"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

ArchLab - Nationell infrastruktur för laborativ arkeologi

Forskningsinfrastruktur ArchLab tillhandahåller ett stort antal analysmetoder för forsknings om arkeologiska och relaterade platser och material. Infrastrukturen är ett samarbete mellan 13 laboratorier i Sverige och aktivt nationellt och internationellt.

Vid Umeå universitet ingår Miljöarkeologiska laboratoriet (MAL) vid Humanistiska fakulteten som nod i ArchLab. Därmed är ArchLab den enda nationella infrastruktur som humanistiska fakulteten är värd för. ArchLab fick status som nationell forskningsinfrastruktur på hösten 2023 och finansieras till lika delar av Vetenskapsrådet och de medverkande parterna.

ArchLab kan beskriva som en vidareutveckling av det Miljöarkeologiska laboratoriet (MAL) som du kan läsa mer om på MALs webbsida. Därmed är ArchLab en fortsättning av en status som nationell infrastruktur som MAL har haft sedan 1994.

Du kan läsa mer om ArchLabs verksamhet och organisation på ArchLabs webbplats där du inom kort också kommer att hitta information om ArchLabs tillgänglighet och tjänster.

ArchLabs webbplats: http://archlab.se/

MALs webbsida:  https://www.umu.se/forskning/infrastruktur/mal/ 

 

Kontakt

Philip Buckland
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 52 92

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2024-06-18