och välfärd. Hälsovetenskap är ett paraplybegrepp som innefattar forskning inom vetenskapliga discipliner som arbetsterapi, fysioterapi, geriatrik, idrottsmedicin, omvårdnad, radiografi, rehabiliteringsmedicin, rättsmedicin samt sexuell och reproduktiv hälsa.

Reportage

Höftfraktur och depression – finns ett samband?

De som drabbas av höftfraktur är ofta äldre med en komplex sjukdomsbild.

Det är OK att få hjärtklappning och bli andfådd

Forskning om reproduktiv och sexuell hälsa hos både kvinnor och män med medfödd hjärtsjukdom.

Mångårig forskning följer hjärthälsan i norr

Hjärtinfarkter har minskat, men så länge riskfaktorerna är höga kommer människor dö i hastig hjärtdöd.

Vad gör du, människa? Aktivitet, åldrande och hälsa

Ingeborg Nilsson, professor i arbetsterapi, samarbetar med datavetenskap för att anpassa teknik för seniorer.

Strategier för egenvård viktigt för personer med KOL

Karin Wadells forskargrupp har tagit fram och utvärderat e-hälsoverktyget KOLwebben.

Professor med fokus på hälsofrämjande mental folkhälsa

Porträtt med Valerie DeMarinis, senior professor vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin.

Infrastrukturer

EPIC - The European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition
European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) är en av världens största kohortstudier och innehåller över en halv miljon...
Kostdatabas i norra Sverige (NSDD)
Northern Sweden Diet Database (NSDD) består av förädlade kostdata från norra Sverige. Grundmaterialet är kostregistreringar insamlade inom ramen fö...
NorthPop
En infrastruktur som inkluderar biobank och databas för barn och unga vuxna i Västerbotten
PREDICT
Inom ramen för den nationella strategin för Life Science, samverkar Umeå universitet med bland andra Region Västerbotten och Regionalt cancercentru...

Nyheter

SWEAH - uppdrag som studiekoordinator

Uppdrag som studiekoordinator för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH), ledigkungörs.

Besöksförbud under pandemin påverkade boende negativt

Äldre personer påverkades negativt av besöksförbuden vid sjukhus och äldreboenden under pandemin.

Unik kurs i same- och urfolkshälsa startar i höst

En ny kurs i same- och urfolkshälsa till höstterminen blir den första i sitt slag i Sverige.

Fördjupat rysk-nordiskt samarbete om klimatforskning

Forskning om klimatförändringarnas effekter på hälsan i norr ska studera uppvärmningens följder i Sibirien.

OS-guld till elitidrottsstudent Linn Persson

Linn kombinerar sin elitsatsning på skidskytte med studier på Fysioterapeutprogrammet vid Umeå universitet.

Livsviktig studie om vår hjärthälsa

Hjärt- kärlsjukdomar är vanligaste dödsorsaken i landet - högst dödlighet har Norr- och Västerbotten.

De fem senaste forskningsprojekten

Lämna ingen utanför: intersektionell jämlikhet i det svenska hälsosystemet
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Psykisk ohälsa och tillgång till vård för psykisk hälsa bland samer i Sverige
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Samisk hälsa på lika villkor
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt

Profilområden och forskargrupper

Amyloidoscentrum
Transtyretinamyloidos är en dödlig systemisk sjukdom som orsakas av inlagring av proteintrådar (amyloid) i kroppens organ. Amyloiden bildas av...
Arktisk kost, hälsa och hållbarhet
Vi forskar om samband mellan kostmönster och hälsa i nordliga områden, med tyngd på data om traditionell kost.
Digital fallprevention
Utveckla och utvärdera metoder för fallprevention för äldre personer.
Fysisk aktivitet och fysisk förmåga vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL
I vår forskning har vi främst fokus på olika eHälso-interventioner.
Fysisk förmåga över livsspannet (PAL)
Fysisk förmåga över livsspannet (PAL)
Genus, arbetsliv och psykosocial hälsa (GAP)
Genus, arbetsliv och psykosocial hälsa (GAP)
Lávvuo - Forskning och utbildning för samisk hälsa
En forskningsmiljö som strävar efter att förbättra samernas hälsa och välbefinnande.
Metodstöd för arbetsplatsdialog
Stress, fysisk smärta och annan ohälsa i arbetslivet kan leda till sjukskrivning. Chefer har ett stort ansvar för att förebygga att ohälsa uppstår,...
MOVE
Forskningen syftar till att mäta, förstå och förklara människans fysiska kapacitet och rörelsekontroll vid neuromuskuloskeletala funktionsnedsättni...
Mårten Werner - leverforskning
Vår grupp arbetar mot leversjukdomar inbegripande levercancer.
Norrland Observatory for Equity in Health and Health Care
Här kan du läsa mer om Norrland Observatory for Equity in Health and Health Care
Patrik Wennberg
I vår forskargrupp studerar vi levnadsvanor och deras betydelse för hälsa och sjukdom. Ett viktigt fokus inom vår forskning är hälsoeffekter av...
Per Fransson lab
Vi studerar hälsorelaterad livskvalitet och genomför kliniska cancerstudier.
Senada Hajdarevic lab
Standardisering av vårdprocessen kan ha positiva effekter men individuella behov är svåra att standardisera.
SFO-V
Umeå universitet och Karolinska institutet driver SFO-V för att stärka samarbete mellan forskning och vård.

Senaste publikationerna

International Journal of Health Policy and Management, Kerman University of Medical Sciences 2022, Vol. 11, (3) : 287-298
Baroudi, Mazen; Nkulu Kalengayi, Faustine; Goicolea, Isabel; et al.
European Journal of Pediatrics, Springer 2022, Vol. 181, (2) : 599-607
Junuzovic, Mensura; Lind, Kaja Maria Toporska; Jakobsson, Ulf
Scandinavian Journal of Pain, De Gruyter Open 2021, Vol. 1 : 48-58
Eklund, Katarina; Stålnacke, Britt-Marie; Stenberg, Gunilla; et al.
CEDAR Working Papers, 18
Vikström, Lotta; Junkka, Johan; Namatovu, Fredinah; et al.