"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mostphotos

Sjoerd Wanrooij lab

Forskargrupp Vi studerar de olika mekanismer för kopiering och reparation av mitokondriellt DNA.

Sjoerd Wanrooij’s forskargrupp är intresserade av människocellens egna kraftverk, mitokondrier, som omvandlar näring till energi. Mitokondrier har sin egen arvsmassa, så kallat mitokondriellt DNA (mtDNA), som är absolut nödvändigt för att cellen ska kunna producera energi. Mitokondrier är väldigt aktiva komponenter i våra celler och delar sig ofta, därför behöver DNA:t kopieras kontinuerligt. Under kopieringen kan dock fel introduceras i DNA:t. Oftast repareras skadorna, men i vissa fall förloras delar av mitokondriens arvsmassa. Skador i mtDNA kan leda till olika neuromuskulära symtom så som ärftliga mitokondriella sjukdomar, men också i t.ex. Parkinsons sjukdom.

”I vår forskargrupp försöker vi förstå de olika molekylära mekanismer för kopiering och reparation av mitokondriellt DNA. Vi har nyligen upptäckt att ett DNA kopieringsmaskin (så kallad polymerase), som heter PrimPol, räddar kopieringsprocessen om det uppstår problem. Vårt långsiktiga mål är att förhindra uppkomsten av mitokondriella sjukdomar. Därför vill vi förstå mekanismerna bakom deras uppkomst. Vi hoppas också kunna bidra till utvecklingen av nya behandlingar av mitokondriella sjukdomar med vår forskning.”

Forskningsledare

Sjoerd Wanrooij
Universitetslektor
E-post
E-post

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för medicinsk kemi och biofysik

Forskningsområde

Cancer, Molekylärbiologi och genetik
Avhandling om återstartad kopiering av mitokondriellt DNA

Ett särskilt protein har en nyckelroll för att starta om kopiering av mitokondriellt DNA efter skada..

Prototyp för nytt cancerläkemedel slår två flugor i en smäll

En ny princip för ett möjligt framtida läkemedel dödar cancerceller via två olika mekanismer.

Senast uppdaterad: 2023-12-07