"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Folkhälsovetenskap är en tvärvetenskaplig miljö där forskare från hela världen forskar bidrar till en jämlik och hållbar förbättring inom global hälsa och välfärd. Hälsovetenskap är ett paraplybegrepp som innefattar forskning inom vetenskapliga discipliner som arbetsterapi, fysioterapi, geriatrik, idrottsmedicin, omvårdnad, radiografi, rehabiliteringsmedicin, rättsmedicin samt sexuell och reproduktiv hälsa.

Under respektive område listas aktiva forskningsledare och deras forskargrupper

Folkhälsovetenskap

Folkhälsovetenskap undersöker folkhälsan och dess bestämningsfaktorer.

Hälsovetenskap

Hur kan hälsa främjas, upplevas, bibehållas och återskapas, och hur kan ohälsa förebyggas eller mildras?

Nyheter

Hälsa kopplat till klimatförändringar i fokus för tvärvetenskaplig konferens

”Connecting Health and Climate Change” sammanför deltagare från hela världen .

Högt blodtryck hos unga riskfaktor för framtiden

Data från 1,4 milj svenska mönstrande visar att högt blodtryck i ung ålder ökar risken för framtida sjukdom.

Ökad risk för hjärtkärlsjukdom efter covid-19

Den som har varit sjuk i covid-19 löper länge ökad risk att drabbas av hjärtkärlsjukdom, visar avhandling.

Kommunikation tema när nationell VFU-konferens hålls i Umeå

Årets VFU-konferens hålls i Umeå den 7–8 november och har temat Kraften i kommunikation.

Mer tid för socialt stöd önskas inom hemtjänsten

Vissa andra arbetsuppgifter påverkar många anställdas arbetsbelastning och hälsa.

Modell för återgång till arbetet gav Innovationspris

I osedvanligt hård konkurrens har Therese Eskilsson enhälligt utsetts till mottagare av priset.

Infrastrukturer

EPIC - The European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition
The European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) är en av världens största kohortstudier och innehåller mer än en halv miljo...
Kostdatabas i norra Sverige (NSDD)
Kostdatabas i norra Sverige (Northern Sweden Diet Database, NSDD) består av förädlade kostdata från Norrbotten och Västerbotten.
NorthPop
NorthPop är en infrastruktur som inkluderar biobank och databas för barn och unga vuxna i Västerbotten.
PREDICT
Inom ramen för den nationella strategin för Life Science, samverkar Umeå universitet med bland andra Region Västerbotten och Regionalt cancercentru...
UMEX
En modernt utformad testmiljö för forskning och utbildning inom idrottsfysiologi, rörelse och träning.
Umeå SIMSAM Lab
Umeå SIMSAM Lab ger tillgång till data om människors hälsa och socioekonomiska situation i hela Sverige.