"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Svenska hemmetstudier

Forskargrupp Forskargruppen Svenska hemmetstudier har sin utgångspunkt i Umeå och undersöker bostadsarkitekturen och hemsfären som två sidor sidor av samma komplexa fenomen, det svenska hemmet.

Den akuta bostadsbristen i Sverige har satt stor press på produktionen av nya bostäder. Trots en betydande ökning av byggtakten för nya bostadshus har en fortsatt befolkningstillväxt i svenska kommuner förvärrat bristen. Detta leder till stora problem för invånare med lägre inkomster, unga vuxna och nyanlända svenska invånare, inklusive flyktingar, samt för arbetsgivarnas rekryteringspotential, hyresgästernas stabilitet och påverkan på bostadsrätter i kommunerna. Kort sagt, bristen på tillgång till bostäder är ett problem som påverkar samhället på många olika områden.

Vårt uppdrag är att svara på de mest kritiska utmaningarna som boende står inför idag genom att producera ny kunskap om det svenska hemmets förflutna, nutid och framtid. Vi undersöker varför, hur och av vem det byggs bostäder i Sverige. Vi undersöker rumsliga, miljömässiga och sociala komponenter i specifika bostadsprojekt, belyser den föränderliga roll som bostadsarkitekturen spelar i det svenska samhället och inleder diskussioner om konceptualiseringen, designen, konstruktionen och representationen av svenskt hem idag.

Vi är en disciplinspecifik grupp relaterad till andra områden av forskning, utbildning och arkitektonisk praktik. Vi lär av exemplarisk bostadsarkitektur i Sverige och utomlands, undersöker hållbara designlösningar, söker bostadsintegration och jämställdhet av många slag – kön, ras, klass, förmåga, sexualitet, ålder – och producerar ny forskning, design och utbildning inom området av bostadsarkitekturen.

Våra forskare är till övervägande del knutna till Masterprogrammet i arkitektur och stadsbyggnad. Ämnen, metoder och perspektiv som utvecklats i gruppen används också i utbildningen av studenter som ett sätt att ta itu med arkitektonisk design på kanten av akademisk kunskap. På samma sätt är Svenska Bostadsstudier en plats för att testa och föreslå metoder för forskningsbaserad praktik. För att göra detta har vi ett nära samarbete med offentlig sektor, föreningar och privata aktörer, inklusive arkitektkontor.

Head of project

Daniel Movilla Vega
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 72 25

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Arkitekthögskolan

Forskningsområde

Arkitektur
Senast uppdaterad: 2024-03-12