"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mostphotos

UMeHälsa-lab

Forskarnätverk UMeHälsa labb är en tvärvetenskaplig labbmiljö för ehälsa. I våra lokaler finns möjlighet att utforska, testa och utvärdera användning av framtidens digitala verktyg för att förebygga ohälsa och diagnosticera och behandla olika sjukdom. Lokalerna är också utformade för att stödja medskapande (co-creation) och deltagande designmetodik. UMeHälsa labb är en resurs för både forskning och undervisning.

Film om E-hälsolabbet

eHälsa är ett spännande och växande område där digital teknik på olika sätt används inom hälso- och sjukvård. På UMeHälsa-labb tror vi att framtidens eHälsoutmaningar är tvärvetenskapliga och erbjuder därför en labbmiljö där forskare och studenter från olika områden kan utforska, testa, inspireras och innovera tillsammans.

I vårt labb är tekniken en resurs för att skapa nya eHälsolösningar och vårt mål är att tillhandahålla en variation av utrustning som kan inspirera till ny forskning eller att ge studenter en inblick i framtidens digitala arbetssätt. Lokalen är utformad som en lägenhet och lämpar sig därför särskilt bra för användarstudier i hemmiljö. Den är också utrustad för att stödja medskapande och deltagande design.

Vill du veta mer om UMeHälsa-labb? Tveka inte att kontakta oss via e-post - umehealthlab@umu.se för mer information om hur labbet kan stötta din forskning eller undervisning.

Boka UMeHälsa-labb

Lokalen bokas genom en förfrågan i TimeEdit. Bokningsföfrågan måste bekräftas innan den är giltig. Access till labbet ges till beställaren via UMU-ID och denna kan då använda UmU-kortet för att komma in i lokalen. Om fler personer utöver beställaren behöver access till lokalen, ange då de aktuella namnen (och UMU-ID) i rutan "Publika kommentarer".

För bokning: Boka UMeHälsa-labb

Se aktuellt schema: Schema UMeHälsa-labb

 

Projektkoordinator

Karin Wadell
Professor med förenad klinisk anställning
E-post
E-post
Telefon
090-786 98 87

Översikt

Senast uppdaterad: 2023-03-07