"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Övergripande om UserInvolve

Hej Urban Markström, övergripande programansvarig för UserInvolve!

1) Vad är speciellt med det här stora forskningsprogrammet?Programmet är ett samarbete mellan ett drygt dussin forskare och en handfull lärosäten, med bakgrund inom olika forskningsdiscipliner. Det är såklart inte unikt, men breda akademiska samarbeten kan ofta framstå som lite utmanande att få till stånd. Speciellt för programmet är däremot det nära samarbete som vi haft med den organiserade brukarrörelsen under hela processen med att ta fram och sedan driva programmet. Vi finansierar t.ex. en samordnarfunktion som är kopplad till NSPH och som ingår i forskargruppen. Därtill kommer samarbeten med ett stort antal andra organisationer, som t.ex. statliga myndigheter, regioner och kommuner. Så kanske är det speciella med programmet alla samarbetskontakter!

2) Varför är UserInvolve viktigt?
Det får väl visa sig om de aktiviteter som bedrivs inom programmet kommer att få betydelse. Fenomenet brukarinflytande, som vi intresserar oss för i programmet, är något som länge markerat positioner inom psykiatrin. Tidigare främst genom frånvaron av inflytande. Idag genom att brukarinflytande utgör ett ”buzzword” på främst policynivå. Därför blir det viktigt att få mer kunskap om inflytande på olika nivåer: Vad utgör motiven bakom satsningar på inflytande? Vilka strategier är det som används? Och vad leder initiativen till?

3) Vad har du sett mest fram emot med UserInvolve?
Jag ser främst fram emot de kunskapsbidrag vi kan vaska fram ur de olika forskningsstudierna – det finns så mycket att ta reda på som vi saknar kunskap om idag. Sedan har vi inom programmet en ambition att utveckla former för samskapande i forskningen, dvs vi försöker utprova och dokumentera nya sätt att arbeta tillsammans med dem som forskningen berör genom hela forskningsprocessen. Detta är otrampad mark för många av oss, men det är samtidigt väldigt spännande!

4) Vilken är den största utmaningen just nu?
För mig personligen är det nog att hålla samman och navigera bland alla konstellationer av människor som finns i våra enskilda projekt och i programmet i stort. Vi forskare är ofta bortskämda med att kunna sköta oss själva och att inte behöva ”förhandla” våra val av forskningsfrågor eller perspektiv med människor utanför forskarsamhället. I UserInvolve gör vi liksom tvärtom, och försöker involvera andras erfarenheter redan när vi börjar planera en studie. Det innebär att arbetet kan bli tidskrävande och det kan också finnas svårigheter med att rekrytera personer och aktörer som vi behöver involvera i projekten. Så, tid är nog den största utmaningen.

5) Vilka kommer främst ha nytta av resultaten?
Bra fråga. Ambitionen är att försöka balansera nytta för både kommuner, regioner samt brukarorganisationer, med ett betydande bidrag till vetenskapssamhället. Vi har ett fokus på konkreta strategier för brukarinflytande där vi både vill studera nu-situation och undersöka hur strategier kan utvecklas och med vilka resultat. Förhoppningen är att arbetet kan bli till direkt nytta för flera aktörer på området psykisk hälsa – i bästa fall en utökad repertoar av verktyg för inflytandearbete. När det gäller nytta för forskning så tror jag ett bidrag kan komma att handla om metoder för samskapande i forskning och frågan om hur det kan studeras och dokumenteras. Där tror jag vi pysslar med relativt unika saker, faktiskt!

 

 

Senast uppdaterad: 2023-05-31