"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Karthik, Aripaka

Anders Berghs labb

Forskargrupp Prostatacancer, studier av faktorer som påverkar tillväxt, prognos och effekt av behandling.

Prostatacancer (PC) är den vanligaste cancersjukdomen hos män. Vissa tumörer är snabbt dödande medan andra inte ens ger symtom. De behandlingar som kan bota lokaliserad PC är förenade med biverkningar och bör förbehållas de som behöver behandling, men pålitliga prognosmarkörer saknas. När PC är spridd utanför prostata finns ingen bot. Den kastrationsbehandling som då ges har endast övergående effekt, och verkningsmekanismen är märkligt nog okänd. Ny kunskap som kan leda till förbättrad prognostik och terapi är därför nödvändig. Vi kan bidra till detta genom att klarlägga:

1. Betydelse och reglering av angiogenes och blodflöde
2. Prognosfaktorer för sjukdomsförlopp och för behandlingseffekt samt
3. Olika behandlingars verkningsmekanism.

Våra tidigare studier har identifierat prostatas kärl som centrala både för tillväxt och vid behandling av PC. Vi ska nu visa hur denna kunskap kan användas för säkrare prognostik och bättre behandling. Genom att studera olika djurmodeller (bland annat transgena djur som utvecklar PC), välkarakteriserade historiska material med känt sjukdomsförlopp, samt biopsier tagna under olika typer av terapier erhålls ny kunskap om faktorer som påverkar PC tillväxt och hur den bäst förhindras, och dessutom indentifieras markörer för sjukdomsförlopp och behandlingseffekt.

Tumör och normalvävnad undersöks med ett batteri av molekylära, morfologiska och cirkulationsfysiologiska metoder. För att möjliggöra förfinade analyser av den ringa och dessutom heterogena vävnad som erhålls vid prostatabiopsier från patienter utvecklas metoder som gör det möjligt att studera protein och mRNA-uttryck i laser capture mikrodissekerade rena fraktioner av tumörepitel, stroma och kärl.

Forskningsledare

Anders Bergh
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-785 15 30

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för medicinsk biovetenskap

Forskningsområde

Cancer
Forskaren som vill rädda fler liv i prostatacancer

Metastaser är i fokus när Anders Bergh och hans kollegor i Umeå jagar behandling mot prostatacancer.

Senast uppdaterad: 2024-01-25