"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Beatrice Pettersson

Jag undervisar inom e-hälsa och är föreståndare för UMeHälsa-labb. Min forskning omfattar fysioterapi med fokus på e-hälsa, fysisk aktivitet, äldres hälsa, self-management och beteendeförändring.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering Enhet: Fysioterapi
Plats
-, - Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag arbetar som lektor i hälsovetenskap med inriktning e-hälsa på institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering. Jag ansvarar även för UMeHälsa-labb, en tvärvetenskaplig labbmiljö för ehälsa.  

Min doktorsavhandling, avslutad 2021, fokuserade på digital fallpreventionsträning för äldre personer. Som doktorand och även postdoktor arbetade jag i en forskargrupp som i samskapande med äldre personer har utvecklat och utvärderat en digital applikation för fallpreventiv egenträning för äldre personer, appen Säkra steg. Applikationen har utvärderats i projekt tillsammans med Östersunds kommun (NCT04161625) och genom en nationell randomiserad kontrollerad studie (NCT03963570). Utöver detta arbetar jag inom en projektgrupp som använder konditionsträning för äldre med korta intervaller med mycket hög intensitet. Sedan 2022 bedriver jag även ett forskningsprojekt inom teknikens möjligheter att stödja skapande av träningsvanor för äldre personer.

European Review of Aging and Physical Activity, BioMed Central (BMC) 2023, Vol. 20, (1)
Pettersson, Beatrice; Lundell, Sara; Lundin-Olsson, Lillemor; et al.
Frontiers In Public Health, Frontiers Media S.A. 2022, Vol. 10
Bajraktari, Saranda; Zingmark, Magnus; Pettersson, Beatrice; et al.
Frontiers In Public Health, Frontiers Media S.A. 2022, Vol. 10
Janols, Rebecka; Sandlund, Marlene; Lindgren, Helena; et al.
BMC Geriatrics, BioMed Central 2022, Vol. 22, (1)
Månsson, Linda; Pettersson, Beatrice; Rosendahl, Erik; et al.
Digital health, Sage Publications 2022, Vol. 8
Pettersson, Beatrice; Bajraktari, Saranda; Skelton, Dawn; et al.
Umeå University medical dissertations, 2122
Pettersson, Beatrice
Journal of Medical Internet Research, JMIR Publications 2021, Vol. 23, (7)
Pettersson, Beatrice; Janols, Rebecka; Wiklund, Maria; et al.
BMJ Open, BMJ Publishing Group Ltd 2020, Vol. 10, (5)
Pettersson, Beatrice; Lundin-Olsson, Lillemor; Skelton, Dawn A.; et al.
Journal of frailty, sarcopenia and falls, Hylonome Publications 2020, Vol. 5, (2) : 24-30
Pettersson, Beatrice; Nordin, Ellinor; Ramnemark, Anna; et al.
Journal of Frailty, Sarcopenia and Falls, Hylonome Publications 2020, Vol. 5, (4) : 89-91
Pettersson, Beatrice; Nordin, Ellinor; Ramnemark, Anna; et al.
BMC Geriatrics, BioMed Central 2019, Vol. 19
Pettersson, Beatrice; Wiklund, Maria; Janols, Rebecka; et al.