"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Pristagare 2014

Priset delades ut för första gången 2014 (för uppsatser skrivna under 2013). Totalt nominerades sex uppsatser från lärosäten över hela Sverige som uppfyllde kraven. Priset delas ut i form av ett stipendium på 25 000 kronor finansierat av Umeå Energi samt en valfri kurs av CSR Sweden.

Vinnare 2014

Uppsatsprisstipendiet i företagsekonomi och hållbarhet gick 2014 till Sebastian Levall och Brita Prejer för uppsatsen Inclusive business and shared values: A case study in Laos.

Motivering

Uppsatsen av Levall och Prejer är ambitiös och välskriven med en viktig uppmaning till multinationella företag att beakta lokala förutsättningar och långsiktighet i sina verksamheter i dysfunktionella politiska system. Levall och Prejer visar även på vikten av att involvera intressenter då verksamhet etableras i politiskt och miljömässigt känsliga områden. Författarna går utöver det vanliga uppsatsskrivandet då de varit på plats i Laos och studerat problem och möjligheter i ett företags hållbarhets- och internationaliseringsarbete.

Författarna har skrivit uppsatsen vid institutionen för ekonomi vid SLU i Uppsala och handleddes av Docent Cecilia Mark-Herbert. Uppsatsen finns här.

Hedersomnämnandet 2014 gick till Emil Dahl och Dennis Fadel för uppsatsen Corporate Social Responsibility: A comparative case study of three companies. Uppsatsen skrevs vid Handelshögskolan vid Umeå universitet och handleddes av Docent Kiflemariam Hamde. Uppsatsen finns här.

I juryn för uppsatspriset 2014 ingick:
Dr. Johan Jansson, RiseB, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Professor Lars Hassel, Rektor Handelshögskolan vid Umeå universitet, Docent Karl Johan Bonnedahl, RiseB, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Professor Tommy Jensen, Stockholms universitet, Professor Johan Sandström, Luleå tekniska universitet, HR-chef Mari-Louise Johansson, Umeå Energi, Verksamhetsansvarig Marianne Bogle, CSR Sweden.

Uppsatspriset delades ut vid Handelshögskolan vid Umeå universitets examensceremoni 5 juni, 2014 (Världsmiljödagen).

Senast uppdaterad: 2022-01-13