"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Realtid andningsgasanalys – biomarkörer för hälsoeffekter förorsakad av luftföroreningar

Det finns ett tydligt samband mellan luftföroreningar från ofullständig förbränning av fossila- och biobränslen och hjärt- och respiratoriska sjukdomar, som kronisk obstruktiv lungsjukdom (COPD). Undersökningen av de bakomliggande fysiologiska mekanismerna hämmas på grund av att befintliga kliniska metoder är invasiva, smärtsamma och tidskrävande. Projektets mål är att erhålla ny, grundläggande kunskap om hälsoeffekterna av luftföroreningar genom mätning av spårgaser i utandningsluften. Andningsgasanalys är ett snabbt växande forskningsområde för icke-invasiv detektion av biomarkörer relevanta för medicinsk diagnostik och forskning, biomonitorering och toxikologi.

 

 

 

 

 

 

In situ realtid förbränningsdiagnostik – fokus på termokemisk omvandling av biomassa
Strävan efter ett hållbart samhälle med minskat beroende på fossila bränslen har lett till ett växande intresse för biomassa som en förnybar, koldioxidneutral energikälla. Förbränning och förgasning av biomassa visade sig emellertid utmanande för industrin, eftersom dessa bränslen kan orsaka askrelaterade operativa problem och utsläpp som är skadliga för hälsa och miljö. En bättre grundläggande förståelse av den termokemiska omvandlingsprocessen behövs för att maximera energieffektivitet och bränsleflexibilitet samt minimera operativa problem. In-situ realtidsförbränningsdiagnostik med avstämbar diodlaserabsorptionsspektroskopi kombinerad med numerisk simulering av förbränningsprocesser kommer att öka kunskapen om nyckelföreningar vid biomassomvandling.

 

 

Utvalda publikationer

  1. R. Ghorbani, F. M. Schmidt, ICL-based TDLAS sensor for real-time breath gas analysis of carbon monoxide isotopes, Optics Express 25, 12743-12752 (2017).
  2. R. Ghorbani, F. M. Schmidt, Real-time breath gas analysis of CO and CO2 using an EC-QCL, Applied Physics B 123, 144 (2017).
  3. F. M. Schmidt, O. Vaittinen, M. Metsälä, M. Lehto, C. Forsblom, P.-H. Groop, L. Halonen, Ammonia in breath and emitted from skin, Journal of Breath Research 7, 017109 (2013).

 

 

 

Senast uppdaterad: 2019-04-18