"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Beatrice Pettersson

Beatrice Pettersson

Jag arbetar med undervisning och med forskning inom fysioterapi. Jag bedriver forskning inom e-hälsa, fysisk aktivitet, äldres hälsa, self-management och beteendeförändring.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Postdoktor vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering Enhet: Fysioterapi
Plats
-, - Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag arbetar som postdoktor på enheten för fysioterapi, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering. Jag bedriver forskning inom e-hälsa, fysisk aktivitet, äldres hälsa, self-management och beteendeförändring. Jag undervisar även på Fysioterapeutprogrammet vid Umeå universitet.

Jag disputerade 2021 inom digital fallpreventionsträning för äldre personer. Som doktorand och även postdoktor arbetar jag inom en forskargrupp som i samskapande med äldre personer har utvecklat och utvärderat en digital applikation för fallpreventiv egenträning för äldre personer, appen Säkra steg. Applikationen har utvärderats i projekt tillsammans med Östersunds kommun (NCT04161625) och genom en nationell randomiserad kontrollerad studie (NCT03963570). Utöver detta arbetar jag också inom en forskargrupp som utvärderar ett supramaximal högintensivt träningsprogram för äldre personer.

Frontiers In Public Health, Frontiers Media S.A. 2022, Vol. 10
Bajraktari, Saranda; Zingmark, Magnus; Pettersson, Beatrice; et al.
Frontiers In Public Health, Frontiers Media S.A. 2022, Vol. 10
Janols, Rebecka; Sandlund, Marlene; Lindgren, Helena; et al.
BMC Geriatrics, BioMed Central 2022, Vol. 22, (1)
Månsson, Linda; Pettersson, Beatrice; Rosendahl, Erik; et al.
Digital health, Sage Publications 2022, Vol. 8
Pettersson, Beatrice; Bajraktari, Saranda; Skelton, Dawn; et al.
Umeå University medical dissertations, 2122
Pettersson, Beatrice
Journal of Medical Internet Research, JMIR Publications 2021, Vol. 23, (7)
Pettersson, Beatrice; Janols, Rebecka; Wiklund, Maria; et al.
BMJ Open, BMJ Publishing Group Ltd 2020, Vol. 10, (5)
Pettersson, Beatrice; Lundin-Olsson, Lillemor; Skelton, Dawn A.; et al.
BMC Geriatrics, BioMed Central 2019, Vol. 19
Pettersson, Beatrice; Wiklund, Maria; Janols, Rebecka; et al.

Forskningsprojekt

1 januari 2019 till 31 december 2024