"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mostphotos

Sjoerd Wanrooij lab

Forskargrupp Vi studerar molekylära mekanismer för DNA-reparation och replikering i mänskliga mitokondrier.

Dysfunktion i det mitokondriella DNA:et (mtDNA) är orsak till en mängd sjukdomar hos människan. Förändringar i mitokondriellt DNA ger upphov till en mängd neuromuskulära symtom och ansamlas vid ärftliga mitokondriella sjukdomar, men även i drabbade vävnader hos patienter med Parkinsons sjukdom.

Trots deras medicinska betydelse är inte så mycket känt om vilka mekanismer som leder till mutationer/deletioner på mtDNA, vilket hindrar utvecklingen av behandlingsmetoder. Vi undersöker upprätthållandet av mtDNA för att nå en bättre förståelse av bakomliggande orsaker till sådana sjukdomstillstånd.

Forskningen består av biokemiska experiment in vitro i kombination med cellbiologiska metoder för att verifiera eventuell relevans in vivo.

Forskningsledare

Sjoerd Wanrooij
Universitetslektor
E-post
E-post

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för medicinsk kemi och biofysik

Forskningsområde

Cancer, Molekylärbiologi och genetik
Avhandling om återstartad kopiering av mitokondriellt DNA

Ett särskilt protein har en nyckelroll för att starta om kopiering av mitokondriellt DNA efter skada..

Prototyp för nytt cancerläkemedel slår två flugor i en smäll

En ny princip för ett möjligt framtida läkemedel dödar cancerceller via två olika mekanismer.

Senast uppdaterad: 2022-10-05