Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 29 maj 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Tillämpad laserspektroskopi

Andningsgasanalys och förbränningsdiagnostik

Känslig detektion och noggrann kvantifiering av atomer och molekyler i gasfas är en viktig aspekt inom många naturvetenskapliga och industriella grenar. I forskningsgruppen tillämpad laserspektroskopi utvecklar vi nya laserbaserade spektroskopiska tekniker och optiska sensorer samt bedriver tvärvetenskaplig forskning inom områden energiteknik och medicinsk vetenskap.

 

 

Vid Umeå universitet är gruppen associerad med Thermochemical Energy Conversion Laboratory (TEC-Lab) och samarbetar med Institutionen för fysik och Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin. Samarbetspartners finns även vid SP Energy Technology Center Piteå, Luleå tekniska universitet, Lund universitet, Helsingfors universitet, Tsinghua University och inom forskningsmiljöerna Svenskt Förgasningscentrum och Bio4Energy.

 

Forskningsprojekt

 

 

Kontaktinformation

Tillämpad fysik och elektronik, TEC-lab
KBC-building, Linnaeus väg 6
901 87 Umeå

Besöksadress
KBC-building, KB7C7

 

Gruppinformation

Gruppledare
Florian Scmidt


Nuvarande medlemmar

Emil Thorin
Graduate student

Alumner
Ramin Ghorbani Ghomeshi

Damir Valiev
Center for Combustion Energy, Tsinghua University, Beijing, China

Zhechao Qu PTB Braunschweig, Germany

Forskningsmedel

Vetenskapsrådet

Energimyndigheten

Kempestiftelserna

Bio4Energy

 

Relaterad information

Thermochemical Energy Conversion Laboratory 

Swedish Gasification Center (SFC) 

Bio4Energy